Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-3821-2017

dr inż. Jakub Bis

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
j.bis@pollub.pl
Liczba publikacji: 19
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim / Bis Jakub, Żminda Tomasz // ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE - 2016, nr 1, s. 20-41 [MNiSW: 7]
2 Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej / Bis Jakub // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 13, cz.2, vol. 14, s. 53-63 [MNiSW: 8]
3 Mnożnikowe efekty zaopatrzeniowe na przykładzie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec / Żminda Tomasz, Bis Jakub, Sobotka Bartosz // GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA - 2017, nr 4, s. 34-44 [MNiSW: 8]
4 Regional convergence in Poland and Ukraine after 2004 - a comparitive analysis / Żminda Tomasz, Bis Jakub // ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS - 2016, nr 2, vol. 2, s. 133-151
5 Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniu i modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin / Żminda Tomasz, Bis Jakub // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2017, nr 4, vol. 52, s. 196-207 [MNiSW: 10]
6 Wizyty zagranicznych gości na Wydziale Zarządzania : Hiszpania, Kenia, Japonia / Słoniec Jolanta, Bis Jakub, Rzemieniak Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, s. 30-30
7 Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie / Bis Jakub // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 34, s. 382-387 [MNiSW: 7]

Monografie (3)

1 Funkcjonowanie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007-2014 / Żminda Tomasz, Bis Jakub, Sobotka Bartosz , Sagan Mariusz, Cisło Marta .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 154 s.
2 Region i edukacja a procesy rozwojowe / Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub[Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 174 s.
3 Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku / Bojar Matylda, Bis Jakub[Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(9)

1 Analiza wpływu funkcjonowania Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na dochody budżetu miasta Lublin do 2016 roku / Bis Jakub, Sobotka Bartosz , Żminda Tomasz // W: Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2007-2017) : w kierunku inteligentnej reindustrializacji miasta ; [Red:] Sagan Mariusz - Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2017, s. 48-73
2 Foreign direct investments in Poland / Bojar Ewa, Bis Jakub // W: Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2014, s. 91-104
3 Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dobie gospodarki opartej na wiedzy : case study obwodu tarnopolskiego na Ukrainie / Bis Jakub, Hrynchuk Switlana // W: Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia; [Red:] Brzeziński Stanisław, Gajda Joanna, Rzepka Agnieszka - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 103-120
4 The special economic zones as the place for investment – the case of Poland / Żminda Tomasz, Bis Jakub // W: The 4th-5th Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 4-5/2016) hold at www.webscieconf.com from 15th – 16th March 2016 : proceedings in scientific conference : [dokument elektroniczny]; [Red:] Dziemianko Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Wiśniewska Paulina - Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2016, s. 76-100 .- (WebScieConf, ISSN 2392-1676)
5 Special economic zones in Poland 15 years of experience / Bojar Ewa, Bis Jakub // W: The economy and economics after crisis; [Red:] Sepp Jüri, Frear Dean - Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011, s. 235-251
6 Ukraine in a transformation period: an assesment of Ukraine's investment climate by foreign direct investors / Bojar Ewa, Razhyk Andrij, Bis Jakub // W: Global economy in transition : the European Union and beyond; [Red:] Winkler Linda, Codrington Harold - Wilmington: VERNON PRESS, 2017, s. 133-154
7 The use of the concept of multiplier effects in estimating the impact of enterprises located in special economic zones on the local labour market – the case of Lublin / Bis Jakub, Żminda Tomasz // W: The 4th-5th Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 4-5/2016) hold at www.webscieconf.com from 15th – 16th March 2016 : proceedings in scientific conference : [dokument elektroniczny]; [Red:] Dziemianko Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Wiśniewska Paulina - Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2016, s. 101-124 .- (WebScieConf, ISSN 2392-1676)
8 Zarządzanie talentami jako proces szukania i kreowania liderów organizacji w konkurencyjnym otoczeniu / Bis Jakub, Kruk Andrzej // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 31-50 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego / Bis Jakub, Żminda Tomasz // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 71-91