Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Tomasz Lizak

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
Liczba publikacji: 4
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(4)

1 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych wykonanych metodami ultrakompresji oraz ultratermokompresji dla wybranych metalizacji / Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof, Kociubiński Andrzej // W: Aktualne zagadnienia technologii materiałów; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., 2017, s. 109-125
2 Multichannel NDIR methane sensor for soil probes / Duk Mariusz, Kociubiński Andrzej, Lizak Tomasz, Borecki Michał // W: SENSORDEVICES 2017 : The Eighth International Conference on Sensor Device Technologies and Applications; [Red:] Carvalho Vítor, Cruvinel Paulo E. , Sophocleous Marios, Vonau Winfried - [B.m.]: IARIA, 2017, s. 115-117 .- (IARIA Conference, ISSN 2308-3514)
3 Nichrome micro-heaters as actuators for microfluidic sensors / Gęca M., Lizak Tomasz, Kociubiński Andrzej, Borecki Michał, Korwin-Pawlowski Michael L. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
4 Technologia mikrogrzejnika Z NiCr do lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości / Lizak Tomasz, Gęca Mateusz, Kociubiński Andrzej, Duk Mariusz, Borecki Michał // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii elektrycznej i mechatronicznej; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2016, s. 119-128