Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr Szymon Malinowski

Katedra Geotechniki
Liczba publikacji: 10
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(3)

1 Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 65-72 [MNiSW: 6]
2 Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 75-81 [MNiSW: 6]
3 The physical and mechanical properties of magnesium oxychloride cement -based materials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 89-98 [MNiSW: 6]

Referaty (5)

1 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Rogalski Jerzy, Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 3, Lublin I - Poznań, 2016, s. 73-73
2 Corona Soft Plasma Polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: HAKONE XV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 September, Brno, Czech Republic : Book of Contributed Papers - 2016, s. 351-5
3 Laccase polimerization in Plasma SPP (Poster) / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 september 2016, Brno, Czechy - 2016
4 Optymalizacja parametrów plazmowych procesu immobilizacji biomolekuł lakazy strumieniem zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, Białystok, 26.05.2017 : książka streszczeń - 2017, s. 133-133
5 Soft plasma polimerization in deposition of bio-active coatings on GOx matrix / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: CESPC-7, 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Sveti Martin na Muri, 3-7 september 2017 : Scientific Program & Book of abstracts - 2017, s. 72-72

Rozdzialy(2)

1 Corona soft plasma polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XV : InternationaL Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry : with Joint Cost TD1208 [WOS]; [Red:] Cernak M., Hoder Tomás - Brno: Masarykova Univ, Zerotinovo, 2016, s. 347-351 [MNiSW: 15]
2 Optymalizacja parametrów plazmy SPP w otrzymaniu bioaktywnych powłok lakazy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 4; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Chojnicki Bogdan H. - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 49-55 .- ( Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)