Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Rafał Kwoka

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Liczba publikacji: 7
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora / Kozak Janusz, Majka Michał, Kwoka Rafał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 3, vol. 93, s. 185-188 [MNiSW: 14]
2 Wpływ parametrów transformatora nadprzewodnikowego na ograniczenie prądu w stanach przejściowych / Woźniak Łukasz, Wojtasiewicz Grzegorz, Surdacki Paweł, Kwoka Rafał, Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 61-64 [MNiSW: 14]

Referaty (5)

1 Badanie charakterystyk R=f(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // W: Konferencja Naukowa WD2016 – "Lubelskie Dni Nauki i Biznesu" : [streszczenia] - 2016, s. 99-100
2 Model of superconducting racetrack winding using YBCO tape / Kwoka Rafał, Surdacki Paweł // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014: [poster] - 2014
3 Model uzwojenia nadprzewodnikowe typu racetrack z wykorzystaniem taśmy YBCO / Woźniak Łukasz, Kwoka Rafał, Surdacki Paweł // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2015, Krynica 9-11 października 2015 : [program] - 2015
4 Modelowanie uzwojeń nadprzewodnikowych / Kwoka Rafał // W: Warsztaty doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki : Lato’2015 : [streszczenia] - 2015, s. 16-16
5 Symulacja komputerowa transformatora z uzwojeniami nadprzewodnikowymi przy użyciu programu PSpice / Woźniak Łukasz, Kwoka Rafał, Surdacki Paweł // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2015, Krynica 9-11 października 2015 : [program] - 2015