Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. arch. Kamila Boguszewska

Samodzielna Pracownia Architektoniczna
Liczba publikacji: 5
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(3)

1 Losy wybranych kaplic grobowych i towarzyszących założeniom rezydencjonalnym na terenie województwa lubelskiego / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 7-15 [MNiSW: 9]
2 Ogrody islamu na przykładzie założeń ogrodowych Andaluzji / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 42-51 [MNiSW: 9]
3 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 7-14 [MNiSW: 9]

Referaty (2)

1 Modernizacja przestrzeni publicznych w problematycznych dzielnicach mieszkaniowych na przykładzie wybranych projektów i realizacji osiedli dzielnic Tatary i Bronowice w Lublinie / Boguszewska Kamila, Przesmycka Natalia // W: XX Forum Architektury Krajobrazu: Praktyka zawodowa - Badania naukowe - Dydaktyka , Kraków, 21-23 września 2017 : streszczenia - abstracts - 2017, s. 30-31
2 Projekt rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Krzesimowie gm. Mełgiew na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w kontekście historycznych założeń ogrodowych adaptowanych na podobną funkcję / Boguszewska Kamila, Przesmycka Natalia // W: XX Forum Architektury Krajobrazu: Praktyka zawodowa - Badania naukowe - Dydaktyka , Kraków, 21-23 września 2017 : streszczenia - abstracts - 2017, s. 28-30