Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Jarosław Gawryluk

Katedra Mechaniki Stosowanej
gawryluk.jaroslaw@gmail.com
Liczba publikacji: 18
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Experimental and numerical studies on the static deflection of the composite beam with the MFC element / Gawryluk Jarosław, Mitura Andrzej, Teter Andrzej // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 2, vol. 20, s. 97-108 [MNiSW: 12]
2 Experimental modal analysis of a rotor with active composite blades / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, vol. 153, s. 451-467 [MNiSW: 35]
3 Numerical and experimental studies on the rotating rotor with three active composite blades / Mitura Andrzej, Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2017, nr 4, vol. 19, s. 572-581 [MNiSW: 25]
4 Ocena wpływu warstw piezoelektrycznych oraz warunków brzegowych na zachowanie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2015, nr 1, vol. 64, s. 103-125 [MNiSW: 8]

Referaty (10)

1 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS / Gawryluk Jarosław, Sokołowski Patryk // W: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki", 16-18.01.2015 - Wrocław : [streszczenia] - 2015, s. 227-227
2 Comparison of methods used in the experimental modal analysis of active composite structures / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // W: 1st International Conference on Vibrations and Buckling, 7-8.03.2016, Porto, Portugalia - 2016
3 Dynamic response of the laminated box-beam with damages taking into account the effects of bending-twisting coupling / Gawryluk Jarosław, Bocheński Marcin, Teter Andrzej, Pasierbiewicz Damian // W: MECHCOMP3 : 3rd International Conference on Mechanics of Composites, Bologna, Italy, 04-07 July 2017 : proceedings - 2017, s. 104-105
4 Experimental testing a thin walled composite cantilever beam / Bocheński Marcin, Kłoda Łukasz, Gawryluk Jarosław, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: 27th Symposium on Experimental Mechanics of Solids, 19-22, October 2016, Jachranka : [abstrakty] - 2016, s. 17-17
5 FEM Analysis of Composite Beams with MFC Active Elements / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: II Ogólnopolska Konferencja: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 27.11.2015r. - Lublin : [streszczenia] - 2015, s. 37-37
6 The influence of defect localization to the local and global dynamic response of a thin walled composite cantilever beam / Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy, Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: MECHCOMP3 : 3rd International Conference on Mechanics of Composites, Bologna, Italy, 04-07 July 2017 : proceedings - 2017, s. 105-105
7 Influence of the piezoelectric effect on the dynamic behaviour of an active blade / Gawryluk Jarosław, Mitura Andrzej, Teter Andrzej // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, 13-16 września 2017 : [streszczenia] - 2017, s. s.MS09 9-s.MS09 10
8 Numerical and experimental research of rotating composite active beam / Mitura Andrzej, Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego , 19-22 października 2016, Jachranka : [książka abstraktów] - 2016, s. 42-42
9 Static analysis of the composite beam with piezoelectric layers / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) . Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 29-29
10 Wpływ sprzężenia elektromechanicznego na statyczne i dynamiczne zachowanie płyt hybrydowych / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: XXII Konferencja Użytkowników Abaqus, 8-9.10.2015 r. – Poznań - 2015

Rozdzialy(4)

1 Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // W: Zagadnienia mechaniki stosowanej. T. 5; [Red:] Sawicki Jerzy - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015, s. 87-99
2 Analysis of the macro fiber composite characteristics for energy harvesting efficiency / Borowiec Marek, Bocheński Marcin, Gawryluk Jarosław, Augustyniak Michał // W: 13th International Conference Dynamical Systems - Theory and Applications, December 7-10, 2015. Lodz, Poland : abstracts; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: ARSA, 2015, s. 73-73
3 Eksperymentalno-numeryczne badanie ugięć laminowanych belek wywołanych przez siłownik typu MFC / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej, Mitura Andrzej // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 3; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 28-35 .- (Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Monografie; nr 23)
4 Numerical modal analysis of three-blade helicopter rotor model elaborated with the FE method / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.2, Short papers; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol, Smakosz Łukasz - Gdańsk: Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015, s. 895-896