Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Karol Fatyga

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
Liczba publikacji: 11
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Charakterystyki pracy dwukierunkowej przetwornicy DC/DC do pojazdów elektrycznych i architektura jej komunikacji w systemie operatora sieci elektroenergetycznej / Fatyga Karol, Mroczek Bartłomiej // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2017, nr 3, s. 83-89 [MNiSW: 7]
2 Cold storage-supported air conditioning system in urban transport vehicles / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Aftyka Michał, Fatyga Karol // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 120-127 [MNiSW: 12]
3 A comparison study of the features of DC/DC systems with Si IGBT and SiC MOSFET transistors / Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Stefańczak Bartłomiej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 68-71 [MNiSW: 7]
4 Proposal for managing electric energy quality in the LV grid using on-load tap changer with a static synchronous compensator / Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, s. 72-78 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (4)

1 Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach [Zgłoszenie nr [21] 421489] / Hołyszko Piotr, Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Kwaśny Łukasz, Fatyga Karol // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 20-20
2 Układ do transportu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi [Zgłoszenie nr (21) 424195] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Krysiewicz Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 15-15
3 Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 422876] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55
4 Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC [Zgłoszenie nr (21) 422877] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55

Referaty (1)

1 Comparison of main control strategies for DC/DC stage of bidirect ional vehicle charger / Fatyga Karol, Zieliński Dariusz // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2017) [WOS] - 2017, s. 1-4 [MNiSW: 15]

Rozdzialy(2)

1 Operational characteristics of the heat and cold storage in traction vehicles / Zieliński Dariusz, Przytuła K., Fatyga Karol // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 267-271 [MNiSW: 15]
2 Reduction of voltage and power oscillation in the two-phase shorting of a grid inverter / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Zielińska Katarzyna, Fatyga Karol // W: 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'17 ECCE Europe) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, .- ( European Conference on Power Electronics and Applications, ISSN: 2325-0313 ) [MNiSW: 15]