Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

prof. dr hab. Ewa Bojar

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
e.bojar@pollub.pl
Liczba publikacji: 44
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Analiza sposobów ograniczania barier determinujących rozwój małej firmy produkcyjnej / Rzepka Agnieszka, Bojar Ewa, Olesiński Zbigniew // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2018, nr 25(1-2018), vol. 23, s. 141-155 [MNiSW: 11]
2 Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin Voivodeship / Bojar Ewa, Kwietniewska Małgorzata // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2012, nr 3, vol. 19, s. 7-22 [MNiSW: 4]
3 Eco-management in Polish Companies / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żelazna Anna, Blicharz Piotr // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2012, nr 2, vol. 7, s. 107-113 [MNiSW: 15]
4 Edukacja menedżerska - doświadczenia Oddziału Lubelskiego TNOiK / Bojar Ewa // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2016, nr 1, s. 66-68 [MNiSW: 13]
5 Metody identyfikacji i ocena wpływu megatrendów na biznes lokalny i globalny / Bojar Ewa, Kłosowski Grzegorz // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2015, nr 12, s. 27-35 [MNiSW: 13]
6 Możliwości tworzenia klastrów energii w Polsce / Pylak Korneliusz, Bojar Ewa, Bojar Matylda // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2017, nr 9, s. 22-27 [MNiSW: 13]
7 Razvitie regional'nyh innovacionnyh klasterov v Rossii i Pol'še / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Voronina L.A // EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA - 2013, nr 2, vol. 30, s. 21-31
8 Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Bojar Ewa, Kwietniewska Małgorzata // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2013, nr 145, s. 35-50 [MNiSW: 7]
9 Triple Bottom Line w szablonie modelu biznesu A. Osterwaldera i Y. Pigneura w perspektywie interesariuszy / Bojar Ewa, Wit Bogdan // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 99, s. 37-53 [MNiSW: 11]
10 Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej jako przykład sprawnie funkcjonującej organizacji / Bojar Ewa // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2015, nr 10, s. 49-56 [MNiSW: 13]
11 Z praktyki zarządzania / Bojar Ewa // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] - 2012, nr 3, s. 250-252 [MNiSW: 8]

Monografie (10)

1 Eco-management for sustainable regional development / Bojar Ewa[Red:] Bojar Ewa.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, 503 s.
2 Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the World / Bojar Ewa, Pylak Korneliusz[Red:] Bojar Ewa, Pylak Korneliusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 136 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Liderzy o liderowaniu w XXI wieku : refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków / Bojar Ewa[Red:] Bojar Ewa.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2017, 213 s.
4 Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Bojar Wiktor.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 198 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / Bojar Ewa, Mieszajkina Elena[Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 122 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Region i edukacja a procesy rozwojowe / Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub[Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 174 s.
7 Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil / Bojar Ewa[Red:] Bojar Ewa.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, 274 s.
8 Sustainable development in the regions and countries : management and marketing / Bojar Ewa, Słoniec Jolanta[Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 124 s.
9 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Bojar Ewa, Stachowicz Jan, Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 177 s.
10 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej / Bojar Ewa[Red:] Bojar Ewa.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 209 s.

Rozdzialy(23)

1 Agricultural and food cluster in less developed regions. Case study : Estern Poland / Bojar Ewa, Bojar Matylda // W: Food security and industrial clustering in Northeast Asia; [Red:] Kiminami L., Nakamura T. - Japonia: Agriculture and Forestry Statistics Publishing Inc.-, 2011, s. 102-115
2 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce / Bojar Ewa, Rzemieniak Magdalena // W: Rozwój nauk o zarządzaniu - kierunki i perspektywy : monografia okolicznościowa dla uczczenia jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. inż. Leszka Kiełtyki; [Red:] Kucęba Robert, Jędrzejczyk Waldemar, Smoląg Klaudia - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 253-274 .- (Monografie - Politechnika Częstochowska , ISSN 0860-5017; nr 255)
3 Cechy skutecznego menedżera projektu w świetle badań teoretycznych i empirycznych / Bojar Ewa, Jaworowska-Kosior Magdalena // W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy; [Red:] Zakrzewska-Bielawska Agnieszka - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2016, s. 389-408
4 Cluster initiatives in Eastern Poland : good practices in agriculture and food-processing industry / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Bojar Wiktor // W: Food security and industrial clustering in Northeast Asia; [Red:] Kiminami L., Nakamura T. - Tokyo: Springer, 2016, s. 227-240 .- (New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives, ISSN 2199-5974; nr 6)
5 Clusters - a chance to build competitive advantage in the global economy / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Pylak Korneliusz // W: GLOBAL ECONOMY : CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY; [Red:] Bukowski Sławomir I. - Radom: Technical University of Radom, Publishing Office, cop., 2011, s. 265-281
6 Clusters in the regional innovation system of the Lublin region / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żminda Tomasz // W: Sovremennye strategii innovacionnogo razvitiâ : materially Trinadcatyh Drukerovskih čtenij; [Red:] Nižegorodcev R. M. - Moskva: ǙRGTU (NPI), 2012, s. 163-169
7 Foreign direct investments in Poland / Bojar Ewa, Bis Jakub // W: Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2014, s. 91-104
8 Innovation policy in France. Dynamics of innovation evolution / Kowalska Bogumiła, Bojar Ewa // W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links; [Red:] Bojar Matylda - Lublin: Politechika Lubelska, 2013, s. 48-63
9 Kapitał ludzki - klucz do rozwoju w gospodarce globalnej / Bojar Ewa, Paździor Artur // W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia; [Red:] Liberda Barbara, Kwiatkowski Eugeniusz - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 392-401
10 Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd głównych podejść i koncepcji / Bojar Ewa, Rzepka Agnieszka // W: Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku; [Red:] Czubasiewicz H., Grajewski P., Waśniewski J. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 27-36
11 Klaster jako przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnie / Bojar Ewa, Kwietniewska Małgorzata // W: Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe; [Red:] Borowiecki Ryszard, Kiełtyka Leszek - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 187-208
12 Klastry w rolnictwie / Bojar Ewa, Bojar Wiktor // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja-kooperencjaa-klastering; [Red:] Borowiecki Ryszard, Rojek Tomasz - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczy w Krakowie, 2011, s. 235-252
13 A new model of regional policy concerning metropolitan areas and underdeveloped regions / Bojar Ewa, Pylak Korneliusz // W: Biodiversity and regional development; [Red:] Bojar Wiktor, Diniz Francisco, Junkuszew Andrzej - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2012, s. 43-73
14 Ocena rentowności przedsiębiorstw sprywatyzowanych poprzez leasing pracowniczy w województwie lubelskim / Bojar Ewa, Sosińska-Wit Małgorzata // W: Restrukturyzacja teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań; [Red:] Jaki Andrzej, Kaczmarek Jarosław, Rojek Tomasz - Kraków: Uniwersytet Ekonomczny , 2011, s. 913-925
15 Opyt Polši v razvitii agropromyšlennyh klasterov. Kejs Lûblinskogo voevodstva / Bojar Ewa, Pylak Korneliusz // W: Klasterizaciâ mirovoj ekonomiki : mify i real'nost'; [Red:] Voponina Lûdmila - Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011, s. 5-18
16 The process of management of development of the triple helix for regional development - the role of regional leaders / Bojar Ewa, Pylak Korneliusz, Bojar Matylda // W: Management sciences in Kazakhstan and in Poland at the beginning of the 21st century perspectives fof development and coperation; [Red:] Bakyt U, Buła Piotr, Czekaj Janusz, Łyszczarz Halina, Syzdykbayeva Ph.D - Kraków: Uniwersytet Ekonomczny w Krakowie, 2012, s. 89-100
17 Realizowanie zasad społecznej odpowiedzialności przez zrównoważona produkcję i konsumpcję / Bojar Ewa, Żelazna Anna // W: Paradygmat sieciowy:wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania; [Red:] Karbownik Andrzej - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, s. 122-133
18 The sector of small and medium-Sized Enterprises - Financing Economic Activity / Bojar Ewa // W: Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, s. 13-34
19 Special economic zones in Poland 15 years of experience / Bojar Ewa, Bis Jakub // W: The economy and economics after crisis; [Red:] Sepp Jüri, Frear Dean - Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011, s. 235-251
20 Towards entrepreneurial regional development - recommendations for strategic management of the Lublin region / Bojar Ewa, Stachowicz Jan // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 171-191
21 Ukraine in a transformation period: an assesment of Ukraine's investment climate by foreign direct investors / Bojar Ewa, Razhyk Andrij, Bis Jakub // W: Global economy in transition : the European Union and beyond; [Red:] Winkler Linda, Codrington Harold - Wilmington: VERNON PRESS, 2017, s. 133-154
22 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce / Bojar Ewa, Bojar Matylda // W: Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową - Logistyka w swietle współczesnych badań; [Red:] Nowakowska-Grunt Joanna , Mesjasz-Lech Agata, Kot Sebastian - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 30-39
23 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie / Bojar Ewa, Stachowicz Jan, Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 163-174