Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID T-2925-2018
ORCID 0000-0002-1798-0434

mgr inż. Klara Sereja

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
Liczba publikacji: 13
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Adaptacja sterownika PLC do wymogów standardu komunikacyjnego IEC 61850 / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2017, nr 91, s. 133-142 [MNiSW: 9]
2 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 1, vol. 134, s. 72-78 [MNiSW: 11]
3 Control system for distributed generation in low voltage network systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 50-53 [MNiSW: 14]
4 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 31-34 [MNiSW: 11]
5 Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 43-47 [MNiSW: 11]
6 Systemy zarządzania siecią NN w świetle wymagań normy PN-EN 50438 / Sereja Klara, Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2018, nr 94, s. 63-72 [MNiSW: 9]
7 Towards the use of selected social media in the process of education at a technical university - study of students’ awareness and preferences / Tokovarov Mikhail, Sereja Klara, Nafalski Andrzej, Nedic Zorica // WORLD TRANSACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION - 2018, nr 2, vol. 16, s. 146-150

Referaty (1)

1 Control system for distributed generation in low voltage network systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 56-56

Rozdzialy(5)

1 Application of optical fiber connections in low voltage distribution network management systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE,ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
2 Economic justification for equipping LV network systems with energy storage units to enhance power supply parameters / Adamek Sylwester, Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Sereja Klara // W: 15th International Conference on the European Energy Market (EEM) 2018; [B.m.]: IEEE , 2018,
3 Evaluation of the impact of the rate of change of electrical parameters in the LV network on the operation of the distributed network control system / Jędrychowski Robert, Sereja Klara, Adamek Sylwester, Pijarski Paweł, Wancerz Marek // W: Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 1-6 [MNiSW: 15]
4 Ocena kosztów dostosowania sieci nN do wymogów Smart Grid / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia ; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 22-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Voltage control methods in LV networks with dispersed generation / Sereja Klara // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]