Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Artur Choma

Wydział Inżynierii Środowiska
Liczba publikacji: 16
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // INSTAL - 2014, nr 10, vol. 355, s. 61-65 [MNiSW: 6]
2 Koncepcja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami zjawiska uderzenia hydraulicznego – wyniki badań laboratoryjnych / Choma Artur, Kowalski Dariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 134-145 [MNiSW: 15]
3 Propozycja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami uderzenia hydraulicznego / Kowalski Dariusz, Choma Artur // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2016, nr 4, s. 138-141 [MNiSW: 11]
4 Water losses analysis in selected group water supply systems / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Choma Artur // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2018, nr 1, vol. 11, s. 133-140 [MNiSW: 11]
5 Water quality correction within water distribution system / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hołota Ewa, Choma Artur // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 3, vol. 22, s. 401-410 [MNiSW: 15]
6 Zawór na uderzenie / Choma Artur, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // POMPY, POMPOWNIE - 2017, nr 1, s. 46-50

Projekty wynalazcze (4)

1 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] / Choma Artur, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 27-27
2 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] / Choma Artur, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 257-257 [MNiSW: 30]
3 Zawór wyrównawczy [Patent nr (11) 228574 (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
4 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 37-37

Referaty (3)

1 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna " Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody", 26-28 czerwiec [czerwca] 2013, Szczyrk : [program konferencji] - 2013
2 Energy recovery from water distribution system / Choma Artur, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014
3 Water quality correction in water distribution systems / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Hołota Ewa // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 57-58

Rozdzialy(3)

1 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 313-322
2 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Choma Artur // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2017, s. 325-336
3 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake / Kowalski Dariusz, Choma Artur // W: Aktual΄nì problemi sistem teplogazopostačannâ i ventilâcìï, vodopostačannâ i vodovìdvedennâ; [Red:] Kìzêêv M.D. , Novic΄ka O.S. - NUVGP, 2015, s. 39-39