Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-1699-2017
ORCID 0000-0002-1390-6907

mgr inż. Iwona Rybicka

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(16)

1 Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Rybicka Iwona, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4202-4206
2 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Madleňák Radovan, Madleňáková Lucia // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1093-1095 [MNiSW: 7]
3 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Komsta Henryk, Madleňáková Lucia, Sajgalik Michał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1578-1581 [MNiSW: 7]
4 The case study of the CargoBeamer system use in rail transport in Slovakia / Komsta Henryk, Rybicka Iwona, Bukova Bibiana, Brumercikova Eva // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2018, nr 3, vol. 13, s. 143-149 [MNiSW: 14]
5 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups / Dobrowolski Dariusz, Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madlenak Radovan, Siłuch Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
6 The engine set damage assessment in the public transport vehicles / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madlenak Radovan, Andrusiuk Aleksandra, Siłuch Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 117-127 [MNiSW: 10]
7 Fault analysis of the combustion engine used in public transport vehicles / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Tarkowski Sławomir // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2018, nr 3, vol. 189, s. 95-108 [MNiSW: 8]
8 Integration of Kazakhstan’s rail road in the world transport and logistics space / Mussabekov Murat Omarbekovich, Droździel Paweł, Mussabekova Muratovna Aisha , Rybicka Iwona // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1737-1739 [MNiSW: 7]
9 Metody oceny poziomu komfortu dynamicznego w transporcie pasażerskim / Tarkowski Sławomir, Rybicka Iwona // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1-8 [MNiSW: 7]
10 Municipal transport - infrastructure / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Caban Jacek, Madleňák Radovan // TRANSPORT AND COMMUNICATIONS - 2016, nr 2, vol. 4, s. 18-22
11 Ocena pracy regionalnego centrum dystrybucyjnego sieci handlowej w oparciu o wybrane operacyjne logistyczne wskaźniki / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Boryga Paulina, Mikulski Maciej // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 439-442 [MNiSW: 5]
12 Ocena realizacji zamówień towarów do regionalnego centrum dystrybucyjnego wybranej sieci handlowej / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Boryga Paulina, Madleňák Radovan // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 435-438 [MNiSW: 5]
13 The research on ageing of glycol-based brake fluids of vehicles in operation / Caban Jacek, Droździel Paweł, Vrábel Ján, Šarkan Branislav, Marczuk Andrzej, Krzywonos Leszek, Rybicka Iwona // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 9-16 [MNiSW: 10]
14 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym / Komsta Henryk, Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 564-569 [MNiSW: 7]
15 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na Słowacji w latach 2004-2014 / Sopoćko Mateusz, Porębska Ewelina, Caban Jacek, Turski Andrzej, Vrábel Ján, Rybicka Iwona, Marczuk Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 420-424 [MNiSW: 7]
16 Statystyka napraw układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Rybicka Iwona // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT - 2016, nr z. 112, s. 71-78 [MNiSW: 7]

Referaty (8)

1 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Komsta Henryk, Madlaňáková Lucia, Šajgalík Michał // W: 21st International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2017, Zakopane, Poland, 4-7.12.2017 : conference proceedings : [abstracts] - 2017, s. 317-317
2 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Šajgalík Michał, Madleňáková Lucia // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 24-24
3 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Vrábel Ján, Šarkan Branislav, Stopka Ondrej, Misztal Wojciech // W: XI International Scientific and Technical Conference "Automotive safety 2018" : problemy bezpieczeństwa w pojazadch samochodowych, 18-20 April 2018, Casta-Papiernicka (SK) : abstract of papers - 2018, s. 107-107
4 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups / Dobrowolski Dariusz, Droździel Paweł, Madlenak Radovan, Siłuch Dariusz, Rybicka Iwona // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 27-27
5 Measures for increasing performance of the rail freight transport in the north – South direction / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Buková Bibiána, Brumercikova Eva // W: Transport Problems 2018 : proceedings X International Scientific Conference ; VII International Symposium of Young Researchers - 2018, s. 168-175
6 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym / Komsta Henryk, Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan // W: 21st International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2017, Zakopane, Poland, 4-7.12.2017 : conference proceedings : [abstracts] - 2017, s. 180-180
7 Searching optimal Hub locations in postal logistic network / Madleňák Radovan, Madleňáková Lucia, Droździel Paweł, Rybicka Iwona // W: CLC 2016 - Carpathian Logistics Congress, November, 28th - 30th 2016, Zakopane, Poland : book of abstracts - 2016, s. 35-35
8 Statistical analyses of selected maintenance parameters of vehicles of road transport companies / Caban Jacek, Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Rybicka Iwona, Šarkan Branislav, Vrábel Ján // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 7-7

Rozdzialy(9)

1 The analysis of engine damage in the city buses / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan, Andrusiuk Aleksandra // W: Transport bridge Europe-Asia = Most transportowy Europa-Azja : polsko-gruzińska naukowo-techniczna konferencja; Tibilisi: Georgian Technical University, 2016, s. 128-136
2 The analysis of engine damage in the city buses / Droździel Paweł, Rybicka Iwona // W: Company Diagnostics, Controlling and Logistics : 9th International Scientific Conference: proceedings; [Red:] Čorejová Tatiana, Madleňáková Lucia, Madleňák Radovan - Zuberec - Brestová: University of Žilina in EDIS – publishing centre UNIZA, 2018, s. 43-52
3 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Vrabel Jan, Sarkan Branislav, Stopka Ondrej, Misztal Wojciech // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
4 Comparison of damage to engine assemblies's in the public transport vehicles / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan, Andrusiuk Aleksandra, Siłuch Dariusz // W: Innovative technologies in engineering production : International scientific conference ; Žilina: University of Žilina, 2016, s. 42-47
5 Diagnostika príčin nezhôd a reklamácii v poštovom podniku / Madleňáková Lucia, Matúšková Mária, Rybicka Iwona // W: Diagnostyka podniku, controlling a logistyka : VIII medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov; [Red:] Čorejová Tatiana - Žilin: Vydavateľstvo ŽU, 2016, s. 183-197
6 Research of brake fluids in passenger cars / Caban Jacek, Droździel Paweł, Vrábel Ján, Šarkan Branislav, Marczuk Andrzej, Krzywonos Leszek, Rybicka Iwona // W: Innovative technologies in engineering production : International scientific conference ; Žilina: University of Žilina, 2016, s. 120-124
7 The selected operational logistics indicators of regional distribution center operation / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Boryga Paulina, Madleňáková Lucia // W: Diagnostyka podniku, controlling a logistyka : VIII medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov; [Red:] Čorejová Tatiana - Žilin: Vydavateľstvo ŽU, 2016, s. 61-66
8 Stan bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym na przykładzie miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Rybicka Iwona // W: Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych : X International Science-Technical Conference "Automotive Safety 2016" : materiały konferencyjne; [Red:] Stańczyk Tomasz L. - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2016, s. 50-55
9 Statistics of number of repairs of safety systems on the example of buses of the municipal, transport company in Lublin / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan // W: Transport bridge Europe-Asia = Most transportowy Europa-Azja : IV polsko-gruzińska naukowo-techniczna konferencja; Tibilisi: Georgian Technical University, 2018, s. 41-46