Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Monika Łobaziewicz

Katedra Strategii i Projektowania Biznesu
Liczba publikacji: 2
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(2)

1 The Role of ICT Solutions in the Intelligent Enterprise Performance / Łobaziewicz Monika // W: Information technology for management : new ideas and real solutions [WOS]; [Red:] Ziemba Ewa - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2017, s. 120-136 .- ( Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348; nr 277) [MNiSW: 15]
2 Wizja menedżera przyszłości / Łobaziewicz Monika // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 23-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)