Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0001-7325-5045

mgr inż. Joanna Styczeń

Katedra Budownictwa Ogólnego
j.styczen@pollub.pl
Liczba publikacji: 5
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Styczeń Joanna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 33-37 [MNiSW: 10]
2 Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego / Brzyski Przemysław, Styczeń Joanna, Fic Stanisław // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2017, nr 7/8, s. 57-63 [MNiSW: 6]

Rozdzialy(3)

1 Analiza właściwości fizycznych hydrofobizowanych lekkich zapraw z dodatkiem zeolitu / Styczeń Joanna, Barnat-Hunek Danuta, Urzędowski Arkadiusz // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 130-141 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Wybrane problemy diagnostyki procesu spalania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Grądz Żaklin, Styczeń Joanna // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 120-129 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych / Styczeń Joanna, Urzędowski Arkadiusz // W: Wybrane zagadnienia w zakresie budownictwa, architektury i gospodarki przestrzennej; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 109-120