Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Arkadiusz Tofil

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
Liczba publikacji: 49
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(25)

1 Analiza numeryczna procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki sworznia kulistego / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 7, s. 427-431 [MNiSW: 7]
2 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 10, s. 692-696 [MNiSW: 6]
3 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2011, nr 3, vol. 0, s. 153-158 [MNiSW: 7]
4 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tofil Arkadiusz // JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) - 2011, nr 2, vol. 16, s. 162-166
5 Bezodpadowe dzielenie prętów / Tofil Arkadiusz // MECHANIK - 2011, nr 4, vol. 0, s. 308-313 [MNiSW: 7]
6 Comparative analysis of forging rolling and cross-w edge rolling of forgings from titanium alloy Ti6Al4V / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 141-148
7 Cross wedge rolling with upsetting / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 58, s. 1191-1196 [MNiSW: 20]
8 FEM simulation of the tube rolling process in Diescher’s mill / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 22, vol. 8, s. 51-55 [MNiSW: 5]
9 Helical-wedge rolling of balls / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz // KOVÁRENSTVÍ - 2013, nr 47, s. 84-87
10 Konstrukcja i możliwości technologiczne uniwersalnej walcarki kuźniczej / Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 988-990 [MNiSW: 11]
11 Manufacturing process of plane rim from aluminium alloy / Drozdowski Krzysztof, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2013, nr 6, vol. 85, s. 487-492 [MNiSW: 20]
12 Numerical analysis of splitting without waste based on cross-wedge rolling in double rolling mechanism / Tofil Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 17, vol. 7, s. 73-76 [MNiSW: 5]
13 Numerical analysis of the cross wedge rolling process (CWR) for a stepped shaft / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 1, vol. 54, s. 177-180 [MNiSW: 25]
14 Numerical analysis of unconventional forging process of hollowed shaft from Ti-6Al-4V alloy / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) - 2011, nr 2, vol. 16, s. 157-161
15 Numerical and experimental study on producing aluminum alloy 6061 shafts by cross wedge rolling using a universal rolling mill / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 2, vol. 60, s. 801-807 [MNiSW: 30]
16 Obróbka skrawaniem kompozytów / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Banaszek Michał, Kuric Ivan // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2014, nr 3, s. 8-14
17 Overview of the research on roll forging processes / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 72-86 [MNiSW: 10]
18 Research of new splitting process of pipe billets from 2618A aluminium alloy basing on cross-wedge rolling / Tofil Arkadiusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 3, vol. 58, s. 725-729 [MNiSW: 20]
19 Steel balls forming by cross rolling with upsetting / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz // METALURGIJA - 2013, nr 1, s. 103-106 [MNiSW: 25]
20 Theoretical and experimental analysis of splittingprocess without waste of pipe billets from TJ6AI4V alloy / Tofil Arkadiusz // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 59-62 [MNiSW: 25]
21 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul do młynów kulowych / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 637-640 [MNiSW: 6]
22 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek w uniwersalnej walcarce kuźniczej / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 10, s. 655-660 [MNiSW: 7]
23 Walcowanie poprzeczno-klinowe wałka ze zgrubieniem końcowym / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 650-653 [MNiSW: 6]
24 Wasteless splitting of metal round bars basing on cross-wedge rolling process / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew // ACTA MECHANICA SLOVACA - 2011, nr 1, vol. 15, s. 36-43 [MNiSW: 7]
25 Wybrane aspekty obróbki skrawaniem polimerowych kompozytów włóknistych i oceny chropowatości powierzchni / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Banaszek Michał, Kuric Ivan // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 205-220 [MNiSW: 4]

Monografie (1)

1 Procesy kształtowania półwyrobów w uniwersalnej walcarce kuźniczej / Tofil Arkadiusz[Red:] Tofil Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, .- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (12)

1 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego [patent nr 215512] / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
2 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 13-14 [MNiSW: 2]
3 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 19 (1010), s. 9-9 [MNiSW: 2]
4 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi [patent nr 215888] / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 248-248 [MNiSW: 25]
5 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-7 [MNiSW: 2]
6 Narzędzie klinowe [Zgloszenie nr (21) 416318] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 13-13
7 Przekładnia redukcyjna ze zmiennym kierunkiem obrotów wałów wyjściowych, z możliwością pomiaru momentu obrotowego / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 46-46 [MNiSW: 2]
8 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Patent nr (11) 224339 (21) 408181] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
9 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Zgłoszenie nr (21) 408181] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 8-8 [MNiSW: 2]
10 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 19 (1010), s. 9-9 [MNiSW: 2]
11 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi [patent nr 215890] / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 248-248 [MNiSW: 25]
12 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-7 [MNiSW: 2]

Referaty (10)

1 FEM simulation of the tube rolling process in Diescher’s mill / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 299-305
2 FEM simulation of the tube rolling process in Diescher’s mill / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // W: PRO-TECH-MA 2014 - Progressive Technologies and Materials in Mechanical Engineering, 4-6 czerwca 2014 : [streszczenia referatów] - 2014, s. 9-9
3 Manufacturing process of plane rim from aluminum alloy / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 25-25
4 Ocena stanu powierzchni po obróbce skrawaniem kompozytów polimerowych włóknistych / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Banaszek Michał // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 103-114
5 Quality of CNC machine tools and monitoring of their accuracy / Kuric Ivan, Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz // W: 8th Research/Expert Conference with International Participations ”QUALITY 2013“, Neum, B&H, June 06 – 08, 2013 - 2013, s. 609-614
6 Research of the influence of the initial deflection on the product radius in the equal angle bar bending process on three-roller bending machine / Usydus Ireneusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 87-88
7 Selected machining problems of materials used in aviation / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 99-102
8 Splitting without waste of pipe billets from aluminium alloy, theoretical and experimental analysis / Tofil Arkadiusz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 416-424
9 Theoretical and experimental analysis of splittingprocess without waste of pipe billets from TJ6AI4V alloy / Tofil Arkadiusz // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 59-62
10 Theoretical and experimental research of forging processes of magnesium alloy parts for implementation in aircraft / Gontarz Andrzej, Drozdowski Krzysztof, Tofil Arkadiusz, Piesiak Jacek // W: International Symposium on Sustainable Aviation ISSA 2015. Main Themes: Energy, Environment and Sustainable Development, 31 May-3 June 2015, Istanbul, Turkey. [Abstract book] - 2015, s. 89-89

Rozdzialy(1)

1 Intensyfikacja odkształcenia w procesie walcowania poprzeczno-klinowego / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // W: Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Jabłonna 19-21.05.2011 r]; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 127-132