Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab., prof. PL Justyna Jaroszyńska-Wolińska

Katedra Geotechniki
j.wolinska@pollub.pl
Liczba publikacji: 22
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem / Jaroszyńska-Wolińska Justyna // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 12, vol. 92, s. 2234-2236 [MNiSW: 15]
2 A Comparison between gas and atomized liquid precursor states in the deposition of functional coatings by pin corona plasma / Herbert Peter Anthony Fry, O'Neill Liam, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Stallard Charlie Patrick, Ramamoorthy Amsarani, Dowling Denis Pius // PLASMA PROCESSES AND POLYMERS - 2011, nr 3, vol. 8, s. 230-238 [MNiSW: 35]
3 A direct comparison between gas state and atomised liquid state precursor in the deposition of functional coatings by pin corona plasma / Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS - 2011, nr 1, vol. 55 [MNiSW: 20]
4 Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 65-72 [MNiSW: 6]
5 New coating capability by pin corona plasma soft polymerisation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 8, vol. 88, s. 15-17 [MNiSW: 15]
6 Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 75-81 [MNiSW: 6]
7 The physical and mechanical properties of magnesium oxychloride cement -based materials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 89-98 [MNiSW: 6]
8 Structural and electronic properties of an [(Al2O3)(4)](+) cluster / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Garabato Brady D. , Alam Jahangir, Asmaul Reza , Pawel M. Kozlowski // JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2015, nr 7, vol. 21, s. 1-9 [MNiSW: 20]

Monografie (2)

1 Chemia w laboratorium budownictwa / Jaroszyńska-Wolińska Justyna.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011, 230 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
2 Chemistry of construction materials / Jaroszyńska-Wolińska Justyna.- Lublin: Polish Academy of Sciencec. Lublin Branch ; Politechnika Lubelska , 2016, 208 s.

Projekty wynalazcze (1)

1 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] / Herbert Anthony, O'Neill Liam, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // EUROPEAN PATENT BULLETIN - 2012,

Referaty (8)

1 Advanced technological plasmas / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Tatarczak Anna // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 107-108
2 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. / Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Saletra 2013- Konferencja Naukowo- Techniczna, 23-25 października 2013, Puławy - 2013, s. 89-91
3 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products / Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XIII : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 9-14 September 2012, Kazimierz Dolny, Poland - 2012, s. 313-317
4 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Rogalski Jerzy, Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 3, Lublin I - Poznań, 2016, s. 73-73
5 Corona Soft Plasma Polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: HAKONE XV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 September, Brno, Czech Republic : Book of Contributed Papers - 2016, s. 351-5
6 Laccase polimerization in Plasma SPP (Poster) / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 september 2016, Brno, Czechy - 2016
7 Optymalizacja parametrów plazmowych procesu immobilizacji biomolekuł lakazy strumieniem zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, Białystok, 26.05.2017 : książka streszczeń - 2017, s. 133-133
8 Soft plasma polimerization in deposition of bio-active coatings on GOx matrix / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: CESPC-7, 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Sveti Martin na Muri, 3-7 september 2017 : Scientific Program & Book of abstracts - 2017, s. 72-72

Rozdzialy(3)

1 Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela / Tatarczak Anna, Brzozowski Jarosław, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 85-104 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Corona soft plasma polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XV : InternationaL Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry : with Joint Cost TD1208 [WOS]; [Red:] Cernak M., Hoder Tomás - Brno: Masarykova Univ, Zerotinovo, 2016, s. 347-351 [MNiSW: 15]
3 Optymalizacja parametrów plazmy SPP w otrzymaniu bioaktywnych powłok lakazy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 4; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Chojnicki Bogdan H. - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 49-55 .- ( Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)