Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID F-5500-2013

Dr inż. Michał Majka

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Liczba publikacji: 7
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Analiza wzrostu temperatury uzwojeń transformatora HTS o mocy 13,8 kVA w czasie przepływu prądu włączania / Komarzyniec Grzegorz, Majka Michał // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2017, nr 127, s. 29-36
2 The influence of the geometry and resistance of the high voltage winding of the HTS transformer on the inrush current parameters / Komarzyniec Grzegorz, Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 1, vol. 94, s. 53-56 [MNiSW: 14]
3 Tests of HTS 2G Superconducting Tapes Using the LabVIEW Environment / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 64-72 [MNiSW: 11]
4 Wyznaczanie charakterystyk R = F(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, s. 71-74 [MNiSW: 7]

Referaty (2)

1 Model of low power superconducting generator / Majka Michał, Czerwiński Dariusz, Pcian Mieczysław // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 74-74
2 Wpływ geometrii uzwojenia górnego napięcia transformatora nadprzewodnikowego na parametry prądu włączania / Komarzyniec Grzegorz, Majka Michał // W: XXVII Sympozjum Środowiskowe PTZE : Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, Mierzęcin, 18-21 czerwca 2017 - 2017, s. 125-126

Rozdzialy(1)

1 Model of low power superconducting generator / Czerwiński Dariusz, Pcian Mieczysław, Majka Michał // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]