Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Zbigniew Omiotek

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
Liczba publikacji: 12
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 An efficient method for analyzing measurement results on the example of thyroid ultrasound images / Omiotek Zbigniew, Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 15-18 [MNiSW: 14]
2 Feature selection methods in image-based screening for the detection of Hashimoto ʹs thyroiditis in first-contact hospitals / Omiotek Zbigniew, Burda A. // BAROMETR REGIONALNY - 2016, nr 2, vol. 14, s. 187-196 [MNiSW: 14]
3 Fractal analysis of the grey and binary images in diagnosis of Hashimoto's thyroiditis / Omiotek Zbigniew // BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 37, s. 655-665 [MNiSW: 15]
4 Improvement of the classification quality in detection of Hashimoto's disease with a combined classifier approach / Omiotek Zbigniew // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE - 2017, nr 8, vol. 231, s. 774-782 [MNiSW: 20]
5 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy / Omiotek Zbigniew, Wójcik Waldemar // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 14-17 [MNiSW: 3]

Referaty (2)

1 IoT compliant sensory platform for use in personal patient monitoring / Surtel Wojciech, Omiotek Zbigniew, Wójcik Waldemar, Maciejewski Marcin // W: International Conference on Change, Innovation, Informatics and Disruptive Technology ICCIIDT’16, 11-12.10.2016 London, 2016 - 2016, s. 15-24
2 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy / Omiotek Zbigniew, Wójcik Waldemar // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2013 - Wybrane metody modelowania i symulacji, Warszawa - Poronin 2013 - 2013, s. 50-50

Rozdzialy(5)

1 Analiza grupowania obiektów dla obrazów USG tarczycy z rozpoznaną chorobą Hashimoto / Omiotek Zbigniew // W: Nauki społeczne : dziedziny nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych : I Podkarpacka Konferencja Doktorantów, Rzeszów, 6-7 września 2013 r. : materiały pokonferencyjne; [Red:] Strojny Piotr - Rzeszów: Ofiyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 29-40
2 Application of selected classification methods for detection of Hashimoto’s thyroiditis on the basis of ultrasound images / Omiotek Zbigniew, Burda A., Wójcik Waldemar // W: Computational Intelligence, Medicine and Biology; [Red:] Pancerz Krzysztof, Zaitseva Elena - Springer International Publishing, 2015, s. 23-37 .- (Studies in Computational Intelligence; nr 600)
3 An informational model of sportsman’s competitive activities / Zlepko Sergii M., Tymchyk Sergii V., Novikova Anastasia O. , Moskovko Maryna V., Zlepko Alexandra S., Omiotek Zbigniew, Małecka-Massalska Teresa // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
4 Polarimetric characterisation of histological section of skin with pathological changes / Rovira Ronald H., Tuzhanskyy Stanislav Ye., Pavlov S.V., Savenkov Sergii N., Kolomiets Ivan S., Stasenko Vladyslav A., Bayas Marsia M., Omiotek Zbigniew, Małecka-Massalska Teresa, Dzierżak Róża // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
5 The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis / Nosova Y., Shushliapina Natalia, Kostishyn Sergii V., Koval Leonid G., Omiotek Zbigniew, Wójcik Waldemar, Tuleshova A. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]