Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego / Walczuk Patrycja, Lis Konrad, Pater Zbigniew // APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA - 2016, nr 4, vol. 21, s. 246-252 [MNiSW: 10]
2 Numerical analysis of a skew rolling process for producing a crankshaft preform / Lis Konrad, Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // OPEN ENGINEERING - 2016, nr 6, s. 581-584 [MNiSW: 11]
3 Plastometric tests for plasticine as physical modelling material / Wójcik Łukasz, Lis Konrad, Pater Zbigniew // OPEN ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 6, s. 653-659 [MNiSW: 11]
4 Wpływ kształtu kołnierza na przebieg procesu walcowania śrubowego / Pater Zbigniew, Lis Konrad, Wójcik Łukasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2016, nr 9, vol. 61, s. 389-392 [MNiSW: 8]

Referaty (3)

1 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworzenia kulistego / Lis Konrad, Pater Zbigniew, Walczuk Patrycja // W: II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców,Rzeszów,13-15 października 2016 : [książka abstraktów] - 2016
2 Numerical analysis of a skew rolling process of producing crankshaft preform / Lis Konrad, Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 67-68
3 Plastometric tests for plasticine as physical modelling material / Wójcik Łukasz, Lis Konrad, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 147-148