Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Jolanta Raczyńska

Politechnika Lubelska
Liczba publikacji: 6
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Referaty (1)

1 Model prognostyczno-optymalizacyjny planowania produkcji / Raczyńska Jolanta, Mazurkiewicz Dariusz // W: IV Warsztaty Naukowe dla Doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji : materiały wewnętrzne IV Warsztatów Naukowych - 2016, s. 4-4

Rozdzialy(5)

1 Model prognostyczny planowania terminów realizacji zamówień / Raczyńska Jolanta, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 487-497
2 Optymalizacyjny algorytm planowania produkcji / Raczyńska Jolanta // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji; [Red:] Pałęga Michał, Kwapisz Marcin - Częstochowa: Komitet Inżynierii Produkcji PAN, 2017, s. 101-108 .- (Monografie; nr 72)
3 Sposób usprawnienia funkcjonowania systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie / Raczyńska Jolanta, Mazurkiewicz Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 657-667
4 Wpływ problemów i zakłóceń procesu produkcyjnego na jego organizację i planowanie / Raczyńska Jolanta // W: Wybrane problemy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji; [Red:] Dudziak A., Stoma M. - Lublin: Towarzytwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2015, s. 161-173
5 Wspomaganie podejmowania decyzji w systemach klasy ERP / Raczyńska Jolanta // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 250-258