Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID F-7469-2013
ORCID 0000-0003-0604-5587

dr hab. inż. Grzegorz Samołyk

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
g.samolyk@pollub.pl
Liczba publikacji: 38
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(19)

1 Analiza numeryczna kształtowania cienkościennej części z użyciem wkładki plastycznej / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2018, nr 7, vol. 63, s. 17-21 [MNiSW: 8]
2 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 4, s. 197-201 [MNiSW: 7]
3 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza / Samołyk Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 1, vol. 0, s. 109-112 [MNiSW: 6]
4 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 2, s. 74-79 [MNiSW: 7]
5 Charakterystyka obciążenia narzędzi podczas prasowania obwiedniowego / Samołyk Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 456-459 [MNiSW: 6]
6 Cold forming of AlCu4MgSi alloy by orbital forging / Samołyk Grzegorz, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 1, vol. 57, s. 205-209 [MNiSW: 20]
7 Investigation of the cold orbital forging process of an AlMgSi alloy bevel gear / Samołyk Grzegorz // JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY - 2013, nr 213, s. 1692-1702 [MNiSW: 35]
8 Kucie odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu Ti6Al4V / Samołyk Grzegorz, Winiarski Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 588-592 [MNiSW: 6]
9 Numerical analysis of a forging process for producing a hollow ball from tube / Samołyk Grzegorz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12, s. 150-157 [MNiSW: 10]
10 Numerical analysis of sleeve clamping process / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Samołyk Grzegorz // COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW - 2011, vol. 11, s. 225-228 [MNiSW: 5]
11 Numerical investigation of producing a Ti6Al4V alloy jaw coupling sleeve-disk by orbital forging / Samołyk Grzegorz // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 497-500 [MNiSW: 25]
12 Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flanging / Samołyk Grzegorz // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 175-178 [MNiSW: 25]
13 Orbital forging of a Ti6Al4V alloy jaw coupling sleeve / Samołyk Grzegorz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 1228-1234 [MNiSW: 8]
14 Porównanie schematów prasowania obwiedniowego na przykładzie wykonania odkuwki piasty z tarczą / Samołyk Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 9, s. 657-662 [MNiSW: 6]
15 Prasowanie obwiedniowe odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu magnezu Mg4AIZn0,5 Mn / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 6, vol. 58, s. 320-326 [MNiSW: 7]
16 Prasowanie obwiedniowe odkuwki sprzęgła kłowego z użyciem wkładki dociskowej / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 8, s. 435-441 [MNiSW: 7]
17 Studies on stress and strain state in cold orbital forging a AlMgSi alloy flange pin / Samołyk Grzegorz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 58, s. 1143-1189 [MNiSW: 20]
18 Wpływ ruchu i prędkości narzędzi na płynięcie metalu w prasowaniu obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2011, nr 11, s. 714-719 [MNiSW: 7]
19 Wpływ sposobu wahań matrycy na energochłonność procesu wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2016, nr 3, s. 132-135 [MNiSW: 8]

Monografie (8)

1 Podstawy programowania komputerów dla inżynierów / Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 132 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
2 Podstawy technologii obróbki plastycznej metali / Pater Zbigniew, Samołyk Grzegorz.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2013, 339 s.- (Monografie)
3 Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego / Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 169 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali / Pater Zbigniew, Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 289 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
5 PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] / Samołyk Grzegorz[Red:] Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 91 s.- (Konferencje - Politechnika Lubelska)
6 Selected issues of metal forming / Pater Zbigniew, Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 110 s.- (Podręczniki – Politechnika Lubelska)
7 Studium procesu prasowania obwiedniowego tulei kołnierzowych / Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 186 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
8 Wybrane zagadnienia technologii i teorii prasowania obwiedniowego / Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 145 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (8)

1 Narzędzia i sposób kształtowania na zimno kuli drążonej [Zgłoszenie nr (21) 25783] / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 10-10
2 Sposób i narzędzia do wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 9-10 [MNiSW: 2]
3 Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 10-10 [MNiSW: 2]
4 Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym [Patent nr (11) 219456 (21) 394431] / Samołyk Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
5 Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi [Nr zgłoszenia 402721] / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 9-9 [MNiSW: 2]
6 Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 10 (1001), s. 9-9 [MNiSW: 2]
7 Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno [ Patent nr (11) 219954 (21) 392860 ] / Samołyk Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
8 Urządzenie i sposób kształtowania kuli drążonej metodą kucia [Zgłoszenie nr (21) 425784] / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 11-11

Referaty (1)

1 Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flanging / Samołyk Grzegorz // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 175-178

Rozdzialy(2)

1 Innowacyjne metody plastycznego kształtowania wyrobów drążonych z kołnierzami / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Samołyk Grzegorz // W: Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation; [Red:] Gardyński Leszek, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 6-20 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Wpływ zmiany rodzaju ruchu wahającego stempla na wybrane parametry siłowe prasowania obwiedniowego wypraski / Samołyk Grzegorz // W: Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Jabłonna 19-21.05.2011 r; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 31-36 .- (Prace Naukowe - Politechnika Warszawska. Mechanika, ISSN 0137-2335; nr 238)