Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Arkadiusz Gita

Katedra Pojazdów Samochodowych
Liczba publikacji: 8
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 The product design process using stylistic surfaces / Gita Arkadiusz, Kłonica Mariusz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 3, s. 51-61
2 Two-dimensional modelling of vehicle movement using the MATLAB Environmentt / Gita Arkadiusz, Longwic Rafał // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 421

Projekty wynalazcze (1)

1 KNPIP KOŁO NAUKOWE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKA LUBELSKA [Prawo ochronne na znak towarowy nr 307126] / Kłonica Mariusz, Gita Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 7, s. 2458-2458 [MNiSW: 10]

Referaty (2)

1 Standardy etyczne przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Gita Arkadiusz // W: X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : [abstrakty] - 2018
2 Two-dimensional modeling of vehicle movement using the matlab environment / Gita Arkadiusz, Longwic Rafał // W: Scientific Automotive Conference : KONMOT 2018, 13-14 September 2018, Krakow, Poland : [book of bbstracts] - 2018, s. 124-125

Rozdzialy(3)

1 Dobór linii przejazdu samochodu wyścigowego ze względu na czas pokonywania okrążenia / Gita Arkadiusz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 290-301
2 Koncepcja układu zawieszenia do pojazdu klasy formula student w programie VI – MOTORSPORT / Gita Arkadiusz // W: Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej ; [Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Styła Sebastian - Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, s. 45-55 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
3 Standardy etyczne przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Gita Arkadiusz // W: Diagnoza współczesnego społeczeństwa - przegląd wybranych aspektów; [Red:] Nowak Beata, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2018, s. 78-87