Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż.arch. Wojciech Kocki

Katedra Architektury,Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
wojciechkocki@o2.pl
Liczba publikacji: 17
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 59-64 [MNiSW: 9]
2 Fizyczna przestrzeń szkoły- współczesne kierunki projektowe / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 34-41 [MNiSW: 9]
3 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 153-163 [MNiSW: 6]
4 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 201-211 [MNiSW: 6]
5 Środowisko czlowieka i jego percepcja - ksztaltowanie przyjaznych oraz nieprzyjaznych przestrzeni mieszkalnych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Pełka Jarosław, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 21-28 [MNiSW: 9]

Referaty (11)

1 Architektura obiektów sportów wodnych w dwudziestoleciu międzywojennym / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // W: III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców, Rzeszów, 12-14 października 2017 : materiały konferencyjne - 2017, s. 27-27
2 Fizyczna przestrzeń szkoły - analiza wybranych przykładów lubelskich szkół w kontekście wspolczesnych kierunków projektowych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design: Program i Streszczenia, 11-13 grudnia 2014, Lublin - 2014, s. 65-65
3 The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities - design principles, plant selection / Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech // W: 5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material, 21-24 czerwca 2017, Lublin, Poland : [book of abstracts] - 2017
4 Ogrody terapeutyczne, sensoryczny ogród z roślinami leczniczymi / Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna, Kwiatkowski Bartłomiej // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 91-92
5 A plant - the source inspiration in architectural works / Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna // W: 3rd International Conference and Workshop ‘Plant – the source of research material’ 16th – 18th October 2013, Lublin: [book of abstrcts] - 2013, s. 130-130
6 Przyjazne oraz nieprzyjazne środowisko mieszkalne człowieka - bariery antropogeniczne / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 176-176
7 Psychologiczne aspekty w odbiorze przestrzeni prywatnej oraz publicznej na przykładzie jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych Lublina / Kocki Wojciech // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016
8 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Lublina - Kośminek / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // W: I Ogólnopolska Konferencja "Synergia w architekturze", 10-11.03.2016, Lublin:[książka streszczeń] - 2016, s. 64-64
9 Tendencje projektowania architektonicznego obiektów sportowych i rekreacji okresu międzywojennego w Europie / Kocki Wojciech // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAUKA - BADANIA - ROZWÓJ, Warszawa, 4 listopada 2017 : książka abstraktów - 2017, s. 74-74
10 Uszkodzenia cewników i prowadników naczyniowych. Badania charakterystyki mechanicznej cewników i prowadników / Feldo Marcin, Klepka Tomasz, Kęsik Jan, Pedowski Tomasz, Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 63-64
11 Wykorzystanie parametrycznych metod projektowych w architekturze oraz urbanistyce miast / Kocki Wojciech // W: IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty”: materiały konferencyjne, Wrocław, 18-19 listopada 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 27-27

Rozdzialy(1)

1 Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4; [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361 .- (International Planning History Society Proceedings)