Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr Marcin Leśkiewicz

Katedra Finansów i Rachunkowości
Liczba publikacji: 6
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(6)

1 Harmonogram sporządzania, zatwierdzania, prezentacja i ogłaszanie sprawozdań finansowych / Leśkiewicz Marcin // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 27-34
2 Metody wyceny rozchodu zapasów według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości / Leśkiewicz Marcin // W: Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej; [Red:] Kister Agnieszka, Bujak Adam - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 229-238
3 Przegląd polskich liniowych modeli dyskryminacyjnych / Leśkiewicz Marcin // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 87-95 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
4 Sprawozdanie łączne a skonsolidowane / Leśkiewicz Marcin // W: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; [Red:] Żukowska Helena, Zuba-Ciszewska Maria, Bolibok Piotr - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 109-118
5 Wycena rozliczeń z użyciem środków pieniężnych w walutach obcych według polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego / Leśkiewicz Marcin // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 72-77 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
6 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku / Leśkiewicz Marcin // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 80-86 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)