Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-7587-2017
ORCID 0000-0002-8571-3354

dr hab. inż., prof. PL Jerzy Montusiewicz

Instytut Informatyki
j.montusiewicz@pollub.pl
Liczba publikacji: 68
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(29)

1 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy, Kayumov Rahim // VESTINK KAZNU IM. AL’-FARABI, SERIÂ: MATEMATIKA, MEHANIKA I INFORMATIKA - 2015, nr 3, vol. 86, s. 181-190
2 An approach to computer-aided reconstruction of museum exhibits / Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Kayumov Rahim // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 87-94 [MNiSW: 10]
3 Bagatokriterìalʹna ocinka znosostìjkostì ewtekticnìh pokrittìv Fe-Mn- C-B, Legowanih Si, Ni ta Cr / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy // ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY - 2017, nr 5/6, s. 101-109
4 Combined systems of energy generation – a characterisation and classification / Gilewski Jan, Montusiewicz Jerzy // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 53-61 [MNiSW: 5]
5 Community-Driven Road Quality Assessment for Users and Territorial Government Organizations / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy, Cieplak Tomasz // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2017, nr z. 46, s. 13-22 [MNiSW: 9]
6 Computer aided FMS machine tools subsystem of multicriteria analysis / Gola Arkadiusz, Montusiewicz Jerzy, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2011, nr 1, vol. 7, s. 18-29
7 Dni Otwarte w Instytucie Informatyki / Montusiewicz Jerzy // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 2, vol. 36, s. 9-9
8 Evaluation of the Wear Resistance of Eutectic Coatings of the Fe–Mn–C–B System Alloyed by Si, Ni, and Cr Using Multi-Criteria Analysis / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy // MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 6, vol. 47, s. 813-321 [MNiSW: 15]
9 Komputerowe metody oceny systemu dystrybucji paliw przy zastosowaniu wektorowego wskaźnika jakości / Montusiewicz Jerzy // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4497-4506 [MNiSW: 10]
10 Koncepcja lokalizacji pasywnej w budynkach użyteczności publicznej / Montusiewicz Jerzy, Szymczyk Tomasz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 8018-8027
11 Koncepcja projektowania układów skojarzonych w obiektach użyteczności publicznej / Montusiewicz Jerzy, Gilewski Jan // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7616-7625 [MNiSW: 10]
12 Looking for the optimal location for wind farms / Montusiewicz Jerzy, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Pijarski Paweł // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 135-142 [MNiSW: 10]
13 Motion capture as a modern technology for analysing ergometer rowing / Skublewska-Paszkowska Maria, Montusiewicz Jerzy, Łukasik Edyta, Pszczoła-Pasierbiewicz Izabela, Baran Katarzyna, Smołka Jakub, Pueo Basilio // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 29, vol. 10, s. 132-140 [MNiSW: 10]
14 Multicriteria evaluation of the trajectory of a wheeled mobile robot – a case study / Montusiewicz Jerzy, Skulimowski Stanisław // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252, s. 1-6
15 Multicriterion assessment of wear resistance of Fe–Mn–C–B eutectic coatings alloyed with Si, Ni, and Cr / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy // POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS - 2017, nr 5-6, vol. 56, s. 316-322 [MNiSW: 20]
16 Nauczanie trójwymiarowej animacji na kierunku ETI / Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 148-155 [MNiSW: 4]
17 Navigation in large-format buildings based on rfid sensors and Qr and Ar markers / Szymczyk Tomasz, Montusiewicz Jerzy, Gutek Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 263-273 [MNiSW: 10]
18 Niskobudżetowe metody skanowanie 3D w tworzeniu wirtualnych ekspozycji muzealnych / Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Żyła Kamil // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 8, vol. 60, s. 664-667 [MNiSW: 7]
19 Ocena dokładności trajektorii autonomicznego pojazdu elektrycznego / Montusiewicz Jerzy, Skulimowski Stanisław // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 4984-4992
20 Ocinka znosotrivkosti evtektičnih pokriviv sistemi Fe-Mn-C-B, legovanih Si, Ni i Cr, z vikoristannâm bagatokriterial'nogo analizu / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2011, nr 6, s. 86-93
21 On-the-fly community-driven mobile accelerometer data analysis system for road quality assessment / Badurowicz Marcin, Cieplak Tomasz, Montusiewicz Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 4, vol. 12, s. 18-27 [MNiSW: 11]
22 Optyczna metoda oceny realizacji zadanego toru ruchu programowalnego pojazdu elektrycznego / Montusiewicz Jerzy, Szymczyk Tomasz, Skulimowski Stanisław // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 8, vol. 60, s. 641-644 [MNiSW: 7]
23 Problems of acquisition and postprocessing of 3D scans of large architectural objects / Kęsik Jacek, Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252, s. 1-6
24 Projektowanie i wizualizacja 3D ogrodów przydomowych w programie AutoCAD / Montusiewicz Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 124-139 [MNiSW: 4]
25 Selected methods of making three - dimensional virtual models of museum ceramic objects / Montusiewicz Jerzy, Czyż Zbigniew, Kayumov Rahim // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 1, vol. 11, s. 1-16 [MNiSW: 11]
26 Virtual road concept as a tool for road quality research / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
27 Wykrywanie wybranych środków uspokojenia ruchu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2292-2300
28 Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniu / Montusiewicz Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 47-60 [MNiSW: 4]
29 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus / Gola Arkadiusz, Montusiewicz Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 76-85 [MNiSW: 4]

Monografie (5)

1 Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8 / Montusiewicz Jerzy, Lis Renata, Dziedzic Krzysztof.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 128 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
2 Komputerowa grafika inżynierska : ćwiczenia do programu AutoCAD 2013. Cz. 1 / Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 123 s.
3 Modelowanie 2D w programie AutoCAD / Montusiewicz Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 153 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
4 Podstawy programowania w języku C : ćwiczenia laboratoryjne / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Elżbieta, Jarosińska-Caban Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 160 s.- (Podręczniki – Politechnika Lubelska)
5 Wspomaganie procesów projektowania i planowania wytwarzania w budowie i eksploatacji maszyn metodami analizy wielokryterialnej / Montusiewicz Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 207 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (1)

1 Plansza do gry [ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 24314 (21) 26129] / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr, Czerwiński Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 7, s. 2370-2371 [MNiSW: 10]

Referaty (7)

1 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kayumov Rahim // W: International Conference "Computational and International Technologies in Science Enginnering and Education", 2015, Almaty, Kazakhstan : abstracts - 2015, s. 69-70
2 Analysis of rowing using a motion capture system / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria, Montusiewicz Jerzy, Smołka Jakub, Pszczoła-Pasierbiewicz Izabela // W: 5th International Conference Motor Control 2016 "Bridging Motor Control and Biomechanics", 14th-16th September 2016, Wisła, Poland - 2016
3 Komputerowe metody oceny systemu dystrybucji paliw przy zastosowaniu wektorowego wskaźnika jakości / Montusiewicz Jerzy // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 576-576
4 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do rozwiązywania problemów decyzyjnych na etapie projektowania lokalizacji farm wiatrowych / Gryniewicz-Jaworska Michalina, Montusiewicz Jerzy // W: 1 Kongres Młodych Ludzi Nauki : Wizja, Nauka, Postęp, Kraków 09.05.2015 : publikacje pokonferencyjne - 2015, s. 32-37
5 Optymalizacja doboru układów skojarzonych – studium przypadków / Gilewski Jan, Montusiewicz Jerzy // W: TYGIEL 2015 - 7 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 21-22 marca 2015 r. : [abstrakty] - 2015, s. 102-103
6 Wykorzystanie technologii 3D w muzealnictwie / Montusiewicz Jerzy // W: IV Conference of Mathematics and Computer Science "Congressio-Mathematica", 20-23.09.2018 r., Mierki k/Olsztyna : [książka abstraktów] - 2018, s. 30-30
7 Zintegrowany system do wspomagania decyzji wielokryterialnych: budowa i zastosowanie / Montusiewicz Jerzy // W: III Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathematica", 27-29.09.2017r., Rzeszów - 2017, s. 51-52

Rozdzialy(26)

1 The “Architectural Jewels of Lublin” Game as a Tool for Collaborative Interactive Learning of History / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 96-105 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
2 3D digital technologies in the practical training of archaeologists / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kayumov Rahim // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 7451-7458 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
3 Algorithm defining the correctness of an ergometer rower’s technique using three-dimensional data / Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Montusiewicz Jerzy // W: Information and Software Technologies, ICIST 2017; [Red:] Damaševičius Robertas, Mikašytė Vilma - Cham ; Switzerland: Springer, 2017, s. 150-163 .- (Communications in Computer and Information Science , ISSN 1865-0929; nr 756) [MNiSW: 15]
4 Analiza możliwości wykorzystania potencjału badawczego wybranych stanowisk laboratoryjnych Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej / Skulimowski Stanisław, Szymczyk Tomasz, Montusiewicz Jerzy // W: Postępy w naukach technicznych oraz współczesne metody nauczania; [Red:] Czyż Zbigniew, Szala Mirosław - Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016, s. 291-305
5 Analysis and improvement of a natural user interface of the computerized board game "Architectural Jewels of Lublin" / Dzieńkowski Mariusz, Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 9153-9160 .- (ICERI2018 Proceedings; ISNN 2340-1095)
6 Analysis of rowing based on handle trajectory / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Montusiewicz Jerzy // W: 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 62-68 [MNiSW: 15]
7 Analysis of selected elements of a rower’s posture using motion capture – a case study / Montusiewicz Jerzy, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Baran Katarzyna, Pszczoła-Pasierbiewicz Izabela // W: Information and Software Technologies [WOS]; Heidelberg: Springer, 2016, s. 107-118 .- (Communications in Computer and Information Science , ISSN 1865-0929; nr 639) [MNiSW: 15]
8 The cloud computing stream analysis system for road artefacts detection / Badurowicz Marcin, Cieplak Tomasz, Montusiewicz Jerzy // W: Computer Networks : 23rd International Conference, CN 2016 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Kwiecień Andrzej , Stera Piotr - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 360-369 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 608) [MNiSW: 15]
9 The concept of a 3D board game to recognise architectural monuments / Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Kęsik Jacek, Miłosz Marek, Tokovarov Mikhail // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m]: IATED Academy, 2017, s. 8665-8674 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
10 The concept of low-cost interactive and gamified virtual exposition / Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin, Skulimowski Stanisław, Kayumov Rahim, Buzrukov Muhammad // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 353-363 .- (INTED2018 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
11 Designing inquiry-based learning conditions within 3d-simulation environment / Montusiewicz Jerzy, Skulimowski Stanisław // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 10468-10477 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
12 Developing an educational board game using information technology / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7396-7405 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
13 An educational historical game using virtual reality / Szymczyk Tomasz, Montusiewicz Jerzy, Skulimowski Stanisław // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 5964-5971 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
14 Game-based learning efficiency - study results of using the computerised board Game "Architectural Jewels of Lublin" / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 1438-1443 [MNiSW: 15]
15 Identifying road artefacts with mobile devices / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy // W: Information and Software Technologies, ICIST 2015 [WOS]; [Red:] Dregvaite Giedre, Damasevicius Robertas - Berlin, Germany: Springer, 2015, s. 504-514 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 538) [MNiSW: 15]
16 Interactive 3d environment for conducting demonstrations and training in the reconstruction of archaeological objects / Szymczyk Tomasz, Montusiewicz Jerzy, Kęsik Jacek // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L.Gómez, Martinez A.López, Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2016, s. 1278-1287 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
17 Methodology of teaching reverse engineering in biomedical engineering studies / Barszcz Marcin, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 3808-3817 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
18 Multidisciplinary technologies for creating virtual museums – a case of archaeological museum development / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Kayumov Rahim // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 326-336 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
19 Proposal of a methodology for remote access to source materials for 3D scanning of museum objects by the SFM method / Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Kayumov Rahim // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 1831-1840 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
20 Simulation of swarm behaviour as a method of examining students’ capability to conduct experiments – a case study / Montusiewicz Jerzy, Skulimowski Stanisław, Lypovyi Taras // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 8655-8664 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
21 Technical aspects of museum exposition for visually impaired preparation using modern 3D technologies / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 774-779 .- (IEEE Global Engineering Education Conference) [MNiSW: 15]
22 Technical aspects of teaching 3d design and printing in biomedical engineering / Dziedzic Krzysztof, Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 3798-3807 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
23 The use of discovery learning on the example of mobile modular robot control learning / Skulimowski Stanisław, Montusiewicz Jerzy, Szymczyk Tomasz, Wójcicki Piotr // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 6340-6348 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
24 The use of RFID technology to control a 3D model realising the gamification paradigm / Czerwiński Dariusz, Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy, Tokovarov Mikhail // W: IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA) 2017; New York: IEEE, 2017, s. 22-27
25 Using 3D replication technology in preparing didactic aid sets in the area of cultural heritage / Montusiewicz Jerzy, Czyż Zbigniew, Kęsik Jacek // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 1861-1871 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
26 Wielokryterialne podejście w optymalizacji ewolucyjnej / Montusiewicz Jerzy, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Technologie informacyjne; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 76-90 .- (Współczesne Technologie Informatyczne)