Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Małgorzata Kwietniewska

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
Liczba publikacji: 15
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce / Kwietniewska Małgorzata // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2012, nr 1, vol. 10, s. 111-121 [MNiSW: 5]
2 Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin Voivodeship / Bojar Ewa, Kwietniewska Małgorzata // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2012, nr 3, vol. 19, s. 7-22 [MNiSW: 4]
3 Ewaluacja inicjatyw klastrowych a posklastrowa polityka innowacyjna / Kwietniewska Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 73, s. 351-360 [MNiSW: 7]
4 Odpowiedzialne społecznie zarządzanie zasobami ludzkimi : standard miejsca pracy na przykładzie normy SA 8000 / Kwietniewska Małgorzata, Żelazna Anna // ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE - 2014, nr 1, s. 247-257 [MNiSW: 7]
5 Social media jako innowacyjne narzędzie budowania kapitału społecznego klastrów / Kwietniewska Małgorzata // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2013, nr 4, s. 101-117 [MNiSW: 7]
6 Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Bojar Ewa, Kwietniewska Małgorzata // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2013, nr 145, s. 35-50 [MNiSW: 7]
7 Wykorzystanie mediów społecznościowych do wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w wybranych krajach / Kwietniewska Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE - 2016, nr 2, vol. 17, s. 373-384 [MNiSW: 8]

Rozdzialy(8)

1 Clustering institutional support in Poland from 2004 up to 2020 / Kwietniewska Małgorzata // W: Socìalˊno – ekonomìčnì problemi prostopovogo rozbitku; [Red:] Dučmala V., Nestorenko T. P. - Berdânsˊk: Bidavecˊ Tkačuk O. V., 2015, s. 112-120
2 E-learning as an innovative form of education of senior citizens in a knowledge-based economy / Kwietniewska Małgorzata // W: The second and third Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 2-3/2015) hold at www.webscieconf.com from 15th - 16th October, 2015 : proceedings in scientific conference : [dokument elektroniczny]; [Red:] Dziemianko Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Wiśniewska Paulina - Poznań: Wydawnictwo Naukowe "SILVA RERUM", 2015, s. 41-50 .- (WebScieConf, ISSN 2392-1676)
3 Klaster jako przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnie / Bojar Ewa, Kwietniewska Małgorzata // W: Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe; [Red:] Borowiecki Ryszard, Kiełtyka Leszek - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 187-208
4 Klastry jako narzędzie wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnym / Kwietniewska Małgorzata // W: Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii; Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2012, s. 137-146
5 Opracowanie koncepcji komercjalizacji elektronicznego konwertera z czujnikiem alkoholowym, przystosowującym samochody do spalania biopaliwa E85 / Kwietniewska Małgorzata // W: Nauka, transfer, rozwój; Lublin ; Świdnik: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska, 2012, s. 43-56
6 Rola nauki w budowaniu regionu wiedzy i innowacji / Kwietniewska Małgorzata // W: Współczesne problemy zarządzania organizacją; [Red:] Ryśnik Jakub - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2012, s. 285-308
7 Social responsibility of commercial enterprises in the province of Lublin- pilot study / Kwietniewska Małgorzata // W: Social aspects of market economy; [Red:] Ucieklak-Jeż Paulina - Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Częstochowie, 2011, s. 117-134
8 Zarządzanie wiedzą wobec zjawiska starzenia się w społeczeństwie informacyjnym - wyniki badań / Kwietniewska Małgorzata // W: Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia; [Red:] Brzeziński Stanisław, Gajda Joanna, Rzepka Agnieszka - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 25-36