Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-5189-2017
ORCID 0000-0003-4612-1740

mgr Magdalena Gregorczyk

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
Liczba publikacji: 13
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 Harmonic mappings in the exterior of the unit disk / Gregorczyk Magdalena, Widomski Jarosław // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2010, nr 1, vol. 54, s. 63-73 [MNiSW: 5]
2 Koebe domains for the class of typically real functions that are convex in two directions / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS - 2018, nr 2, vol. 24, s. 167-173 [MNiSW: 9]
3 Non-linear dynamics of the Villari effect in the presence of a non-homogeneous magnetic field / Rysak Andrzej, Gregorczyk Magdalena // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING - 2018, s. 1-10 [MNiSW: 20]
4 Ocena wybranych technik TCT w odwzorowaniu rzeczywistych obiektów / Jarosiński Sebastian, Sobaszek Łukasz, Wojciechowski Łukasz, Gregorczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI - 2016, nr 10, s. 212-124 [MNiSW: 3]
5 Recurrence analysis of fractional-order lorenz system / Rysak Andrzej, Gregorczyk Magdalena // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 211
6 A survey of a selection of methods for determination of Koebe sets / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2017, nr 2, vol. 71, s. 63-67 [MNiSW: 8]

Referaty (6)

1 Funkcje Carathéodory’ego o jednakowych początkowych współczynnikach / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // W: IV Conference of Mathematics and Computer Science "Congressio-Mathematica", 20-23.09.2018 r., Mierki k/Olsztyna : [książka abstraktów] - 2018, s. 23-23
2 An influence of the Lorenz system fractionality on its recurrensivity / Gregorczyk Magdalena, Rysak Andrzej // W: CMES 2018 - International Conference of Computational Methods in Engineering Science, 22-24 listopada 2018, Kazimierz Dolny, Polska : [program] - 2018
3 Metoda Recurrence Plot i jej zastosowanie do badania zmienności nieliniowych układów dynamicznych modelowanych pochodną niecałkowitą / Gregorczyk Magdalena // W: IV Conference of Mathematics and Computer Science "Congressio-Mathematica", 20-23.09.2018 r., Mierki k/Olsztyna : [książka abstraktów] - 2018, s. 23-23
4 Metody wyznaczania zbiorów Koebego / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // W: I Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathematica", 23-25 września 2015, Rzeszów - 2015, s. 29-29
5 Obszary Koebego dla klasy funkcji typowo-rzeczywistych wypukłych w kierunku obu osi układu / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // W: I Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathematica", 23-25 września 2015, Rzeszów - 2015, s. 28-28
6 Recurrence analysis of fractional-order lorenz system / Rysak Andrzej, Gregorczyk Magdalena // W: 14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery, (VETOMAC XIV), 10-13 September 2018, Lisbon, Portugal : book of abstracts - 2018, s. 24-24

Rozdzialy(1)

1 Study of the high-amplitude solutions in the system of magnetic sliding oscillator with many degrees of freedom / Rysak Andrzej, Gregorczyk Magdalena, Chwełatiuk Konrad, Gąska Daniel // W: Dynamical Systems in Theoretical Perspective; [Red:] Awrejcewicz Jan - Cham ; Switzerland: Springer, 2017, s. 295-310 .- (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics; nr 248)