Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr Dawid Lahutta

Katedra Finansów i Rachunkowości
d.lahutta@pollub.pl
Liczba publikacji: 16
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Cost of asthma treatment in children in Poland / Bodajko-Grochowska Anna, Emeryk Andrzej, Lahutta Dawid, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Markut-Miotła Ewa, Kowalska Małgorzata, Chojna Ewa, Raus Zbigniew, Bednarek Anna // ALLERGY - 2017, vol. 72, supl. 103, s. 423-424 [MNiSW: 40]
2 Cost of sublingual bacterial vaccines in the treatment of asthma in children / Bodajko-Grochowska Anna, Emeryk Andrzej, Lahutta Dawid, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Markut-Miotła Ewa, Kowalska Magdalena, Chojna Ewa, Raus Zbigniew // EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL - 2017, nr suppl. 61, vol. 50 [MNiSW: 45]
3 Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczanie w przedsiębiorstwie farmaceutycznym - studium przypadku / Lahutta Dawid, Wroński Paweł // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2017, nr 472, s. 187-198 [MNiSW: 10]
4 Technical analysis of price formations with fibonacci sequence on warsaw stock exchange / Lahutta Dawid // WORLD SCIENTIFIC NEWS - 2016, nr 57, s. 381-396 [MNiSW: 6]
5 Wpływ stosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu na wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy / Lahutta Dawid // ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE - 2016, nr 8, s. 47-64 [MNiSW: 7]

Rozdzialy(11)

1 Analiza powiązań pomiędzy głównymi światowymi indeksami cen akcji ze szczególnym uwzględnieniem indeksu WIG20 / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 14-22 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
2 Analiza rentowności klienta z wykorzystaniem metody rachunku kosztów rentowności klienta - Cost-to-Serve / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 56-63 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
3 Efektywna stawka podatkowa jako miara efektywności podatkowej spółek akcyjnych / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 48-55 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
4 Hipoteza rynku efektywnego a hipotezy rynku fraktalnego i koherentnego w kontekście wykorzystania teorii chaosu w finansach / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 73-79 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
5 Optymalizacja poziomu zapasów jako system zapewniania jakości w logistyce zaopatrzenia z uwzględnieniem aspektu finansowego / Lahutta Dawid // W: Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 501-512
6 Polish graduate students financial expectations analysis with human capital model – comparative analysis with other countries / Lahutta Dawid // W: Make Learn 2016 : Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time : Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 25–27 May, 2016, Timisoara, Romania; [Red:] Dermol Valerij, Trunk Aleš , Smrkolj Marko - Bangkok ; Celje ; Lublin : ToKnowPress International Academic Publisher, 2016, s. 549-558 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
7 Prognozowanie poziomu kosztów operacyjnych z wykorzystaniem wygładzania wykładniczego / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 64-72 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
8 Prognozowanie wyniku finansowego z wykorzystaniem wygładzania wykładniczego i regresji wielorakiej – analiza porównawcza. / Lahutta Dawid, Styk Aleksandra // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji w przedsiębiorstwie logistycznym / Lahutta Dawid // W: Logistyka i jakość : procesy doskonalące zarządzanie; [Red:] Skrzypek Adam , Banaś Jarosław - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 530-541
10 Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako element sprawozdawczości finansowej zgodnej z MSSF / Lahutta Dawid // W: Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej; [Red:] Kister Agnieszka, Bujak Adam - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 8-18
11 Wykorzystanie narzędzi analizy technicznej do opracowania systemu inwestycyjnego na rynku kontraktów na różnice kursowe / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 5-13 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)