Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Sylwia Duda

Politechnika Lubelska
Liczba publikacji: 8
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Comparison of invasive and non-invasive TDR sensors features for moisture evaluation of the building materials / Suchorab Zbigniew, Garbacz Monika, Duda Sylwia, Barnat-Hunek Danuta, Majerek Dariusz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
2 Hydrophobisation of mortars containing waste polyurethane foam / Barnat-Hunek Danuta, Duda Sylwia, Garbacz Monika, Łagód Grzegorz // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 163, s. 1-8

Referaty (4)

1 Klasyfikacja ścieków pobranych w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni na podstawie odczytu z matrycy czujników gazu / Duda Sylwia, Pacia A., Łagód Grzegorz, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 11-11
2 Ocena skuteczności oczyszczania wody wodociągowej przez dzbankowe wkłady filtracyjne / Dobrowolska Agnieszka, Duda Sylwia, Staszowska Amelia // W: 36 Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2016, Problemy Inżynierii Środowiska, 2-3.06.2016, Płock - 2016, s. 21-26
3 Wykorzystanie elektronicznego nosa do klasyfikacji ścieków pobieranych w urządzeniach oczyszczalni komunalnej / Duda Sylwia, Łagód Grzegorz, Pacia Adriana, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz, Majerek Dariusz // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 25-26
4 Wykorzystanie matrycy czujników gazu do klasyfikacji jakości wód drenażowych / Pacia A., Duda Sylwia, Łagód Grzegorz, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 36-37

Rozdzialy(2)

1 Oczyszczanie ścieków przemysłowych w reaktorach typu SBR / Duda Sylwia, Cel Wojciech // W: Przegląd prac z zakresu mikrobiologii; [Red:] Maciąg Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 34-42
2 Zanieczyszczenia w kanalizacji deszczowej / Duda Sylwia, Garbacz Monika, Cel Wojciech, Kęska Piotr // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 154-161