Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Bartosz Kawecki

Katedra Mechaniki Budowli
b.kawecki@pollub.pl
Liczba publikacji: 6
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(3)

1 Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 195-208 [MNiSW: 6]
2 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 050005-1-050005-7 [MNiSW: 15]
3 Numerical results quality in dependence on abaqus plane stress elements type in big displacements compression test / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 56-64 [MNiSW: 11]

Referaty (2)

1 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 21-22
2 Numeryczne i doświadczalne badania delaminacji elementów z drewna klejonego / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // W: VIII Sympozjon Kompozyty - konstrukcje warstwowe, Wrocław - Różanka, 26-29 października 2017 - 2017, s. 21-22

Rozdzialy(1)

1 Wpływ podatności podłoża na wytężenie elementów konstrukcji wsporczych deskowań pomostów, wykonanych z rusztowań budowlanych / Kawecki Bartosz // W: Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2016 : praca zbiorowa; [Red:] Kijania Magdalena, Rewers Iga - Kraków: SKNKŻ CONKRET, 2016, s. 325-334