Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-4418-2017

Prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik

Katedra Podstaw Techniki
k.lenik@pollub.pl
Liczba publikacji: 61
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(22)

1 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE - 2016, vol. 35, s. 434-440
2 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof // NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA - 2017, vol. 7, s. 197-202
3 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Łoboda Dawid // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2015, nr 1, s. 17-21
4 Change of aluminum alloys structure by sono-solidification / Gnapowski Sebastian, Tsunekawa Y., Okumiya M., Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING - 2013, nr 4, vol. 13, s. 39-42 [MNiSW: 9]
5 Deform 3D and Solidworks FEM tests in conditions of sliding friction / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2012, nr 2, vol. 56, s. 89-92 [MNiSW: 9]
6 Determination of the frictional resistance in the model forming process by the finite element method / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // TRIBOLOGIA - 2017, nr 5, s. 29-36 [MNiSW: 15]
7 Dobór parametrów konstrukcyjnych rotacyjnego złoża biologicznego metodą znacznikową / Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 897-908 [MNiSW: 15]
8 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process / Ozonek Janusz, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2011, nr 2, vol. 52, s. 112-117 [MNiSW: 9]
9 The evaluation of the TPM synchronization on the basis of their outputs / Dolecki Michał, Kozera Ryszard, Lenik Klaudiusz // JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 57, s. 91-98 [MNiSW: 9]
10 FEM and Flow Simulation Module for selecting parameters in rotors flow systems / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kozera Ryszard, Szalapko Jurij // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 59, s. 69-75 [MNiSW: 9]
11 Innovative system of simultaneous transportation and treatment of sanitary wastewater in scattered dwelling areas / Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 84-89 [MNiSW: 12]
12 Kinetics of the precipitation in austenite HSLA steels / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kuziak Roman, Ozgowicz Wojciech, Lenik Klaudiusz // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2015, nr 5, vol. 49, s. 673-679 [MNiSW: 15]
13 Methods of discretization objects continuum implemented in fem preprocessors / Korga Sylwester, Makarewicz Anna, Lenik Klaudiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 130-133 [MNiSW: 10]
14 Możliwość oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 6, s. 60-63 [MNiSW: 5]
15 Możliwość usprawnień w zakresie bezpieczeństwa na przykładzie zakładów poligraficznych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Ozonek Janusz, Juchnowicz Ryszard // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2016, nr 1, s. 50-56
16 New possibility for the use of plasma discharges to identify amber and changes in amber structure / Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz, Szwed Grzegorz, Akiyama Hidenori // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 1-6 [MNiSW: 4]
17 Oena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzajacych wyroby na potrzeby budownictwa - studium przypadku / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA - 2017, nr 1, vol. 45, s. 192-203 [MNiSW: 13]
18 The phenomenon of reduced plasticity in low-alloyed copper / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Grzegorczyk Barbara, Lenik Klaudiusz // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2016, nr 5, vol. 50, s. 677-682 [MNiSW: 15]
19 Possibility to use cad in the studies of new solutions of wastewater discharge in environmental engineering / Lenik Klaudiusz, Duda Aneta, Korga Sylwester // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2014, nr 3, s. 191-193 [MNiSW: 2]
20 Self-organization of friction surface of fe-mn-c-b coating with increased resistance to abrasion / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2651-2656 [MNiSW: 30]
21 Simulation studies MES impact on tarran roughness friction in plastic deformation process steel / Korga Sylwester, Duda Aneta, Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2015, nr 1, vol. 72, s. 26-32 [MNiSW: 13]
22 The use of computer support for registration and evaluation process of Friction / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, vol. 237, s. 218-221

Projekty wynalazcze (9)

1 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Patent nr (11) 225218 (21) 405626] / Lenik Klaudiusz, Pełczyński Tadeusz, Pełczyński Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 456-457 [MNiSW: 30]
2 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Zgłoszenie nr (21) 405626] / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 7-7 [MNiSW: 2]
3 Sposób wychwytywania gazów kwaśnych / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25, s. 7-8 [MNiSW: 2]
4 Sposób wytwarzania wodoru / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 20 (985), s. 15-15 [MNiSW: 2]
5 Sposób wytwarzania wodoru [ Nr patentu 214901] / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2227-2227 [MNiSW: 25]
6 Stal konstrukcyjna stopowa do azotowania / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 2207-2207 [MNiSW: 25]
7 Stop metali zawierający niob, molibdeni itr przeznaczony na elementy reaktorów jądrowych / Lenik Klaudiusz, Pełczyński Tadeusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 1 (966), s. 17-18 [MNiSW: 2]
8 Stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób obróbki cieplnej stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 2207-2207 [MNiSW: 25]
9 Urządzenie i sposób do biologicznego oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 411985] / Lenik Klaudiusz, Skubisz Wiesław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 19-19

Referaty (20)

1 Analysis of wear resistance of boronized coatings / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: 4th Nano Today Conference, 6-10.12.2015, Dubaj - 2015
2 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 06 au 15 Octobre 2011, Tabarka (Tunisie) - Donetsk, 2011, s. 61-69
3 Design of the liquid flow apparatus with using FEM module / Korga Sylwester, Lenik Klaudiusz, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Ozgowicz Wojciech // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 142-142
4 Determination of Frictional Resistance in the Model Forming Process by Finite Element Method with Consideration Given to Plastic Strain of the Material / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: 24 th International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2016, s. 103-103
5 Doslìdžennâ znosostìjkostì evtektičnogo pokrittâ Fe-Mn-C-B legovanogo Si, Ni, Cr, Cu ŝo harakterizuêtʹsâ samoorganizacìêû poverhnì tertâ / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Lenik Klaudiusz // W: IV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferenciâ „Innovacìï u Viŝìj Školì: Problemi ta Perpektivi v Osvìtì ì Naucì", 17-19 trabnâ, 2017, Ukraina [program] - 2017
6 The Effects of Hot Deformation Parameters on the Size of Dynamically Recrystallised Austenite Grains of HSLA Steel / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Ozgowicz Wojciech, Lenik Klaudiusz // W: 24 th International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2016, s. 104-104
7 Evaluation of E-learning course effectiveness on the example of carpentry / Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 20-29
8 Investigation of friction surface Fe-Mn-C-B coating / Lenik Klaudiusz, Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof // W: 2nd International Conference on Greenn Chemistry and Sustainable Engineering, 20th-22nd, Rome : [poster, certificate of participation] - 2016
9 Investigation ofchanging of chemical and phase compositinof the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coating depend on depth / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin // W: 2nd International Conference on Advanced Functional Materials (ICAFM 2017), Los Angeles, 4-6 August 2017 : conference program - 2017
10 The kinetics of microalloyed steelaustenite phase transformations / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Trzaska J., Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 114-114
11 Kinetics of the precipitation in the austenite of HSLA steel / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Ozgowicz Wojciech // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 107-107
12 Możliwości oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011 - Warszawa, 2011, s. 187-193
13 The phenomenon of reduced plasticity of low - alloyed copper alloy / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Grzegorczyk Barbara, Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: 23rd International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 122-122
14 The phenomenon of reduced plasticity of low-alloyes copper / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Ozgowicz Wojciech // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 3-11
15 Pìdviŝennâ mehanìčnih harakteristik požežnogo ìnstrumentu šlânanesennâ pokrittìv na osnovì evtektičnih kompozicìjnih materìalìv / Lenik Klaudiusz, Paszeczko Mychajło, Berežans'kij T.G // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 16-21 Sentâbrâ 2013. T. 2 - 2013, s. 227-231
16 Problematyka oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby na potrzeby budownictwa / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz, Lenik Klaudiusz // W: I Konferencja Naukowo-Techniczna : systemy bezpieczeństw a oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 28-29,04,2016, Sarbinowo Morskie : [program] - 2016
17 Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Berežans'kij T.G // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 08-17 Octobre 2013, Tunisie - 2013, s. 194-197
18 The structure and mechanical properties of copper alloys CuNi2Si and CuNi1P after precipitating hardening / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Ozgowicz Wojciech // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXI Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 15-20 Sentâbrâ 2014 - 2014, s. 304-308
19 The structure and mechanical properties of the steel X5CrNi18-8 after recycrystalization annealing / Lenik Klaudiusz, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Korga Sylwester, Ozgowicz Wojciech // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 12-19
20 Wykorzystanie wspomagania komputerowego do rejestracji i oceny procesów tarcia / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac` - 2016, s. 13-13

Rozdzialy(10)

1 Brittle fracture appearance transition temperature of selected structural steels / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 278-289
2 Characteristics of ozone generation using different materials on a rotating electrode / Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Hosseini S. Hamid R, Murai Akira, Yamabe Chobei // W: Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy; [Red:] Shalapko Jurij, Żółkowski B. - Khmelnytsky-Jaremche: Khmelnytsky National University, 2013, s. 176-185
3 Investigation of changing of chemical and phase composition of the friction surface Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: Functional materials and application; [Red:] Xu Gu - Zurich: Trans Tech Publications, 2017, s. 65-68 .- (Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826)
4 Ksztalcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Pietroń Damian // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 79-88 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Ocena wiejskich systemów kanalizacyjnych na przykładzie województwa lubelskiego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: Zdrowie, praca, środowisko - współczesne dylematy; [Red:] Chmielewski Jarosław, Szpringer Monika - Warszawa: Instyut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2015, s. 241-252
6 Powder eutectic materials of Fe-Mn-C-B system for coatings of increased abrasive wear / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta // W: Powder metallurgy - fundamentals and case studies; [Red:] Dobrzański Leszek A. - Rijeka: InTech, 2017, s. 331-348
7 Problematyka kształcenia technicznego w powiązaniu z zagadnieniami ochrony pracy / Lenik Klaudiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Kokowski Ryszard // W: Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy; [Red:] Sas-Badowska Anna - Radom: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,, 2013, s. 7-14 .- (Biblioteka Pedagogiki Pracy; nr 255)
8 Samoorganizacja powierzchni tarcia, powłoki Fe-Mn-C-B o zwiększonej odpornośći na zużycie ścierne / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 185-190
9 The structure and mechanical properties of AlMg2B and AlMg5 aluminium alloy plates for plastic working / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 649-656
10 The use of computer simulation in the design of the plasma reactor and the rotor / Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Korga Sylwester, Duda Aneta // W: Study of Problems in Modern Science : New Technologies in Engineering, Advanced Management, Efficiency of Social Institutions; [Red:] Shalapko Jurij, Wyszkowska Zofia, Musiał Janusz, Paraska Olga - Khmelnytsky: Khmelnytsky National University, 2015, s. 530-542