Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr inż. Jacek Dziwulski

Katedra Strategii i Projektowania Biznesu
Liczba publikacji: 22
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Determinanty wyboru galerii handlowej, jako element procesu podejmowania decyzji zakupowej klienta / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2018, nr 1, s. 74-97 [MNiSW: 6]
2 Kreacja marki samochodów w nowych mediach - studium przypadku marki Alfa Romeo / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 66-74 [MNiSW: 9]
3 Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji / Dziwulski Jacek // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2018, nr 52/3, s. 29-38 [MNiSW: 9]
4 Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej "Apis" w Lublinie / Dziwulski Jacek // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 1, vol. 47, s. 183-195
5 Logistyczna obsługa klienta i jej znaczenie z perspektywy strategii organizacji / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2018, nr 1, s. 44-60 [MNiSW: 6]
6 Marketing internetowy jako jedno z narzędzi promocji produktów i usług / Dziwulski Jacek, Gardocka Aneta // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 101-118 [MNiSW: 6]
7 Media społecznościowe jako element strategii zarządzania relacjami z klientem w dobie globalizacji / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 85-100 [MNiSW: 6]
8 Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2018, nr 45, vol. 118, s. 69-76 [MNiSW: 9]
9 Rola i funkcjonowanie systemów CRM w zarządzaniu organizacjami / Dziwulski Jacek, Nerkowski Cezary // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 9, s. 183-191 [MNiSW: 9]
10 Systemy motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2017, nr 40, vol. 113, s. 47-59 [MNiSW: 9]
11 Wizerunek marki a proces podejmowania decyzji przez konsumentów / Dziwulski Jacek // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 11, s. 110-119 [MNiSW: 9]
12 Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2018, nr 19, s. 7-18 [MNiSW: 13]
13 Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 123-135
14 Zarządzanie portfelem marek w koncernie motoryzacyjnym na przykładzie FCA Poland / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 173-179 [MNiSW: 9]
15 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim / Dziwulski Jacek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 162-171 [MNiSW: 9]

Rozdzialy(7)

1 Analiza i ocena kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją branży telekomunikacyjnej / Dziwulski Jacek // W: Nowe aspekty zarządzania organizacjami; [Red:] Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz, Grela Grzegorz - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2017, s. 89-95
2 Oprogramowanie platform edukacyjnych Open Source jako narzędzie wspomagające zarządzanie wiedzą w organizacji / Dziwulski Jacek, Nerkowski Cezary // W: Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności : monografia; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2018, s. 205-211
3 Wiedza pracowników jako kluczowy element kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją w społeczeństwie informacyjnym / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // W: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczo-społecznego rozwoju regionów; [Red:] Cisek Marek, Suchodolski Bartłomiej - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 9-21
4 Wpływ portalu korporacyjnego na zarządzanie wiedzą w organizacji na przykładzie systemu CMS Joomla / Dziwulski Jacek, Nerkowski Cezary // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 201-210 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji / Dziwulski Jacek // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 11-20 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Wykorzystanie działań marketingowych w zarządzaniu organizacją non profit na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego; [Red:] Szpaderski Marcin, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 81-91
7 Wyzwania liderów organizacji w erze cyfrowej / Dziwulski Jacek // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnka Lubelska, 2017, s. 61-69 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)