Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Jacek Dziwulski

Katedra Strategii i Projektowania Biznesu
Liczba publikacji: 12
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Kreacja marki samochodów w nowych mediach - studium przypadku marki Alfa Romeo / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 66-74 [MNiSW: 9]
2 Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej "Apis" w Lublinie / Dziwulski Jacek // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 1, vol. 47, s. 183-195 [MNiSW: 9]
3 Marketing internetowy jako jedno z narzędzi promocji produktów i usług / Dziwulski Jacek, Gardocka Aneta // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 101-118 [MNiSW: 6]
4 Media społecznościowe jako element strategii zarządzania relacjami z klientem w dobie globalizacji / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 85-100 [MNiSW: 6]
5 Systemy motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2017, nr 40, vol. 113, s. 47-59 [MNiSW: 9]
6 Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 123-135 [MNiSW: 9]
7 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim / Dziwulski Jacek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 162-171 [MNiSW: 9]

Rozdzialy(5)

1 Analiza i ocena kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją branży telekomunikacyjnej / Dziwulski Jacek // W: Nowe aspekty zarządzania organizacjami; [Red:] Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz, Grela Grzegorz - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2017, s. 89-95
2 Wiedza pracowników jako kluczowy element kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją w społeczeństwie informacyjnym / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // W: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczo-społecznego rozwoju regionów; [Red:] Cisek Marek, Suchodolski Bartłomiej - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 9-21
3 Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji / Dziwulski Jacek // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 11-20 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Wykorzystanie działań marketingowych w zarządzaniu organizacją non profit na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego; [Red:] Szpaderski Marcin, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 81-91
5 Wyzwania liderów organizacji w erze cyfrowej / Dziwulski Jacek // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnka Lubelska, 2017, s. 61-69 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)