Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-6465-2017
ORCID 0000-0003-0502-6157

mgr inż. Bartosz Szostak

Katedra Konserwacji Zabytków
b.szostak@pollub.pl
Liczba publikacji: 18
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 „Plomba w zabudowie” – element scalający / Gleń Piotr, Szostak Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 81-87 [MNiSW: 6]
2 Analiza nośności drewnianych więźb dachowych ekspozycyjnych obiektów architektury wernakularnej / Szostak Bartosz, Nicer Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 129-137 [MNiSW: 6]
3 Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Lisiecki Daniel // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 163-171 [MNiSW: 6]
4 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H / Szostak Bartosz, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 48-49 [MNiSW: 8]
5 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 4, vol. 19, s. 111-120 [MNiSW: 9]
6 Effect of nano admixture of CSH on selected strength parameters of concrete including fly ash / Szostak Bartosz, Golewski Grzegorz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416
7 Historyczne konstrukcje żelbetowe – stosowane materiały oraz algorytmy obliczeniowe / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 105-112 [MNiSW: 6]
8 Metody inwentaryzacji obiektów znajdujących się w stanie ruiny / Drobek Katarzyna, Szostak Bartosz, Królikowski Wojciech // OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO = PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE - 2018, nr 6, s. 73-86
9 Structures of masonry walls in buildings of permanent ruin – causes of damage and methods of repairs / Szostak Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 195-207 [MNiSW: 6]

Rozdzialy(9)

1 Degradation processes and protecting methods of the walls'top parts in historical buildings / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 363-370
2 Inventory and appraisal of technical condition of Donjon in Klodzko fortress = Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego Donżonu Twierdzy Klodzko / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Pyszniak Konrad // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Grudziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 287-294 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
3 Issues of the moisture tests in historic buildings / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 240-244
4 Ocena stanu technicznego murów zamku w Janowcu nad Wisłą = Assessment of the technical condition of the walls in the Janowiec castle / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Toboła Natalia // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardzinski Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 185-196 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
5 Problems related with the analysis of masonry structures bearing capacity of the historical fortifications / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 353-362
6 Reconstructing embankents of Donjon in Kłodzko fortress after damages caused by earlier adaptations = Odtworzenie skarp Donżonu Twierdzy Kłodzko po uszkodzeniach spowodowanych wczesniejszymi adaptacjami / Szostak Bartosz, Skrobowski Mateusz, Sławiński Łukasz // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Gardziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 295-303 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
7 Reinforced structures in heritage fortifications / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 245-250
8 The state of preservation of vernacular wood objects Village Museum in Lublin / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz // W: Documentation and monitoring in managing the timber objects in Krzysztof Kluk Museum of Agriculture and the Ryfylke Museum; [Red:] Grabowska Anna - Ciechanowiec: Krzysztof Kluk Museum of Agriculture in Ciechanowiec, 2015, s. 77-84
9 Uszkodzenia konstrukcji murów w obiektach zabytkowych = Damage in the walls of historic buildings / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 135-142 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)