Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-7452-2017

Mgr inż. Stanisław Bławucki

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
s.blawucki@pollub.pl
Liczba publikacji: 25
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 "Szafa gra" - innowacyjny projekt mechatronicznej szafy smartbox / Bławucki Stanisław, Miturska Izabela, Anasiewicz Kamil // KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2016, nr 1(14), s. 27-27
2 Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz, Leleń Michał // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1078-1079 [MNiSW: 11]
3 Analiza porównawcza wytrzymałości wybranych połączeń prowadnicowych, stosowanych w budowie maszyn / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2 [MNiSW: 7]
4 Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718 / Bławucki Stanisław, Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 293-301 [MNiSW: 11]
5 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1090-1091 [MNiSW: 11]
6 Badania wpływu grubości warstwy skrawanej i cieczy obróbkowej na kształt wiórów w procesie skrawania ortogonalnego / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2017, nr 3, vol. 89, s. 285-294 [MNiSW: 7]
7 Construction and technological analysis of the broach blade shape using the finite element method / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 1, vol. 13, s. 41-50 [MNiSW: 11]
8 The effect of the aluminium alloy surface roughness on the restitution coefficient / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 66-71 [MNiSW: 10]
9 Evaluation of the effectiveness of the shot peening process for thin-walled parts based on the diameter of impressions produced by the impact of shot media / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 77-82 [MNiSW: 10]
10 Modelowanie odkształceń mikronierówności powierzchni wskutek uderzenia kulką / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 9, s. 30-33 [MNiSW: 8]
11 Nagniatanie dynamiczne kompozytów o osnowie metalowej / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 163-167 [MNiSW: 11]
12 Narzędzia motywacji pracowników jako strategia wspomagająca rozwój młodego przedsiębiorstwa typu start-up / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2016, nr 7, cz. 2, vol. 17, s. 87-103 [MNiSW: 14]
13 Nic trudnego dla niepełnosprawnych / Miturska Izabela, Anasiewicz Kamil, Bławucki Stanisław // KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2016, nr 1(14), s. 23-24
14 The numerical FEM model of the kinematics of the vibratory shot peening process / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 260-269 [MNiSW: 10]
15 Ocena podatności struktur cienkościennych na lokalne odkształcenia plastyczne metodą pomiaru czasu styku / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1602-1603 [MNiSW: 11]

Monografie (1)

1 Obróbka gładkościowa i umacniająca. Ćwiczenia laboratoryjne / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka, Bławucki Stanisław[Red:] Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka, Bławucki Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 137 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (9)

1 Komora do nagniatania dynamicznego strugą wodno-ścierną [Zgłoszenie nr (21) 417357] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław, Leleń Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 23, s. 10-10
2 Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych [Zgłoszenie nr (21) 419454] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 19-19
3 Nóż tokarski [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 124014] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 34-35
4 Nóż tokarski [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69274] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2017, 8, s. 2517-2517 [MNiSW: 10]
5 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego [Zgłoszenie nr (21) 414180] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 35-35
6 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu nagniatającego [Zgłoszenie nr (21) 408631] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 20-21
7 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu nagniatającego[Patent nr (11) 226642 (21) 408631] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]
8 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku [ Zgłoszenie nr (21) 408630 ] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 2, s. 32-33
9 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku [Patent nr (11) 226641 (21) 408630] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]