Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0001-6004-0635

mgr Agnieszka Chęć-Małyszek

Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Liczba publikacji: 10
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(3)

1 Photographic image in the commercial messaging as an immanent element of the city landscape / Chęć-Małyszek Agnieszka // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2018, nr 2, vol. 18, s. 193-204 [MNiSW: 6]
2 Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna / Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 24-33 [MNiSW: 9]
3 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata / Dąbrowski Mariusz, Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 65-80 [MNiSW: 9]

Referaty (6)

1 Inna -"inność powodem wykluczenia społecznego / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa : "Filmy, różne twarze wykluczenia", 29.06.2018r. , Łódź , [program] - 2018, s. 3-3
2 Integracja osób niepełnosprawnych, znaczenie sztuki w życiu i funkcjonowaniu w społeczeństwie / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Niepełnosprawni i sztuka , Muzeum Miasta Łodzi , 26-27.10.2017 , Łódź [program konferencji] - 2017
3 Integracyjna rola sztuki w aspekcie rozwoju wyobraźni dzieci niepełnosprawnych umysłowo / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "O niepełnosprawności raz jeszcze", 18-19 maj[a] 2018, Lublin : [program] - 2018, s. 5-5
4 Kultura społeczeństwa sieci, a rzeczywiste kontakty społeczne / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Kultura i (sub)kultury w dobie internetu", 19.01.2018 r., Legnica : [program] - 2018, s. 1-1
5 Obraz fotograficzny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty”: materiały konferencyjne, Wrocław, 18-19 listopada 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 10-11
6 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata / Dąbrowski Mariusz, Chęć-Małyszek Agnieszka // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 110-110

Rozdzialy(1)

1 Humanizacja i „oswajanie” ciągów komunikacyjnych za pomocą sztuki i działań artystycznych / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast; [Red:] Siestrzewitowska Marzena - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 313-338 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)