Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. arch. Kamila Boguszewska

Samodzielna Pracownia Architektoniczna
Liczba publikacji: 12
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Dostępność historycznych parków / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 15-23 [MNiSW: 9]
2 Losy wybranych kaplic grobowych i towarzyszących założeniom rezydencjonalnym na terenie województwa lubelskiego / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 7-15 [MNiSW: 9]
3 Ogrody islamu na przykładzie założeń ogrodowych Andaluzji / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 42-51 [MNiSW: 9]
4 Stan zachowania kompozycji i drzewostanu w zespole pałacowo-parkowym w Krzesimowie w województwie lubelskim / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, vol. 13, s. 41-50 [MNiSW: 9]
5 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 7-14 [MNiSW: 9]

Referaty (5)

1 Drewniana architektura willi Nałęczowa - dziedzictwo i problemy zachowania / Boguszewska Kamila // W: I Międzynarodowe Seminarium Naukowe : Wille i pensjonaty górskie pogranicza Polski, Szklarska Poręba, 12-13 maja 2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
2 Kaplice parkowe w zabytkowych założeniach rezydencjonalnych Lubelszczyzny / Boguszewska Kamila // W: 9th International Conference " Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications", 10-12.06.2017, Lwów – Chełm : [program konferencji] - 2017
3 Modernizacja przestrzeni publicznych w problematycznych dzielnicach mieszkaniowych na przykładzie wybranych projektów i realizacji osiedli dzielnic Tatary i Bronowice w Lublinie / Boguszewska Kamila, Przesmycka Natalia // W: XX Forum Architektury Krajobrazu: Praktyka zawodowa - Badania naukowe - Dydaktyka , Kraków, 21-23 września 2017 : streszczenia - abstracts - 2017, s. 30-31
4 Ogrody miejskie jako element synergiczny w strukturze wybranych miast lubelszczyzny / Boguszewska Kamila // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Synergia w architekturze", 27-28.10.2017, Lublin: [książka streszczeń] - 2017, s. 61-61
5 Projekt rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Krzesimowie gm. Mełgiew na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w kontekście historycznych założeń ogrodowych adaptowanych na podobną funkcję / Boguszewska Kamila, Przesmycka Natalia // W: XX Forum Architektury Krajobrazu: Praktyka zawodowa - Badania naukowe - Dydaktyka , Kraków, 21-23 września 2017 : streszczenia - abstracts - 2017, s. 28-30

Rozdzialy(2)

1 Private chapels in residentional historic parks in Lublin region, state of preservation and problems of protections = Kaplice parkowe towarzyszące zabytkowym założeniom rezydencjonalnym na Lubelszczyźnie, stan zachowania i problematyka ochrony / Boguszewska Kamila // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 330-341 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
2 Zieleń pasów przydrożnych w historycznej ikonografii Lublina / Boguszewska Kamila // W: Roślinność pasów przydrożnych Lublina : potencjał i zagrożenia; [Red:] Trzaskowska Ewa - Lublin: Urząd Miasta Lublin, 2017, s. 47-58