Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID G-6106-2012
ORCID 0000-0001-6971-5395

dr hab. inż., prof. PL Gabriel Borowski

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
Liczba publikacji: 44
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(38)

1 Advanced oxidation processes for food industrial wastewater decontamination / Krzemińska Dorota, Neczaj Ewa, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2015, nr 2, vol. 16, s. 61-71 [MNiSW: 12]
2 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge / Borowski Gabriel // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 575-583 [MNiSW: 15]
3 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Borowski Gabriel, Łoboda Dawid // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2015, nr 1, s. 17-21
4 Conditions for the preparation of stable ferrosilicon dust briquettes / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel, Józefiak Tomasz // IM INZYNIERIA MINERALNA - 2014, nr 1, vol. 33, s. 155-162 [MNiSW: 5]
5 Dezynfekcja powietrza promieniami UV i promieniową jonizacji katalityczną w instalacjach wentylacyjnych / Małecka Izabela, Borowski Gabriel // ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA - 2011, nr 3, s. 25-30 [MNiSW: 1]
6 Ecological and technical requirements of radioactive waste utilisation / Borowski Gabriel, Wośko Michał // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2013, nr 1, vol. 14, s. 40-47 [MNiSW: 7]
7 Effect of friction for density distribution in die compaction of powders / Borowski Gabriel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 159-168 [MNiSW: 4]
8 The effect of granulated fly ashes with phosphogypsum on the hardering of cement mortar / Borowski Gabriel, Hycnar Jan J. // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2016, nr 2-B, s. 37-45 [MNiSW: 13]
9 Effect of parameters on moisture removal capacity in the desiccant cooling systems / Alahmer Ali , Alsaqoor Sameh, Borowski Gabriel // CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING - 2019, vol. 13, s. 1-9
10 Effect of starch binder on charcoal briquette properties / Borowski Gabriel, Stępniewski Witold, Wójcik-Oliveira Katarzyna // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2017, nr 31, s. 571-574 [MNiSW: 25]
11 The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland / Jóźwiakowski Krzysztof, Bugajski Piotr, Kurek Karolina, Nunes de Carvalho Maria de Fatima, Araújo Almeida Maria Adelaide, Siwiec Tadeusz , Borowski Gabriel, Czekała Wojciech, Dach Jacek, Gajewska Magdalena // SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY - 2018, vol. 202, s. 216-226 [MNiSW: 40]
12 Granulowanie i brykietowanie stałych produktów odsiarczania spalin / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel, Józefiak Tomasz, Malec Agnieszka // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2015, nr Z. 45, s. 51-58 [MNiSW: 9]
13 Modeling and optimization of transparent thermal insulation material / Lewkowicz Marek K., Alsaqoor Sameh, Alahmer Ali , Borowski Gabriel // JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2018, nr 5, vol. 140, s. 054501-1-054501-6 [MNiSW: 30]
14 Monitoring of road noise in the urban environment of Lublin / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 4, vol. 19, s. 159-166 [MNiSW: 12]
15 Możliwości zagosporadowywania popiołów z termicznego przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych / Borowski Gabriel, Gajewska Magdalena, Haustein Elżbieta // INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 393-402 [MNiSW: 5]
16 Ocena przydatności zeszkliwienia osadów ściekowych do ich zagospodarowania / Borowski Gabriel // OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH - 2012, nr 51, s. 78-84 [MNiSW: 5]
17 Ocena zanieczyszczenia gleby na Lubelszczyźnie na podstawie badań monitoringowych / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2017, nr 5, vol. 18, s. 135-146 [MNiSW: 9]
18 Pilot tests for utilization of fine coal to fuel briquettes production / Borowski Gabriel // ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2013, nr 2, vol. 15, s. 9-18 [MNiSW: 4]
19 Porównanie dwóch sposobów określenia wytrzymałości brykietów z materiałów drobnoziarnistych / Borowski Gabriel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 115-121 [MNiSW: 4]
20 Possibilities of utilization of energy briquettes / Borowski Gabriel // ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT - 2011, nr 27, vol. 1, s. 48-51
21 Próby granulowania odpadów pyłu węglika krzemu do wykorzystania w hutnictwie / Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2016, nr 49, s. 112-116 [MNiSW: 9]
22 Próby wytwarzania brykietów z pyłu koksowego jako alternatywnego paliwa stałego / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel, Bugajczyk Michał // RYNEK ENERGII - 2015, nr 3, vol. 118, s. 87-92 [MNiSW: 11]
23 Przemysłowe próby brykietowania dla zagospodarowania łożyskowych odpadów poszlifierskich / Borowski Gabriel, Hycnar Jan J., Józefiak Tomasz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 205-217 [MNiSW: 15]
24 Przetwarzanie popiołu ze spalania osadów ściekowych na materiał budowlany / Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2011, nr 25, s. 251-258 [MNiSW: 5]
25 Recent progress in biodegradable polymers and nanocomposite-based packaging materials for sustainable environment / Wróblewska-Krepsztul Jolanta, Rydzkowski Tomasz, Borowski Gabriel, Szczypiński Mieczysław , Klepka Tomasz, Thakur Vijay Kumar // INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION - 2018, nr 4, vol. 23, s. 383-395 [MNiSW: 20]
26 Renowacja kolektorów sanitarnych grawitacyjnych betonowych z rur Wipro DN 1600 oraz z rur stalowych DN 1200 transportujących ścieki z Kalisza do oczyszczalni ścieków "Prosna" / Małecki Zdzisław Jan, Borowski Gabriel, Małecka Izabela // ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA - 2016, nr 15, s. 16-24 [MNiSW: 7]
27 Sposoby zapobiegania pyleniu składowanych surowców i odpadów / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel, Mikołajczyk Bogdan, Kadlec Daria // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2017, nr 4, vol. 18, s. 89-96 [MNiSW: 9]
28 Stone dust agglomeration for utilizing as building material / Borowski Gabriel, Świderski Tomasz, Ozga Małgorzata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 168-174 [MNiSW: 10]
29 The studies of metal content in precipitation water in lubelskie and lubuskie voivodeships in 2013 / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 16, s. 54-58 [MNiSW: 12]
30 Suitability tests of fly ashes vitrification from sewage sludge incineration / Borowski Gabriel // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2012, nr 2, vol. 38, s. 81-87 [MNiSW: 15]
31 Symulacja rozkładu stopnia zagęszczenia w procesie scalania materiałów drobnoziarnistych z użyciem metody elementów skończonych / Borowski Gabriel // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2011, nr 4, z. 58, vol. 276, s. 27-36 [MNiSW: 4]
32 The use of granulation to reduce dusting and manage of fine coal / Ozga Małgorzata, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 3, vol. 19, s. 218-224 [MNiSW: 12]
33 Use of water injection technique to improve the combustion efficiency of the spark-ignition engine: a model study / Ghazal Osama, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2019, nr 2, vol. 20, s. 226-233
34 Using parameterization of objects in Autodesk Inventor in designing structural connectors / Borowski Gabriel, Jankowska Agnieszka, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 157-160 [MNiSW: 10]
35 Using vitrification for sewage sludge combustion ash disposal / Borowski Gabriel // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2015, nr 5, vol. 24, s. 1889-1896 [MNiSW: 15]
36 Utilization of fine coal waste as a fuel briquettes / Borowski Gabriel, Hycnar Jan J. // INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION - 2013, nr 4, vol. 33, s. 194-204 [MNiSW: 20]
37 Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2016, vol. 50, s. 161-170 [MNiSW: 9]
38 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2014, nr 40, s. 228-238 [MNiSW: 5]

Monografie (3)

1 Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 156 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Metody przetwarzania odpadów drobnoziarnistych na produkty użyteczne / Borowski Gabriel.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 112 s.
3 Wykorzystanie brykietowania do zagospodarowania odpadów : monografia / Borowski Gabriel.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 175 s.

Referaty (1)

1 Organic and indicator bacteria removal efficiency in four stage constructed wetland / Borowski Gabriel // W: 15th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, ICWS 2016, 4-9.09. 2016,Gdańsk, Polska, T.1:[Book of Abstracts] - 2016, s. 247-249

Rozdzialy(2)

1 Verification process for sewage sludge treatment / Borowski Gabriel // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 185-189 [MNiSW: 10]
2 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych / Borowski Gabriel, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne: zmienność zagrożeń a innowacje w ratownictwie; [Red:] Chmiel Marek, Gil Alina, Nowacka Urszula - Częstochowa: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2014, s. 19-34