Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(14)

1 15 lat z konkursem Mistrz Komputera / Głos Hanna, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Szum Anna // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 41, s. 33-34
2 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms / Gryniewicz-Jaworska Michalina // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2015, nr 1, vol. 15, s. 19-22 [MNiSW: 8]
3 The concept of using evolutionary algorithms as tools for optimal planning of multimodal composition in the didactic texts / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, vol. 8, s. 83-89 [MNiSW: 5]
4 Concept of using heuristic methods in the optimization of electric power systems / Gryniewicz-Jaworska Michalina // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2016, nr 4, vol. 5, s. 69-72 [MNiSW: 12]
5 Dobór urządzeń kompensacyjnych dla farmy wiatrowej przyłączonej do sieci 110 Kv / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 47-50 [MNiSW: 7]
6 Information Support of Optimal Control of Modes of Electric Systems with Renewable Energy Sources / Gryniewicz-Jaworska Michalina, Kulyk Volodymyr V. , Bartetska Iryna A. , Buslavets Olga A. // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 21-26 [MNiSW: 10]
7 Integral index of operation quality for evaluation of impact of distributive generation sources on electric network modes / Lezhniuk Petro D., Komar Vyacheslav O., Gryniewicz-Jaworska Michalina, Sobchuk Dmytro S., Teptia Vira V. // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 65-71 [MNiSW: 10]
8 Issues of reactive power management in distributed energy sources / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Gałązka Karolina, Gryniewicz-Jaworska Michalina // ACTA ENERGETICA - 2017, nr 3, vol. 32, s. 176-181 [MNiSW: 7]
9 Looking for the optimal location for wind farms / Montusiewicz Jerzy, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Pijarski Paweł // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 135-142 [MNiSW: 10]
10 Mistrz Komputera / Głos Hanna, Szum Anna, Gryniewicz-Jaworska Michalina // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 1, vol. 38, s. 25-27
11 Optimization in the electric power engineering - problems and challenges / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2015, nr 4, vol. 15, s. 143-148 [MNiSW: 8]
12 Problems of reactive power compensation of 110 KV line cable / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // MATTER: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2017, nr 3, vol. 3, s. 163-172
13 Przegląd wybranych metod ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej / Gryniewicz-Jaworska Michalina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 4, s. 32-34 [MNiSW: 3]
14 Układ sterowania mocą bierną farmy wiatrowej wykorzystujący możliwości regulacyjne przekształtników, dławika zaczepowego oraz pojemność kabla zasilającego farmę / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Wancerz Marek, Gryniewicz-Jaworska Michalina // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 44-47 [MNiSW: 14]

Referaty (15)

1 Concept of using heuristic methods in the optimization of electric power system / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 14th International Conference on Science and Technology "Motorization and Energy in Agriculture" MOTROL 2016, 5-6 July 2016, Lublin, Poland: [program konferencji] - 2016
2 The effect of randomness parameters of shunt reactors and cables of reactive pover compensation in wind farm / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Konferencja Młodych Naukowców, Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki, Spojrzenie Młodych Naukowców, 3.04.2016, Gdańsk : [streszczenia] - 2016, s. 61-61
3 The efficiency of photovoltaic cells – selected issues / Kargol Zbigniew, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: II Kongres Młodych Ludzi Nauki : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń - 2015, s. 34-34
4 Heuristics method in the electric power industry / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Konferencja Młodych Naukowców, Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki, Spojrzenie Młodych Naukowców, 3.04.2016, Gdańsk : [streszczenia] - 2016, s. 60-60
5 Koncepcja doboru lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: TYGIEL 2015 - 7 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 21-22 marca 2015 r. : [abstrakty] - 2015, s. 64-65
6 Koncepcja komputerowego wspomagania procesu projektowania lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: V Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków, SNEiI 2015, Politechnika Lubelska, WEiI, Lublin, 5-6 marzec 2015 - 2015
7 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do projektowania lokalizacji farm wiatrowych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: I Kongres Młodych Ludzi Nauki : Wizja, Nauka, Postęp, Kraków 09.05.2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 18-18
8 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do rozwiązywania problemów decyzyjnych na etapie projektowania lokalizacji farm wiatrowych / Gryniewicz-Jaworska Michalina, Montusiewicz Jerzy // W: 1 Kongres Młodych Ludzi Nauki : Wizja, Nauka, Postęp, Kraków 09.05.2015 : publikacje pokonferencyjne - 2015, s. 32-37
9 Koncepcja wykorzystania metod heurystycznych w optymalizacji SEE / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 8-a Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 12-13 marca 2016, Lublin - 2016, s. 74-74
10 Optimization in the electric power engineering – problems and challenges / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Kargol Zbigniew // W: II Kongres Młodych Ludzi Nauki : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń - 2015, s. 27-27
11 Problems of reactive power compensation of 110 KV line cable / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 22nd International Conference on Researches in Science & Technology (ICRST), 13-14 Sept 2017 : [abstract] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
12 Projektowanie lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod heurystycznych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: I Kongres Młodych Ludzi Nauki : Wizja, Nauka, Postęp, Kraków 09.05.2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 17-17
13 Wpływ losowości parametrów dławików kompensacyjnych i kabli elektroenergetycznych na kompensację mocy biernej w farmie wiatrowej / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Zimowe Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 29-30 styczeń 2016, Lublin - 2016
14 Wspomaganie procesu projektowania lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod optymalizaji wielokryterialnej / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 8 edycja Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, 28.03.2015 Poznań i 11-12.04.2015, Gdańsk : [strona konferencji] - 2015, s. 204-204
15 Zastosowanie metod ewolucyjnych w doborze lokalizacji farm wiatrowych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 13 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna,"Motoryzacja i Energetryka Rolnictwa", MOTROL 2015, Lublin, 2-3 lipca 2015 : [program konferencji] - 2015

Rozdzialy(4)

1 Rozporządzenie UE 2016/631 wyzwaniem dla źródeł wytwórczych w zakresie generacji i absorpcji mocy biernej / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2018; [Red:] Domenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2018, s. 29-38
2 Some problems with measuring productivity and management in higher education / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 81-91
3 Wielokryterialne podejście w optymalizacji ewolucyjnej / Montusiewicz Jerzy, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Technologie informacyjne; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 76-90 .- (Współczesne Technologie Informatyczne)
4 Wind farm reactive power control system using regulatory potentiality of converters, tapped variable inductors and capacitance of the farm feeder cable / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Wancerz Marek // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń]; [Red:] Kołtunowicz Tomasz - Lublin: Lublin University of Technology, 2015, s. 158-158