Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID V-8041-2018
ORCID 0000-0001-5906-9908

dr hab. inż., prof. PL Jarosław Bartnicki

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
j.bartnicki@pollub.pl
Liczba publikacji: 68
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(31)

1 3D finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill / Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // METALURGIJA - 2012, nr 4, vol. 51, s. 501-504 [MNiSW: 20]
2 Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 505-509 [MNiSW: 7]
3 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 678-681 [MNiSW: 6]
4 Analiza procesu wytłaczania narzędziem elastycznym / Krakowski Mariusz, Bartnicki Jarosław // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 982-984 [MNiSW: 11]
5 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 535-539 [MNiSW: 6]
6 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part / Bartnicki Jarosław // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 1407-1410 [MNiSW: 25]
7 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter / Krakowski Mariusz, Bartnicki Jarosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 66-71 [MNiSW: 10]
8 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Kazanecki Jan, Bartnicki Jarosław, Chyła Piotr // MECHANIK - 2012, nr 11, s. 927-931 [MNiSW: 7]
9 Cold forming of AlCu4MgSi alloy by orbital forging / Samołyk Grzegorz, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 1, vol. 57, s. 205-209 [MNiSW: 20]
10 Experimental and numerical analysis of helical-wedge rolling process for producing steel balls / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Lovell Michael R., Menezes Pradeep L. // INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE - 2013, vol. 67, s. 1-7 [MNiSW: 45]
11 FEM analysis of balls cross-wedge rolling with upsetting / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 81-84 [MNiSW: 6]
12 FEM analysis of hollow hub forming in rolling extrusion process / Bartnicki Jarosław // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 641-644 [MNiSW: 25]
13 Forming of semi - finished drill parts by means of rolling-extrusion / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 10-13 [MNiSW: 6]
14 Innovative metal forming technologies / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 14, s. 5-17 [MNiSW: 8]
15 Kształtowanie wytłoczki płytki ustalającej w tłoczniku progresywnym / Świtacz Jarosław, Bartnicki Jarosław // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 985-987 [MNiSW: 11]
16 Modelowanie numeryczne procesu walcowania wielostopniowego uzębionego wałka drążonego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // MECHANIK - 2011, nr 11, vol. 84, s. 894-899 [MNiSW: 7]
17 Numerical analysis of bevel gear forming / Bartnicki Jarosław // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2016, vol. 80, s. 1-6
18 Numerical analysis of feed rate influence on hollow hub shape during rolling extrusion process / Bartnicki Jarosław // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 572, s. 323-326 [MNiSW: 8]
19 Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollow hub / Bartnicki Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 4, vol. 57, s. 1137-1142 [MNiSW: 20]
20 Numerical analysis of rolling extrusion process of a toothed shaft from titanium alloyTi6AI4V / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 1215-1220 [MNiSW: 8]
21 Numerical analysis of sleeve clamping process / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Samołyk Grzegorz // COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW - 2011, vol. 11, s. 225-228 [MNiSW: 5]
22 Numerical analysis of the cross-wedge rolling process by means of three tools of stepped shafts from aluminum alloy 7075 / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 434-435 [MNiSW: 30]
23 Numerical analysis of the forming process of head toothing in rolling extrusion on a shaft from aluminum alloy 7075 / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2739-2741 [MNiSW: 30]
24 Proces kształtowania uzębień stożkowych metodą walcowania / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 586-588 [MNiSW: 6]
25 Przepychanie obrotowe wyrobów o zarysie śrubowym / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 11, s. 689-691 [MNiSW: 7]
26 Rozkłady sił w procesie przepychania obrotowego wyrobów ze stopu magnezu MA2 / Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 1, vol. 0, s. 13-15 [MNiSW: 6]
27 Skrew rolling of balls in multiple helical impressions / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 58, s. 1072-1076 [MNiSW: 20]
28 Thermomechanical analysis of a helical-wedge rolling process for producing balls / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Bulzak Tomasz // METALS - 2018, nr 11, vol. 8 [MNiSW: 30]
29 Wpływ metody kalibrowania wykrojów śrubowych na jakość kul walcowanych w walcarkach skośnych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław, Kazanecki Jan, Chyła Piotr // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 11, s. 33-39 [MNiSW: 5]
30 Wpływ temperatury wsadu na stan obciążenia termicznego i mechanicznego narzędzi podczas kucia stożkowego koła zębatego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 112-118 [MNiSW: 6]
31 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 601-603 [MNiSW: 8]

Monografie (3)

1 Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich MATHCAD / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Bartnicki Jarosław, Kiernicki Zbigniew.- Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2013, 220 s.
2 Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 217 s.
3 Studium procesu przepychania obrotowego = The study of rolling-extrusion process / Bartnicki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 151 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (29)

1 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 10-10 [MNiSW: 2]
2 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych [Patent nr (11) 219170 (21) 397944] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 515-515 [MNiSW: 25]
3 Sposób i urządzenie do kształtowania plastycznego uzębień kół zębatych [Zgłoszenie nr (21) 405298] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 6, s. 10-10 [MNiSW: 2]
4 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego [Patent nr (11) 219955 (21) 392946] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
5 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 11 (1002), s. 7-8 [MNiSW: 2]
6 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-6 [MNiSW: 2]
7 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania [patent nr 217995] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2228-2228 [MNiSW: 25]
8 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 6-6 [MNiSW: 2]
9 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem [patent nr 217994] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2228-2228 [MNiSW: 25]
10 Sposób kształtowania wyrobów drążonych metodą przepychania obrotowego / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 13 (1004), s. 6-6 [MNiSW: 2]
11 Sposób kształtowania wyrobów drążonych metodą przepychania obrotowego [Patent nr (11) 219463 (21) 393242] / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
12 Sposób obciskania obrotowego czterema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398722] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 6-6 [MNiSW: 2]
13 Sposób obciskania obrotowego czterema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Patent nr (11) 219160 (21) 394722] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 515-515 [MNiSW: 25]
14 Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398724] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 6-6 [MNiSW: 2]
15 Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [Patent nr (11) 219296 (21) 398724] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 778-778 [MNiSW: 25]
16 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 11-11 [MNiSW: 2]
17 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych [ Zgłoszenie nr (21) 404294] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 8-8 [MNiSW: 2]
18 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych [Patent nr (11) 224268 (21) 404294] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
19 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi z tylną głowicą trójrolkową / Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 8-8 [MNiSW: 2]
20 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi z tylną głowicą trójrolkową [ Patent nr (11) 221254 (21) 396847 ] / Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
21 Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-8 [MNiSW: 2]
22 Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł [ patent nr (11) 219921 (21) 394199 ] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
23 Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 8-8 [MNiSW: 2]
24 Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych [Patent nr (11) 218402 (21) 394247] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3212-3212 [MNiSW: 25]
25 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 9-9 [MNiSW: 2]
26 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi [patent nr 216258] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 544-544 [MNiSW: 25]
27 Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 10-10 [MNiSW: 2]
28 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 13-13 [MNiSW: 2]
29 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych [patent nr (11) 218049 (21) 394434] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2579-2579 [MNiSW: 25]

Referaty (5)

1 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part / Bartnicki Jarosław // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 1407-1410
2 Forming of light alloys hollowed parts by means of rotary metal forming processes / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: 6th International Conference „Supply on the wings 2011” Aerospace – The global innovation driver, 2-4.11.2011, Frankfurt/Main, Germany - 2011, s. 1-9
3 Numerical analysis of hollow shaft rolling - extrusion process with mandrel / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: MAPT 2013: International Conference on Materials Processing Technology, 27 – 28 June, Bangkok, Thailand - 2013, s. 63-66
4 Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollowed hub / Bartnicki Jarosław // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 28-34
5 Thermo-mechanical analysis of helical rolling for producing shaped shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // W: MAPT 2013: International Conference on Materials Processing Technology, 27 – 28 June, Bangkok, Thailand - 2013, s. 67-70