Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr Bożena Malesa

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
Liczba publikacji: 7
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Composition-driven structural and magnetic transitions in mechanically activated (1−x)BiFeO3–(x)BaTiO3 solid solutions / Pikula Tomasz, Malesa Bożena, Oleszak Dariusz, Karolus M., Surowiec Zbigniew, Mitsiuk V.I., Jartych Elżbieta // SOLID STATE COMMUNICATIONS - 2016, vol. 246, s. 47-53 [MNiSW: 20]
2 Effect of BaTiO3 concentration on structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system / Malesa Bożena, Pikula Tomasz, Oleszak Dariusz, Jartych Elżbieta // NUKLEONIKA - 2017, nr 2, vol. 62, s. 149-152 [MNiSW: 15]
3 Mössbauer spectroscopy studies of multiferroic (BiFeO3)1-x-(BaTiO3)x solid solutions prepared by mechanical activation / Jartych Elżbieta, Malesa Bożena, Antolak-Dudka A., Oleszak D. // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 3, vol. 125, s. 837-839 [MNiSW: 15]
4 Oddziaływania nadsubtelne w ceramice (BiFeO3)0.9-(BaTiO3)0.1 wytworzonej przez aktywację mechaniczną / Malesa Bożena, Mazurek Mariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 16-19 [MNiSW: 3]
5 Structure and Mössbauer spectroscopy studies of mechanically activated (BiFeO3) 1– x (BaTiO3) x solid solution / Malesa Bożena, Antolak-Dudka Anna , Oleszak Dariusz , Pikula Tomasz // NUKLEONIKA - 2015, nr 1, vol. 60, s. 109-114 [MNiSW: 15]

Referaty (2)

1 Effect of BaTiO3 concentration on the structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system / Malesa Bożena, Pikula Tomasz, Jartych Elżbieta, Oleszak Dariusz // W: 11 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, 19-22 czerwca 2016, Radom – Turno : program i abstrakty - 2016, s. P-14-P-14
2 Structure and Mössbauer spectroscopy studies of mechanically activated (BiFeO3)1-x-(BaTiO3)x solid solutions / Malesa Bożena, Pikula Tomasz, Antolak-Dudka Anna , Oleszak Dariusz // W: X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej Wrocław, 15-18 czerwca 2014 r.: abstrakty - 2014, s. 21-21