Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0002-7487-1277

dr hab., prof. PL Justyna Jaroszyńska-Wolińska

Katedra Geotechniki
j.wolinska@pollub.pl
Liczba publikacji: 38
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem / Jaroszyńska-Wolińska Justyna // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 12, vol. 92, s. 2234-2236 [MNiSW: 15]
2 Cold plasma as an innovative construction method of voltammetric biosensor based on laccase / Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Panek Rafał // SENSORS - 2018, nr 12, vol. 18, s. 1-13 [MNiSW: 30]
3 A Comparison between gas and atomized liquid precursor states in the deposition of functional coatings by pin corona plasma / Herbert Peter Anthony Fry, O'Neill Liam, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Stallard Charlie Patrick, Ramamoorthy Amsarani, Dowling Denis Pius // PLASMA PROCESSES AND POLYMERS - 2011, nr 3, vol. 8, s. 230-238 [MNiSW: 35]
4 A direct comparison between gas state and atomised liquid state precursor in the deposition of functional coatings by pin corona plasma / Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS - 2011, nr 1, vol. 55 [MNiSW: 20]
5 Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 65-72 [MNiSW: 6]
6 Laccase enzyme polymerization by soft plasma jet for durable bioactive coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // POLYMERS - 2018, nr 5, vol. 10, s. 1-19 [MNiSW: 40]
7 New coating capability by pin corona plasma soft polymerisation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 8, vol. 88, s. 15-17 [MNiSW: 15]
8 Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 75-81 [MNiSW: 6]
9 The physical and mechanical properties of magnesium oxychloride cement -based materials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 89-98 [MNiSW: 6]
10 Structural and electronic properties of an [(Al2O3)(4)](+) cluster / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Garabato Brady D. , Alam Jahangir, Asmaul Reza , Pawel M. Kozlowski // JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2015, nr 7, vol. 21, s. 1-9 [MNiSW: 20]
11 Theoretical predictions of anti-corrosive properties of THAM and its derivatives / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Tony // JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2018, nr 1, vol. 24, s. 1-12 [MNiSW: 25]

Monografie (2)

1 Chemia w laboratorium budownictwa / Jaroszyńska-Wolińska Justyna.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011, 230 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
2 Chemistry of construction materials / Jaroszyńska-Wolińska Justyna.- Lublin: Polish Academy of Sciencec. Lublin Branch ; Politechnika Lubelska , 2016, 208 s.

Projekty wynalazcze (4)

1 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] / Herbert Anthony, O'Neill Liam, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // EUROPEAN PATENT BULLETIN - 2012,
2 Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych [Patent nr (11) 230529 (21) 421256] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Rogalski Jerzy, Malinowski Szymon // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 11, s. 4004-4004 [MNiSW: 30]
3 Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 421256] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Rogalski Jerzy, Malinowski Szymon // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 14-14
4 Sposób otrzymywania czujników z warstwą receptorową oraz czujniki otrzymywane tym sposobem [Zgłoszenie nr (21) 422660] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 13-13

Referaty (13)

1 Advanced technological plasmas / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Tatarczak Anna // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 107-108
2 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. / Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Saletra 2013- Konferencja Naukowo- Techniczna, 23-25 października 2013, Puławy - 2013, s. 89-91
3 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products / Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XIII : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 9-14 September 2012, Kazimierz Dolny, Poland - 2012, s. 313-317
4 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Rogalski Jerzy, Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 3, Lublin I - Poznań, 2016, s. 73-73
5 Biosensor constructed by SPP plasma technique for determination of dihydroxybenzene isomers / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Herbert Peter Anthony Fry // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018
6 Comparison of deposition of Laccase biocoatings on carbon nanomaterials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 62-62
7 Corona Soft Plasma Polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: HAKONE XV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 September, Brno, Czech Republic : Book of Contributed Papers - 2016, s. 351-5
8 The development of an innovative method of bioreceptor layer deposition in biosensor construction / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Wardak Cecylia // W: EYEC monograph : 7th European Young Engineers Conference, April 23-25th 2018, Warsaw - 2018, s. 535-535
9 Laccase biosensors from bio-coatings deposited by corona plasma SPP for Rutin determination / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 63-63
10 Laccase polymerization in Plasma SPP / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 september 2016, Brno, Czechy - 2016
11 Optymalizacja parametrów plazmowych procesu immobilizacji biomolekuł lakazy strumieniem zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, Białystok, 26.05.2017 : książka streszczeń - 2017, s. 133-133
12 Quantum-chemical analysis of laccase bio-coating formation in corona plasma jet / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018
13 Soft plasma polymerization in deposition of bio-active coatings on GOx matrix / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: CESPC-7, 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Sveti Martin na Muri, 3-7 september 2017 : Scientific Program & Book of abstracts - 2017, s. 72-72

Rozdzialy(8)

1 Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela / Tatarczak Anna, Brzozowski Jarosław, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 85-104 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Comparison of the deposition of Laccase bio-coatings on two carbon nanomaterials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
3 Corona soft plasma polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XV : InternationaL Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry : with Joint Cost TD1208 [WOS]; [Red:] Cernak M., Hoder Tomás - Brno: Masarykova Univ, Zerotinovo, 2016, s. 347-351 [MNiSW: 15]
4 Laccase Biosensors from Bio-coatings Deposited by Corona Plasma SPP for Rutin Determination / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Wardak Cecylia // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IATED Academy, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
5 Lacease biosensors from bio-coatings deposited by corona plasma SPP for rutin determination / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Wardak Cecylia // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; [B.m.]: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
6 Optymalizacja parametrów plazmy SPP w otrzymaniu bioaktywnych powłok lakazy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 4; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Chojnicki Bogdan H. - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 49-55 .- ( Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
7 Optymalizacja plazmowego procesu otrzymywania bioaktywnych warstw receptorowych laktozy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Wardak Cecylia // W: Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 241-244
8 Zimna plazma narzędziem konstrukcji bioczujników / Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości ; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 232-240