Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Krzysztof Czarnocki

Katedra Ergonomii
k.czarnocki@pollub.pl
Liczba publikacji: 20
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(12)

1 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer / Kubiatowski Tomasz, Starosławska Elżbieta, Szumiło Justyna, Czarnocki Krzysztof, Burdan Franciszek, Wojcierowski Jacek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 211-218 [MNiSW: 7]
2 Badania rusztowań na placu budowy / Hoła Bożena, Sawicki Marek, Szóstek Mariusz, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Szer Jacek // BUILDER - 2016, nr 12, s. 80-83 [MNiSW: 5]
3 A comparison of the levels of satisfaction with the medical services provided by primary healthcare centers in selected communes / Przybylska Daria, Przybylski Piotr, Drop Bartłomiej, Czarnocki Krzysztof, Przybylski Wojciech, Drop Katarzyna , Quinton Magdalena // ZDROWIE PUBLICZNE - 2016, nr 1, vol. 126, s. 8-12 [MNiSW: 8]
4 Evaluation of symptoms of anxiety and depression in women with breast cancer after breast amputation or conservation treated with adjuvant chemotherapy / Kamińska Marzena , Kubiatowski Tomasz, Ciszewski Tomasz, Czarnocki Krzysztof, Makara-Studzińska Marta, Starosławska Elżbieta // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2015, nr 1, vol. 22, s. 185-189 [MNiSW: 20]
5 Infliximab effect on the levels of TNF-α and TGF-β in blood irradiated patients / Starosławska Elżbieta, Czarnocki Krzysztof, Kubiatowski Tomasz, Szumiło Justyna, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 202-209 [MNiSW: 7]
6 May peripheral blood hemoglobin concentration be a prognostic factor among patients diagnosed with metastatic clear cell renal carcinoma treated with targeted therapies? / Ciszewski Tomasz, Kubiatowski Tomasz, Szumiło Justyna, Starosławska Elżbieta, Czarnocki Krzysztof, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 105-114 [MNiSW: 7]
7 Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadkow i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych / Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Hoła Bożena, Szer Jacek // RUSZTOWANIA - 2016, nr 1, s. 18-20
8 Molecular- oriented treatment of metastatic kidney cancer / Starosławska Elżbieta, Czarnocki Krzysztof, Kubiatowski Tomasz, Szumiło Justyna, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 115-124 [MNiSW: 7]
9 Monte Carlo simulation implementation to investigate uncertainty in exposure modeling / Czarnocki Krzysztof, Szumiło Justyna, Starosławska Elżbieta, Kubiatowski Tomasz, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 236-242 [MNiSW: 7]
10 Ocena zaawansowania raka gruczołu krokowego / Mocarska Agnieszka, Czarnocki Krzysztof, Starosławska Elżbieta, Janczarek Marzena, Żelazowska-Cieślińska Iwonna, Łosicki Marek, Burdan Franciszek // POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI - 2014, nr 222, vol. 37, s. 356-364 [MNiSW: 7]
11 The quality of medical services in primary healthcare centres in selected communes of the Lubelskie Voivodeship, as assessed by patients – preliminary reports / Przybylska Daria, Przybylski Piotr, Drop Bartłomiej, Czarnocki Krzysztof, Przybylski Wojciech, Drop Katarzyna , Quinton Magdalena // ZDROWIE PUBLICZNE - 2015, nr 4, vol. 125, s. 181-184 [MNiSW: 8]
12 Trans, trans muconic acid as the biological exposure indicator in occupational exposure to hydrocarbons / Starosławska Elżbieta, Czarnocki Krzysztof, Ciszewski Tomasz, Kubiatowski Tomasz, Szumiło Justyna, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2012, nr 4, vol. 24, s. 219-227 [MNiSW: 7]

Monografie (4)

1 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie / Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Dąbrowski Andrzej, Hoła Bożena, Misztela Andrzej, Obolewicz Jerzy, Walusiak-Skorupa Jolanta, Smolarz Anna, Szer Jacek, Szóstak Mariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 132 s.
2 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013, 211 s.
3 Technologia składowania podziemnego : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Czarnocki Krzysztof, Opielak Marek.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 101 s.
4 Wybrane aspekty mapowania potrzeb zdrowotnych w województwie lubelskim / Czarnocki Krzysztof, Bojar Hubert, Czarnocka Elżbieta.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2016, 190 s.

Rozdzialy(4)

1 Polices and regional development strategies in the Europen Union and round the world with waste management programs / Czarnocki Krzysztof // W: Biodiversity and regional development; [Red:] Bojar Wiktor, Diniz Francisco, Junkuszew Andrzej - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2012, s. 273-288
2 Socio-demographic parameters affecting the patient's subjective feeling of satisfaction from services perfoemed by family doctors. A research tool / Czarnocki Krzysztof, Bojar Hubert // W: The role and tasks of family doctors in alleviating disparities in health and access to healthcare in Eastern Poland ; [Red:] Bojar Hubert - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 9-22
3 Technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na składowiskach podziemnych / Opielak Marek, Kowalik Konrad, Czarnocki Krzysztof // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 103-112
4 Technologie multimedialne w modelu biznesowym e-klastra azbestowego "GeoKlaster" / Wit Bogdan, Czarnocki Krzysztof // W: Narzędzia informatyczne : wybrane zagadnienia; [Red:] Kiełtyka Leszek - Częstochowa: 2011, s. 13-30