Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0002-9437-9757

mgr Szymon Malinowski

Katedra Geotechniki
Liczba publikacji: 24
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 Cold plasma as an innovative construction method of voltammetric biosensor based on laccase / Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Panek Rafał // SENSORS - 2018, nr 12, vol. 18, s. 1-13 [MNiSW: 30]
2 Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 65-72 [MNiSW: 6]
3 Laccase enzyme polymerization by soft plasma jet for durable bioactive coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // POLYMERS - 2018, nr 5, vol. 10, s. 1-19 [MNiSW: 40]
4 Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 75-81 [MNiSW: 6]
5 The physical and mechanical properties of magnesium oxychloride cement -based materials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 89-98 [MNiSW: 6]
6 Theoretical predictions of anti-corrosive properties of THAM and its derivatives / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Tony // JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2018, nr 1, vol. 24, s. 1-12 [MNiSW: 25]

Projekty wynalazcze (1)

1 Sposób otrzymywania czujników z warstwą receptorową oraz czujniki otrzymywane tym sposobem [Zgłoszenie nr (21) 422660] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 13-13

Referaty (10)

1 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Rogalski Jerzy, Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 3, Lublin I - Poznań, 2016, s. 73-73
2 Biosensor constructed by SPP plasma technique for determination of dihydroxybenzene isomers / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Herbert Peter Anthony Fry // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018
3 Comparison of deposition of Laccase biocoatings on carbon nanomaterials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 62-62
4 Corona Soft Plasma Polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: HAKONE XV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 September, Brno, Czech Republic : Book of Contributed Papers - 2016, s. 351-5
5 The development of an innovative method of bioreceptor layer deposition in biosensor construction / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Wardak Cecylia // W: EYEC monograph : 7th European Young Engineers Conference, April 23-25th 2018, Warsaw - 2018, s. 535-535
6 Laccase biosensors from bio-coatings deposited by corona plasma SPP for Rutin determination / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 63-63
7 Laccase polymerization in Plasma SPP / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 september 2016, Brno, Czechy - 2016
8 Optymalizacja parametrów plazmowych procesu immobilizacji biomolekuł lakazy strumieniem zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, Białystok, 26.05.2017 : książka streszczeń - 2017, s. 133-133
9 Quantum-chemical analysis of laccase bio-coating formation in corona plasma jet / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018
10 Soft plasma polymerization in deposition of bio-active coatings on GOx matrix / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: CESPC-7, 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Sveti Martin na Muri, 3-7 september 2017 : Scientific Program & Book of abstracts - 2017, s. 72-72

Rozdzialy(7)

1 Comparison of the deposition of Laccase bio-coatings on two carbon nanomaterials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
2 Corona soft plasma polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XV : InternationaL Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry : with Joint Cost TD1208 [WOS]; [Red:] Cernak M., Hoder Tomás - Brno: Masarykova Univ, Zerotinovo, 2016, s. 347-351 [MNiSW: 15]
3 Laccase Biosensors from Bio-coatings Deposited by Corona Plasma SPP for Rutin Determination / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Wardak Cecylia // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IATED Academy, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
4 Lacease biosensors from bio-coatings deposited by corona plasma SPP for rutin determination / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Wardak Cecylia // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; [B.m.]: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
5 Optymalizacja parametrów plazmy SPP w otrzymaniu bioaktywnych powłok lakazy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 4; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Chojnicki Bogdan H. - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 49-55 .- ( Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
6 Optymalizacja plazmowego procesu otrzymywania bioaktywnych warstw receptorowych laktozy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Wardak Cecylia // W: Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 241-244
7 Zimna plazma narzędziem konstrukcji bioczujników / Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości ; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 232-240