Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr Marcin Leśkiewicz

Katedra Finansów i Rachunkowości
Liczba publikacji: 9
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(9)

1 Harmonogram sporządzania, zatwierdzania, prezentacja i ogłaszanie sprawozdań finansowych / Leśkiewicz Marcin // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 27-34
2 Metody wyceny rozchodu zapasów według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości / Leśkiewicz Marcin // W: Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej; [Red:] Kister Agnieszka, Bujak Adam - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 229-238
3 Ocena sprawności II rodzaju polskich wielobranżowych liniowych modeli dyskryminacyjnych powstałych przed 2002 r. na podstawie analizy spółek portfela WIG-CHEMIA za lata 2013-2015 r. / Leśkiewicz Marcin // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce - Ekonomia i gospodarka; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 75-83
4 Przegląd polskich liniowych modeli dyskryminacyjnych / Leśkiewicz Marcin // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 87-95 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
5 Sprawozdanie łączne a skonsolidowane / Leśkiewicz Marcin // W: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; [Red:] Żukowska Helena, Zuba-Ciszewska Maria, Bolibok Piotr - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 109-118
6 Weryfikacja sprawności I rodzaju polskich wielobranżowych modeli dyskryminacyjnych / Leśkiewicz Marcin // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 66-79 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 WIG-MOTORYZACJA oraz ocena zastosowanych polskich modeli predykcji bankructwa / Leśkiewicz Marcin // W: Finanse przedsiębiorstw w studiach przypadku; [Red:] Wrońska-Bukalska Elżbieta - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, s. 147-159
8 Wycena rozliczeń z użyciem środków pieniężnych w walutach obcych według polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego / Leśkiewicz Marcin // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 72-77 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
9 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku / Leśkiewicz Marcin // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 80-86 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)