Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Rafał Kwoka

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Liczba publikacji: 10
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora / Kozak Janusz, Majka Michał, Kwoka Rafał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 3, vol. 93, s. 185-188 [MNiSW: 14]
2 Tests of HTS 2G Superconducting Tapes Using the LabVIEW Environment / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 64-72 [MNiSW: 11]
3 Wpływ parametrów transformatora nadprzewodnikowego na ograniczenie prądu w stanach przejściowych / Woźniak Łukasz, Wojtasiewicz Grzegorz, Surdacki Paweł, Kwoka Rafał, Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 61-64 [MNiSW: 14]
4 Wyznaczanie charakterystyk R = F(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, s. 71-74 [MNiSW: 7]

Referaty (5)

1 Badanie charakterystyk R=f(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // W: Konferencja Naukowa WD2016 – "Lubelskie Dni Nauki i Biznesu" : [streszczenia] - 2016, s. 99-100
2 Model of superconducting racetrack winding using YBCO tape / Kwoka Rafał, Surdacki Paweł // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014: [poster] - 2014
3 Model uzwojenia nadprzewodnikowe typu racetrack z wykorzystaniem taśmy YBCO / Woźniak Łukasz, Kwoka Rafał, Surdacki Paweł // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2015, Krynica 9-11 października 2015 : [program] - 2015
4 Modelowanie uzwojeń nadprzewodnikowych / Kwoka Rafał // W: Warsztaty doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki : Lato’2015 : [streszczenia] - 2015, s. 16-16
5 Symulacja komputerowa transformatora z uzwojeniami nadprzewodnikowymi przy użyciu programu PSpice / Woźniak Łukasz, Kwoka Rafał, Surdacki Paweł // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2015, Krynica 9-11 października 2015 : [program] - 2015

Rozdzialy(1)

1 Badania rezystancji połączeń taśm HTS 2G stosowanych w nadprzewodnikowych ogranicznikach prądów zwarciowych / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 142-156 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)