Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Przemysław Turski

Politechnika Lubelska
Liczba publikacji: 1
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(1)

1 Jakość wód opadowych i możliwości ich wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach domowych / Staszowska Amelia, Turski Przemysław // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 4; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 81-87 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)