Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(3)

1 Modelling of the forging pronica toothed wheel on a crank press / Łukasik Krzysztof, Tomczak Janusz // VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" - 2011, nr 62, vol. 0, s. 41-45
2 Numeryczna analiza obciążenia uzębionego wykroju narzędzia podczas kucia stożkowych kół zębatych / Tomczak Janusz, Łukasik Krzysztof // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 11, s. 920-925 [MNiSW: 6]
3 Problematyka wytwarzania wyrobów ze stali AHSS / Nowicki Maciej, Łukasik Krzysztof, Tomczak Janusz, Czachor Ryszard, Kuc Jacek // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 5, s. 17-22 [MNiSW: 5]

Projekty wynalazcze (5)

1 Ściana oporowa sprężona / Jakóbczak Antoni, Łukasik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 6 (1023), s. 29-29 [MNiSW: 2]
2 Ściana oporowa sprężona [ Patent nr (11) 219956 (21) 396274 ] / Jakóbczak Antoni, Łukasik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1794-1794 [MNiSW: 25]
3 Sposób kształtowania plastycznego cięgien rurowych / Łukasik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 11-11 [MNiSW: 2]
4 Zawór homogenizujący / Łukasik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 4-4 [MNiSW: 2]
5 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] / Łukasik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 11, s. 2756-2756 [MNiSW: 25]