Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Analiza numeryczna walcowania skośnego odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium 6061 / Lis Konrad, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2017, nr 12, s. 67-70 [MNiSW: 8]
2 Analiza numeryczna wpływu kąta kształtującego na parametry siłowe w procesie walcowania skośnego wałka stopniowanego / Lis Konrad, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 7, vol. 85, s. 219-222 [MNiSW: 7]
3 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego / Walczuk Patrycja, Lis Konrad, Pater Zbigniew // APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA - 2016, nr 4, vol. 21, s. 246-252 [MNiSW: 10]
4 Badania warunków tarcia pary trącej ołów - ABS w warunkach modelowania fizycznego / Wójcik Łukasz, Lis Konrad // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 9, vol. 85, s. 327-331 [MNiSW: 7]
5 Numerical analysis of a skew rolling process for producing a crankshaft preform / Lis Konrad, Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // OPEN ENGINEERING - 2016, nr 6, s. 581-584 [MNiSW: 11]
6 Plastometric tests for plasticine as physical modelling material / Wójcik Łukasz, Lis Konrad, Pater Zbigniew // OPEN ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 6, s. 653-659 [MNiSW: 11]
7 Preliminary analysis of a rotary compression test / Pater Zbigniew, Walczuk Patrycja, Lis Konrad, Wójcik Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 77-82 [MNiSW: 10]
8 Wpływ kształtu kołnierza na przebieg procesu walcowania śrubowego / Pater Zbigniew, Lis Konrad, Wójcik Łukasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2016, nr 9, vol. 61, s. 389-392 [MNiSW: 8]

Referaty (5)

1 Analiza numeryczna walcowania skośnego odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium 6061 / Lis Konrad, Pater Zbigniew // W: XII Konferencja Naukowa "Odkształcalność metali i stopów", OMIS 2017, 21-24.11.2017, Łańcut-Zamek, Polska : [książka abstraktów] - 2017, s. 31-31
2 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego / Lis Konrad, Pater Zbigniew, Walczuk Patrycja // W: II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców,Rzeszów,13-15 października 2016 : [książka abstraktów] - 2016
3 I nvestigation of the effect of the forming angle on force parameters in a skew rolling process for a stepped shaft / Lis Konrad, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 48-50
4 Numerical analysis of a skew rolling process of producing crankshaft preform / Lis Konrad, Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 67-68
5 Plastometric tests for plasticine as physical modelling material / Wójcik Łukasz, Lis Konrad, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 147-148