Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. arch. Karol Krupa

Samodzielna Pracownia Architektoniczna
k.krupa@pollub.pl
Liczba publikacji: 5
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie / Krupa Karol, Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 173-181 [MNiSW: 6]
2 Studium zrównoważonego rozwoju architektury Islandii / Gleń Piotr, Krupa Karol // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2017, nr 4/ll, vol. 64, s. 313-318 [MNiSW: 9]

Rozdzialy(3)

1 Fortified towns of 1st Rzeczpospolita borderlands. Problems of ars militaris heritage preservation / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 58-66
2 Kłodzko Fortress-possibility of adaptation = Twierdza Kłodzko-możliwości adaptacji / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 357-365 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
3 Revitalization of enbankment of Donjon in Kłodzko fortress = Rewitalizacja korony ziemnej Donżonu Twierdzy Klodzko / Trochonowicz Maciej, Krupa Karol, Rajtar Mateusz // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 304-312 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)