Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr Karolina Białek

Katedra Finansów i Rachunkowości
k.dziadosz@pollub.pl
Liczba publikacji: 4
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(4)

1 Analiza porównawcza charakterystyk cen akcji spółek z indeksu WIG Respect do spółek spoza indeksu na przykładzie sektora paliwowego / Białek Karolina // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 31-37 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
2 Analiza zależności między wskaźnikami rynku kapitałowego a ceną akcji / Białek Karolina // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 23-30 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
3 Efekt dnia tygodnia na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza / Białek Karolina // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 13-20 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
4 Efekt kalendarza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Białek Karolina // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 7-12 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)