Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-6653-2017

Mgr inż. Barbara Buraczyńska

Katedra Podstaw Techniki
Liczba publikacji: 5
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Differentiated influence of the preferences and needs of individual and institutional customers to choose the bidder for the purchase of technical materials / Buraczyńska Barbara // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, s. 172-176
2 Ocena elastyczności księgarń internetowych wg modelu cyklu aktywności klienta / Urban Wiesław, Buraczyńska Barbara // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz.1, vol. 18, s. 427-437 [MNiSW: 14]

Referaty (1)

1 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych / Buraczyńska Barbara // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac` - 2016, s. 114-114

Rozdzialy(2)

1 E-commerce flexibility studied on the basis what can be obtained from the customer interface / Urban Wiesław, Buraczyńska Barbara // W: Economic and social development : 24th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business" [WOS]; [Red:] Przygoda Miroslaw, Cingula Marijan , Yongqiang Li - Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [et al.], 2017, s. 283-291 .- (Book of Proceedings, ISSN 1849-7535) [MNiSW: 15]
2 The premise of choosing a dedicated IT platform for an online store on the example of companies X and Y operating e-commerce / Buraczyńska Barbara // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 625-634