Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0003-2527-2603

dr hab., prof. PL Barbara Mazur

Katedra Zarządzania
b.mazur@pollub.pl
Liczba publikacji: 19
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(10)

1 Cooperatives’ values in Poland and sustainable development / Mazur Barbara, Zimnoch Krystyna // JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT - 2017, nr 14, s. 115-126
2 Corporate Wellness : the case of Coca-Cola Poland Company / Mazur Barbara, Mazur-Małek Marta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] - 2018, nr 2, vol. 17, s. 97-110 [MNiSW: 14]
3 CSR spółdzielni w świetle celów zrównoważonego rozwoju 2030 / Mazur Barbara, Zimnoch Krystyna // PRAKSEOLOGIA - 2017, nr 159, s. 143-160 [MNiSW: 13]
4 Diversity in the perspective of economic and humanistic management / Mazur Barbara // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 11, cz. 2, vol. 18, s. 9-19 [MNiSW: 14]
5 Evaluating the effectiveness of worksite wellness program / Mazur Barbara, Mazur - Małek Marta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] - 2017, nr 1, vol. 16, s. 77-89 [MNiSW: 14]
6 Humanistic and economic management - the case of the cooperatives of the disabled in Poland / Zimnoch Krystyna, Mazur Barbara // JOURNAL OF MANAGEMENT AND CHANGE - 2018, nr 1/2, vol. 36/37, s. 68-77
7 Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji / Mazur Barbara // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 67-79
8 Sustainable human resource management and its models / Mazur Barbara // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] - 2017, nr 3, vol. 16, s. 211-223 [MNiSW: 14]
9 Towards corporate wellness: health culture and wellness programs / Mazur Barbara, Mazur - Małek Marta // JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT - 2017, nr 3, vol. 9, s. 45-61 [MNiSW: 11]
10 Value added as a measure of social role of cooperative / Zimnoch Krystyna, Mazur Barbara // EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT - 2018, nr 1, vol. 6, s. 42-51

Monografie (2)

1 Różnorodność zarządzania : Wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara[Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 241 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny / Cichorzewska Marzena, Mazur Barbara, Niewiadomska Anna, Sobolewska-Poniedziałek Ewa, Zimnoch Krystyna, Ziółkowska Bogusława.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 121 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(7)

1 The cooperative paradigm of development - towards values / Mazur Barbara, Zimnoch Krystyna // W: The Proceedings of the 17 th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment; Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017, s. 149-159
2 Etyczne podstawy humanistycznego zarządzania / Mazur Barbara // W: Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem; [Red:] Karczewski Leszek, Kretek Henryk A. - Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2017, s. 57-64
3 Human diversity and organizational culture / Mazur Barbara // W: Human systems engineering and design : proceedings of the 1st International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED2018) : Future Trends and Applications, 25–27 October 2018, CHU-Université de Reims Champagne-Ardenne, France; [Red:] Ahram Tareq , Karwowski Waldemar , Taiar Redha - Cham ; Switzerlan: Springer, 2019, s. 540-547 .- (Advances in inteligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 876)
4 Model badawczy kultury organizacyjnej i jego zastosowania / Mazur Barbara // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 115-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Spór o znaczenie kultury w zarządzaniu / Mazur Barbara // W: Kultura zarządzania; [Red:] Kowalczewski Wiesław, Kuc Bolesław - Warszawa: Wydawnictwo EMENTON, 2016, s. 21-30 .- (Dyskusje o Zarządzaniu; nr 8)
6 Trust in the perspective of economic and Humanictic management / Mazur Barbara, Mazur-Małek Marta, Cichorzewska Marzena // W: Trust management in public organizations : new concepts and contemporary trends; [Red:] Kożuch Barbara, Jabłoński Adam - New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 133-156
7 Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne - przegląd stanowisk / Mazur Barbara // W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami; [Red:] Kiełtyka Leszek, Kobis Paweł - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 15-25 .- (Monografie - Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017; nr 323)