Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0002-7313-4080

mgr inż. arch. Karol Krupa

Samodzielna Pracownia Architektoniczna
k.krupa@pollub.pl
Liczba publikacji: 9
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 The complex of St. Florian and St. Catherine Church in Gołąb as a unique example of military art of Lublin Voivodeship / Krupa Karol, Gleń Piotr // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2018, nr 1, z.65, vol. 35, s. 151-160 [MNiSW: 9]
2 Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie / Krupa Karol, Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 173-181 [MNiSW: 6]
3 Studium zrównoważonego rozwoju architektury Islandii / Gleń Piotr, Krupa Karol // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2017, nr 4/ll, vol. 64, s. 313-318 [MNiSW: 9]
4 The use of secondary build-up in historical fabric based on the donjon of Kłodzko Fortress / Gleń Piotr, Krupa Karol // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49

Referaty (2)

1 Kłodzko Fortress-possibility of adaptation = Twierdza Kłodzko-możliwości adaptacji / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: 9th International Conference " Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications", 10-12.06.2017, Lwów - Chełm, [program konferencji] - 2017, s. 1-1
2 Ufortyfikowane miasta kresowe I Rzeczypospolitej. Problemy ochrony dziedzictwa ars militaris / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: 8th International Conference " Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications", 27-29.05.2016, Lwów - Chełm : [program konferencji] - 2016, s. 1-1

Rozdzialy(3)

1 Fortified towns of 1st Rzeczpospolita borderlands. Problems of ars militaris heritage preservation / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 58-66
2 Kłodzko Fortress-possibility of adaptation = Twierdza Kłodzko-możliwości adaptacji / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 357-365 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
3 Revitalization of enbankment of Donjon in Kłodzko fortress = Rewitalizacja korony ziemnej Donżonu Twierdzy Klodzko / Trochonowicz Maciej, Krupa Karol, Rajtar Mateusz // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 304-312 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)