Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Rafał Anasiewicz

Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
Liczba publikacji: 6
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Analiza czynników wpływających na zużycie ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Anasiewicz Rafał // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 169-180 [MNiSW: 15]
2 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Syroka Maciej, Anasiewicz Rafał // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 259-270 [MNiSW: 15]
3 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant ceiling and room / Cholewa Tomasz, Anasiewicz Rafał, Siuta-Olcha Alicja, Skwarczyński Mariusz // APPLIED THERMAL ENGINEERING - 2017, vol. 117, s. 76-84 [MNiSW: 40]
4 Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Anasiewicz Rafał // RYNEK INSTALACYJNY - 2016, nr 4, s. 69-71 [MNiSW: 6]

Rozdzialy(2)

1 Wykorzystanie materiałów fotokatalitycznych i ozonu do poprawy jakości powietrza wewnętrzengo / Staszowska Amelia, Anasiewicz Rafał // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 4; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 76-80 .- (Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce)
2 Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny emisji lotnych zwiazków organicznych z materiałów wewnętrznych pomieszczeń zamkniętych / Anasiewicz Rafał, Staszowska Amelia // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 3; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 7-11 .- (Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Monografie; nr 23)