Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-6879-2017
ORCID 0000-0002-5898-815X

dr inż. Marek Miłosz

Instytut Informatyki
m.milosz@pollub.pl
Liczba publikacji: 193
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(55)

1 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy, Kayumov Rahim // VESTINK KAZNU IM. AL’-FARABI, SERIÂ: MATEMATIKA, MEHANIKA I INFORMATIKA - 2015, nr 3, vol. 86, s. 181-190
2 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 36, s. 97-106 [MNiSW: 7]
3 Analiza porównawcza jakości serwisów internetowych polskich banków / Osiński Michał, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 1, s. 44-49
4 Analiza porównawcza narzędzi do budowy prototypów interfejsów / Lipski Stanisław, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 1, s. 38-43
5 Analiza porównawcza systemów wspomagających prototypowanie interfejsów / Łasocha Artur, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, nr 4, s. 122-127
6 Applicability analysis of rest and soap web services / Zientarski Tomasz, Miłosz Marek, Kamiński Marek, Kołodziej Maciej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 28-31 [MNiSW: 7]
7 B2B e-relationships in Poland: results of the survey / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 7, vol. 145, s. 388-394 [MNiSW: 10]
8 Building a bridge between IT and non-IT specialists – Tempus ERAMIS / Miłosz Marek, Israilova N. // IZVESTÂ KYRGYZSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNIČESKOGO UNIVERSITETA IM. RAZZAKOVA - 2011, nr 24, s. 224-226
9 Coraz bliżej praktyki – edukacja na kierunku Informatyka / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, s. 27-27
10 Determinanty wdrożenia systemów zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Miłosz Marek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 68, vol. 651, s. 527-532 [MNiSW: 6]
11 Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 32, s. 221-232 [MNiSW: 7]
12 Digital identity management at polish SMES / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 6, vol. 120, s. 340-345 [MNiSW: 10]
13 Economical aspect of website memorability / Miłosz Marek, Lujan-Mora Sergio // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, vol. 142, s. 405-414 [MNiSW: 10]
14 Efektywność sztucznych sieci neuronowych w rozpoznawaniu znaków pisma odręcznego / Miłosz Marek, Gazda Janusz // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 7, s. 210-214
15 Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 5, vol. 143, s. 409-415 [MNiSW: 10]
16 ERP implementation at Polish enterprises - from business and end-users perspectives / Miłosz Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 132, s. 414-421 [MNiSW: 10]
17 Experimental study of ultra wideband interference over wireless sensor networks / Koskinen Toni, Toppinen Arto, Sipilä Matti, Miłosz Marek // ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] - 2014, nr 2, vol. 20, s. 426-429 [MNiSW: 10]
18 Faculty development and quality assurance in the EU ERAMIS project / Miłosz Marek, Adam J.M., Merceron A., Mora S.L, Toppinen Arto // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY - 2012, nr 3, vol. 2, s. 52-57
19 Global collaborative knowledge systems in the minds of entrepreneurs / Miłosz Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 121, vol. 0, s. 372-376 [MNiSW: 10]
20 Improving data access security by server-side functional extensions / Miłosz Marek, Draganek Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 69-75 [MNiSW: 10]
21 An inexpensive environmental monitoring system with IoT a gents / Czerwiński Dariusz, Miłosz Marek // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
22 Informatyka po angielsku / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 2, vol. 36, s. 34-34
23 IT Academic Day na Politechnice Lubelskiej / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, vol. 35, s. 31-31
24 Knowledge base in software project estimation / Miłosz Marek, Borys Magdalena // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 53, s. 191-201 [MNiSW: 7]
25 Metodyka tworzenia oprogramowania a jakość kodu – analiza porównawcza dwóch przypadków / Zalewski Bartłomiej, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, nr 1, s. 54-59
26 Międzynarodowa aktualizacja materiałów dydaktycznych – „Informatyka jako druga kompetencja” / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 2, vol. 39, s. 30-30
27 Modele matematyczne optymalizacji tras w transporcie medycznym / Miłosz Marek, Badurowicz Marcin, Złomaniec Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7524-7533 [MNiSW: 10]
28 Modelowanie i symulacja systemów logistycznych w procesie kształcenia praktyków biznesu / Miłosz Marek, Pastuszak Zbigniew // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4407-4415 [MNiSW: 10]
29 Możliwości wykorzystania beaconów w reklamie / Łyda Konrad, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, nr 4, s. 76-81
30 Multiseminarium w Instytucie Informatyki : "Web Application Development" / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, s. 33-33
31 Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych – modele i przykłady / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4400-4406 [MNiSW: 10]
32 Nowe wykłady w ramach International Seminars on Computer Science / Łukasik Edyta, Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 2, vol. 39
33 Optimisation of Discrete Processes with Bounded Control / Miłosz Marek, Murzabekav Zainelkhriet N., Tusupova Kamshat B., Usubalieva Saltanat // INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL - 2018, nr 4, vol. 47, s. 684-690 [MNiSW: 15]
34 Perception of Global Collaborative Knowledge Systems in Polish SMEs / Miłosz Marek // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 42, s. 125-134 [MNiSW: 7]
35 Podwójne dyplomowanie z Tempus ERAMIS / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 1, s. 16-16
36 Pojęcie, modele i metryki jakości oprogramowania – przegląd / Horobets Yuliia, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, nr 4, s. 92-98
37 Porównanie algorytmów wyszukiwania Google i Yandex / Bihun Oleh , Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, nr 4, s. 128-130
38 Problems of acquisition and postprocessing of 3D scans of large architectural objects / Kęsik Jacek, Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252, s. 1-6
39 Professional Work of Computer Science Students and their Academic Achievements – Imagination vs. Reality / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY - 2018, nr 1, vol. 8, s. 16-28
40 PROMIS – nowy projekt programu Tempus w Instytucie Informatyki / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 2, vol. 36, s. 33-33
41 Quality and economic efficiency of machine translation methods / Tukeyev Ualsher, Miłosz Marek, Rakhimova Diana // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 3, vol. 141, s. 441-447 [MNiSW: 10]
42 Rešenie zadači poiska stacionarnogo sostoâniâ v trehsektornoj èkonomičeskoj modeli klastera / Murzabekav Zainelkhriet N., Miłosz Marek, Tusupova Kamshat B. // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 3, s. 443-452
43 Spotkanie projektu TEMPUS ERAMIS / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2011, nr 1, s. 28-28
44 Stan i potrzeby rozwoju e-administracji w województwie lubelskim / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2014, nr 33, s. 391-408 [MNiSW: 6]
45 Staże naukowo-badawcze w Instytucie Informatyki / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 2, s. 28-28
46 Sukces studentów PL na Olimpiadzie Wiedzy o RPO / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, vol. 35, s. 36-36
47 Systematically dynamic model-building approach of oil company / Mutanov Galymkaiyr, Miłosz Marek, Kozhanova Aida // JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES - 2018, nr 10, vol. 13, s. 3396-3401
48 The tempus project ERAMIS / Miłosz Marek // ACTUAL PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE - 2013, nr 1, s. 91-95
49 Various methods for employees' authentication at SMEs / Juszczyk Marta, Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 2, vol. 164, s. 474-481
50 Wdrożenie sytemu ERP w ocenie użytkowników - studium przypadku / Miłosz Marek // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, vol. 49, s. 111-121 [MNiSW: 7]
51 WEiI – wczoraj, dziś i jutro / Miłosz Marek, Mazurek Paweł // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 2, vol. 36, s. 15-16
52 Wizyta mera Timisoary i koncepcja macierzowej struktury uczelni / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, vol. 35, s. 12-12
53 Wizyty studyjne w Norwegii w ramach projektu MADEM / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 3, vol. 40, s. 21-22
54 Współpraca Instytutu Informatyki z Kazachstanem / Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, s. 35-35
55 Wykorzystanie User Experience w procesie poprawy GUI aplikacji / Kultys Bartłomiej, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 1, s. 25-29

Monografie (12)

1 Ergonomia systemów informatycznych / Miłosz Marek[Red:] Miłosz Marek.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, 126 s.
2 Informatyka-nauka i praktyka 2012 / Miłosz Marek, Skublewska-Paszkowska Maria[Red:] Miłosz Marek, Skublewska-Paszkowska Maria.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, 216 s.
3 Kompetentny absolwent informatyki 2011 / Miłosz Marek, Wójcik Waldemar[Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, 142 s.
4 Kompetentny absolwent informatyki 2012 / Miłosz Marek, Wójcik Waldemar[Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, 178 s.
5 Matematičeskoe modelirovanie ekonomičeskih system: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy / Miłosz Marek[Red:] Miłosz Marek.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 158 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
6 Meždunarodnaâ i načional’naâ ekonomika : tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy / Miłosz Marek[Red:] Miłosz Marek, Pastuszak Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 148 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
7 Przewodnik organizacji kształcenia zawodowego (POKZ) / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 19 s.
8 Varia Informatica 2011 / Miłosz Marek[Red:] Miłosz Marek.- Lublin: Polish Information Processing Society, 2011, 269 s.
9 Varia Informatica 2013 / Miłosz Marek[Red:] Miłosz Marek.- Lublin: Polish Information Processing Society, 2013, 210 s.
10 Varia Informatica 2017 / Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher[Red:] Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher.- Lublin: Polish Information Processing Society, 2017, 306 s.
11 Współczesne technologie informatyczne. Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Plechawska-Wójcik Małgorzata.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 210 s.
12 Zagrożenia i ochrona aplikacji internetowych / Miłosz Marek, Bąbol Maciej.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2014, 153 s.- (Współczesne Technologie Informatyczne)

Projekty wynalazcze (1)

1 Plansza do gry [ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 24314 (21) 26129] / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr, Czerwiński Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 7, s. 2370-2371 [MNiSW: 10]

Referaty (21)

1 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kayumov Rahim // W: International Conference "Computational and International Technologies in Science Enginnering and Education", 2015, Almaty, Kazakhstan : abstracts - 2015, s. 69-70
2 Business simulation games during the summer schools – the case study / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED) Location : Valencia, SPAIN Date: MAR 05-07, 2012 - 2012, s. 1577-1583 [MNiSW: 10]
3 Contribution of international seminars on computer science to education adjustment on European IT industry market / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Borys Magdalena // W: 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), 26-28 Sept. 2012, Villach, Austria - 2012, s. 1-7 [MNiSW: 10]
4 Creating an international network of master degrees in computer science as a second competence / Miłosz Marek, Adam J.M., Luján-Mora S., Merceron A., Toppinen Arto // W: Proceedings of the 4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2011), November 14-16 2011. Madrid (Spain) - 2011, s. 2811-2815 [MNiSW: 10]
5 Efficient organization of workshops on creating teaching materials in the PROMIS project / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Borys Magdalena // W: VI International Scientifical and Practical Conference Informatization od Society : proceedings - Astana, 2017, s. 36-39
6 European-Russian-central asian network of Master's degree “Informatics as a Second Competence” / Adam J.M., Luján-Mora S., Merceron A., Miłosz Marek, Toppinen Arto // W: GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON), 2012 IEEE, 17-20 APRIL 2012, MARRAKECH - 2012
7 Experiences, assessment and future perspectives of cooperation between LUT university and ICT industry / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Borys Magdalena // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2013, Berlin, Germany - 2013, s. 324-328
8 Experimental study of ultra wideband interference over wireless sensor networks / Koskinen Toni, Toppinen Arto, Sipilä Matti, Miłosz Marek // W: Annual International Conference on Advances Technology in Telecommunication, Broadcasting, and Satellite (TelSaTech), 2-3 August 2013, Jakarta, Indonesia - 2013 [MNiSW: 10]
9 Faculty development in the EU ERAMIS project / Miłosz Marek, Adam J.M., Luján-Mora S., Merceron A., Toppinen Arto // W: GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON), 2012 IEEE, 17-20 APRIL 2012, MARRAKECH - 2012
10 Individual and multi-user digital identities of employees in polish enterprises – survey results / Miłosz Marek, Juszczyk Marta // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 901-908
11 International seminars as a part of modern master computer science education / Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Luján-Mora S. // W: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED) Location : Valencia, SPAIN Date: MAR 05-07, 2012 - 2012, s. 1494-1500 [MNiSW: 10]
12 Internationalization of higher education – a case study of Leonardo da Vinci project / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek, Adam J.M., Luján-Mora S., Širca Nada Trunk // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 851-858
13 Knowledge exchange portal as a tool for long-term contacts with graduated students and industry / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Miłosz Elżbieta, Grzegórski Stanisław // W: GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON), 2012 IEEE, 17-20 APRIL 2012, MARRAKECH - 2012
14 Lessons learned from academic teachers training in TEMPUS ERAMIS project / Miłosz Marek, Adam J.M., Luján-Mora S., Merceron A. // W: 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), 26-28 Sept. 2012, Villach, Austria - 2012, s. 1-4 [MNiSW: 10]
15 Modelirovanie raspredeleniâ resursov v trehsektornoj matematičeskoj modeli klastera / Murzabekov Zainelkhriet N., Miłosz Marek, Tusupova K.B. // W: International Conference "Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education", 24-27 September 2015, Almaty, Kazakhstan - 2015, s. 216-216
16 Modelowanie i symulacja systemów logistycznych w procesie kształcenia praktyków biznesu / Miłosz Marek, Pastuszak Zbigniew // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 567-567
17 Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych - modele i przykłady / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 566-566
18 Quality assurance in ERAMIS network: the assessment of students / Luján-Mora S., Miłosz Marek, Adam J.M., Merceron A., Toppinen Arto // W: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED) Location : Valencia, SPAIN Date: MAR 05-07, 2012 - 2012, s. 1777-1786 [MNiSW: 10]
19 Short seminars on MDE technologies - international experiences / Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata // W: MODELSWARD 2014 - 2nd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, Lisbon, Portugal, 7- 9 January, 2014 - 2014, s. 132-137
20 University’s scientific resources processing in knowledge management systems / Zhomartkyzy Gulnaz, Miłosz Marek, Balova Tatiana // W: 16th International Conference on Enterprise Information Systems – ICEIS 2014, 27th - 30th April 2014, Lisbon, Portugal - 2014, s. 225-232
21 Using deming cycle for strengthening cooperation between industry and university in IT engineering education program / Borys Magdalena, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata // W: 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), 26-28 Sept. 2012, Villach, Austria - 2012, s. 1-4 [MNiSW: 10]

Rozdzialy(104)

1 The “Architectural Jewels of Lublin” Game as a Tool for Collaborative Interactive Learning of History / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 96-105 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
2 3D digital technologies in the practical training of archaeologists / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kayumov Rahim // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 7451-7458 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
3 ACM/IEEE recommendations for computing curricula and the needs of the Polish CS industry / Skublewska-Paszkowska Maria, Miłosz Marek, Łukasik Edyta // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 9050-9057 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
4 Acquiring the history of the city with collaborative game based learning / Czerwiński Dariusz, Miłosz Marek, Karczmarczyk Patryk, Kutera Mateusz, Najda Marcin // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 106-115 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
5 Additional trainings of students as a way to closing the competency gap / Miłosz Marek, Łukasik Edyta // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 8590-8596 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
6 Adult motivation to study of new information technologies – research results / Miłosz Marek, Kozieł Grzegorz // W: EDULEARN 14 : 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 7th-9th July 2014 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Digital Library, 2014, s. 5792-5795 .- (EDULEARN14 Proceedings, ISSN: 2340-1117) [MNiSW: 10]
7 Analysis and improvement of a natural user interface of the computerized board game "Architectural Jewels of Lublin" / Dzieńkowski Mariusz, Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 9153-9160 .- (ICERI2018 Proceedings; ISNN 2340-1095)
8 Aspects of EEG acquisition process / Benamar Nabil, Elidrissi Turi Safia, Kozieł Grzegorz, Miłosz Marek, Sabil Nada // W: Varia Informatica 2017; [Red:] Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher - Lublin: Polish Information Processing Society, 2017, s. 227-240
9 Building bridge between computer science and environmental engineering - the new master programme / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Stryczewska Henryka // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 3576-3582 .- (EDULEARN Processing, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
10 Building dynamic models of technical-economic systems using causal diagrams / Miłosz Marek, Kozhanova Aida // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 6152-6160 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
11 Challenges in large international projects – findings from eramis and promis projects / Miłosz Marek, Merceron Agathe, Kapocius Kestutis , Luján-Mora S., Adam Jean-Michel // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 103-111 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
12 Changes in the perception of computer science studies in English by employers / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 2589-2593 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
13 Closing competency gaps using e-learning in multidisciplinary master’s studies / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2016, s. 3412-3420 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
14 Comparative study of one-semester international academic mobility programme perception by Polish and Tajik computer science students / Miłosz Marek, Jafarov Ahror, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2999-3004 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
15 A Comparative study of the static code quality of different PHP frameworks / Miłosz Marek, Kochetkov Mykyta // W: Varia Informatica 2017; [Red:] Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher - Lublin: Polish Information Processing Society, 2017, s. 291-302
16 Comparison of existing Computing Curricula and the new ACM-IEEE Computing Curricula 2013 / Miłosz Marek, Lujan-Mora Sergio, Bardou Daniel , Merceron Agathe, Peñafiel Myriam // W: EDULEARN 14 : 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 7th-9th July 2014 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2014, s. 5808-5818 .- (EDULEARN Processing, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 10]
17 The competences of project and project portfolio management as a response to the needs of the market / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 1916-1922 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
18 Comprehensive measurements of human motion parameters in research projects / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Dzieńkowski Mariusz // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 8597-8605 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
19 Computer decision simulation games for logistic training of engineers / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 239-243 [MNiSW: 15]
20 Computer science and environmental monitoring in academic projects / Miłosz Marek // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2016, s. 6213-6218 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
21 Computer science studies in english from the perspective of students and business / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: Information systems : development, research, applications, education [WOS]; [Red:] Wrycza Stanisław - Berlin: Springer, 2016, s. 167-178 .- (Lecture Notes in Business Information Processing; nr 264) [MNiSW: 15]
22 The concept of a 3D board game to recognise architectural monuments / Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Kęsik Jacek, Miłosz Marek, Tokovarov Mikhail // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m]: IATED Academy, 2017, s. 8665-8674 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
23 Decision-making simulation games as a tool for verifying enterprise logistics strategies / Miłosz Marek, Pastuszak Zbigniew, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2015, s. 3558-3567 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
24 The design thinking approach in students' team software projects / Miłosz Marek // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 7905-7910 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
25 Developing a mooc – the aukee project evaluation Findings / Borys Magdalena, Cachero Cristina, Caffiau Sybille, Miłosz Marek // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 1811-1818 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
26 Developing an educational board game using information technology / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7396-7405 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
27 Developing and implementation of decision-making games for business education of engineering students / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 10-16 [MNiSW: 15]
28 Digcomp framework as a tool to improve digital literacy in eu – conclusions from case studies of its implementation / Miłosz Marek // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2016, s. 6205-6212 [MNiSW: 15]
29 Enhancement the cooperation between university and industry / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria, Miłosz Marek // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 5827-5832 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
30 European experiences on the collective production of common master's level teaching materials for 10 central asian universities / Adam Jean-Michel , Kapocius Kestutis , Merceron Agathe, Miłosz Marek, Toppinen Arto, Bardou Daniel // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 2035-2044 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
31 Finite-state transducers with multivalued mappings for processing of rich inflectional languages / Tukeyev Ualsher, Miłosz Marek, Zhandos Zhumanov // W: New trends in intelligent information and database systems; [Red:] Barbucha Dariusz, Nguyen Ngoc Thanh, Batubara John - Springer International Publishing, 2015, s. 271-280 .- (Studies in Computational Intelligence)
32 Forming an entrepreneurial mindset among k-12 pupils through business simulation games / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 1891-1894 .- (ICERI2017 Proceedings; ISNN 2340-1095) [MNiSW: 15]
33 From e-learning to MOOC – the AUKEE project case study / Borys Magdalena, Caffiau Sybille, Laskowski Maciej, Lujan-Mora Sergio, Meillon Brigitte, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata // W: EDULEARN 14 : 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 7th-9th July 2014 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2014, s. 6701-6708 .- (EDULEARN Processing, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 10]
34 Game-based learning efficiency - study results of using the computerised board Game "Architectural Jewels of Lublin" / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 1438-1443 [MNiSW: 15]
35 Global collaborative knowledge systems in higher education / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek // W: MakeLearn 2013 : Active Citizenship by Knowledge Management and Innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013 : 19-21 June 2013, Zadar, Croatia; [Red:] Dermol Valerij, Širca Nada Trunk, Ðaković Goran - Bangkok: ToKnowPress International Academic Publisher, 2013, s. 871-878 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
36 Ground of necessity of the restructuring process of the aviation enterpise / Krapko Olena, Miłosz Marek // W: International economics : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Plechawska-Wójcik Małgorzata, Shatilova Olena - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 33-46
37 ICT studies in english – a comparison of research results in two countries / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Abdrakhmanov R. // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 8441-8446 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
38 ICT study in english in the eyes of Polish and Kyrgyz students / Miłosz Marek, Israilova N., Miłosz Elżbieta // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7175-7181 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
39 Idea seminariów międzynarodowych " International Seminars on Computer Science" w praktyce / Miłosz Marek // W: Kompetentny absolwent informatyki 2012; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 38-52
40 Industrial information systems – new internationally developed undergraduate curriculum / Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher, Konysbayev A. // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2338-2344 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
41 Information models and methods of the university’s scientific knowledge life cycle support / Zhomartkyzy Gulnaz, Balova Tatiana , Miłosz Marek // W: Position papers of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 7-10 2014, Warsaw, Poland; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin - Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2014, s. 271-277 .- (Annals of Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963; nr 3)
42 Interdisciplinary information and managerial nature of the project management teaching / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek, Juszczyk Marta // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 2542-2547 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
43 Interests of computer science undergraduate students and academic teachers vs. labor market needs – results of diploma theses topics analysis / Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 5372-5376 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
44 Investments Decision Making on the Basis of System Dynamics / Mutanov Galymkaiyr, Miłosz Marek, Saxenbayeva Zhanna, Kozhanova Aida // W: Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems; [Red:] Siemiński Andrzej, Kozierkiewicz Adrianna, Nunez Manuel, Ha Quang Thuy - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 293-303 .- (Studies in Computational Intelligence book series, ISSN 1860-949X; nr 769)
45 It studies and it industry – a case study / Kozieł Grzegorz, Miłosz Marek // W: EDULEARN 14 : 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 7th-9th July 2014 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Digital Library, 2014, s. 5796-5802 .- (EDULEARN14 Proceedings, ISSN: 2340-1117) [MNiSW: 10]
46 Joint seminars for preparation of learning materials in the PROMIS Tempus Project / Miłosz Marek // W: Tempus IV in Uzbekistan; Tashkent: [B.w.], 2015, s. 168-172
47 The joint seminars for students and teachers – an effective learning method / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Muzafarov Dilshod, Rahimov Jamshid // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 8593-8598 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
48 Knowledge of safe authentication in information systems – research results and their impact on training programs / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta, Miłosz Marek // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 3043-3049 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
49 Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego a nowe informatyczne programy magisterskie na Politechnice Lubelskiej / Miłosz Marek // W: Kompetentny absolwent informatyki 2011; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 21-34
50 Large educational project from the management team’s perspective / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7650-7659 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
51 Lessons learned from the project of interdisciplinary master’s studies development / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - 2017, s. 8609-8617 .- (ICERI2017 Proceedings; ISNN 2340-1095) [MNiSW: 15]
52 Meeting the ICT industry needs by universities / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria, Miłosz Marek // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2015, s. 3135-3140 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
53 Memorability experiment vs. expert method in websites usability evaluation / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: ICEIS : proceedings of the 15th International Conference on Enterprise Information Systems. Vol. 3 [WOS]; Setúbal ; Portugalia: Scitepress AV D Manuell, 2013, s. 151-157 [MNiSW: 10]
54 Methodology of dangerous places detection in road traffic using mobile eyetracking systems / Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 2600-2606 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
55 Metodyczne aspekty wyboru narzędzi automatyzujących testowanie wydajnościowe aplikacji / Miłosz Marek, Ziarno Agnieszka, Zyga Ewa // W: Informatyka-nauka i praktyka 2012; Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 151-180
56 Mobile application development for environment monitoring – a new programme of master studies in english / Dzieńkowski Mariusz, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Stryczewska Henryka // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 4929-4936 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
57 Mobile application usability testing in quasi-real conditions - the synergy of using different methods / Borys Magdalena, Miłosz Marek // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B.m.]: IEEE, 2018, s. 362-368
58 Mobile application usability testing in quasi-real conditions a case study of a mobile eye tracker / Borys Magdalena, Miłosz Marek // W: 8th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2015 [WOS]; New York: IEEE, 2015, s. 381-387 .- (Browse Conference Publication) [MNiSW: 15]
59 Model of cooperation between ICT industry and university / Miłosz Marek, Czerwiński Dariusz, Łukasik Edyta // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 2338-2345 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
60 Modeling and optimization of the production cluster / Murzabekav Zainelkhriet N., Miłosz Marek, Tussupova Kamshat // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2015. Pt 2 [WOS]; [Red:] Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia - Springer International Publishing, 2016, s. 99-108 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 430) [MNiSW: 15]
61 Modernizaciâ i konkurentosposobnost agrarnogo sektora Uzbekistana v usloviâh integracii / Šaakramov K.K., Miłosz Marek // W: Selskohozâjstvennoe i tehničeskoe razvitie : tekuščie naučnyje problemy vostočnoj Evropy; [Red:] Vasa László, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 135-143 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
62 Motion capture technology as a tool for quantitative assessment of the rehabilitation progress of gait by using soft orthoses / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Miłosz Marek, Smołka Jakub, Taczała Jolanta, Zdzienicka-Chyła Agnieszka, Napiórkowski Jarosław, Kosiecz Anna // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B. m.]: IEEE, 2018, s. 384-390
63 Multi-criteria selection of tools for the teaching of programming language / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 8464-8458 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
64 Multidisciplinary technologies for creating virtual museums – a case of archaeological museum development / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Kayumov Rahim // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 326-336 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
65 New systematisation of computer games as a factor facilitating decision-making / Miłosz Marek, Dąbska A. // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 1645-1654 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
66 One-semester international academic mobility programme in the eyes of Polish and Kyrgyz computer science students – a comparative study / Miłosz Marek, Israilova N., Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m]: IATED Academy, 2017, s. 1885-1890 .- (ICERI2017 Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
67 Open and extensible authoring system to develop and execute serious simulation games / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; Walencja: IATED Academy, 2015, s. 2079-2085 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
68 The Optimal Control Problem with Fixed-End Trajectories for a Three-Sector Economic Model of a Cluster / Murzabekov Zainelkhriet N., Miłosz Marek, Tussupova Kamshat // W: Intelligent Information and Database Systems : 10th Asian Conference, ACIIDS 2018, Dong Hoi City, Vietnam, March 19-21, 2018 : proceedings. Pt 1 [WOS]; [Red:] Nguyen Ngoc Thanh, Hoang Duong Hung, Hong Tzung-Pei, Pham Hoang, Trawiński Bogdan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2018, s. 382-391 .- (Lecture Notes in Artificial Intelligence; nr 10751) [MNiSW: 15]
69 Packet of logistic simulation games in adult education / Miłosz Marek // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 1554-1559 .- (EDULEARN15 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
70 Parametric analysis of the production cluster balance state / Murzabekov Zainelkhriet N., Tussupova Kamshat B., Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: Science, technology and innovative technologies in the prosperous epoch of the powerful state : abstracts of papers of the International Scientific Conference, June 11-13, 2015, Asgabat, Turkmenistan; Asgabat: Ylym, 2015, s. 219-220
71 Pedagogy sharing in the PROMIS project / Bardou Daniel , Adam Jean-Michel , Miłosz Marek, Merceron A., Ripphausen-Lipa Heike , Kapocius Kestutis , Toppinen Arto // W: Proceedings of 2015 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) [WOS]; IEEE, 2015, s. 587-593 .- (IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN 2165-9567) [MNiSW: 15]
72 The Perception of the One-Semester International Academic Mobility Programme by Students of Computer Science / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 305-314 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
73 Performance testing of new enterprise applications using legacy load data - a HIS case study / Miłosz Marek // W: ICEIS : proceedings of the 15th International Conference on Enterprise Information Systems. Vol. 2 [WOS]; [Red:] Hammoudi S., Maciaszek Leszek, Cordeiro J., Dietz J. - Setúbal ; Portugalia: Scitepress AV D Manuell, 2013, s. 151-156 [MNiSW: 10]
74 Professional work of computer science students and its impact on their engagement and academic achievement / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 5179-5186 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
75 Professionalization of computer science studies - experience sharing in EU / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Borys Magdalena // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 328-335 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
76 Professionalization of computer science studies - project results and evaluation / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Borys Magdalena // W: Proceedings of 2015 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) [WOS]; 2015, s. 704-708 .- (IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN 2165-9567) [MNiSW: 15]
77 Programowanie gier komputerowych na platformie Windows Phone / Miłosz Marek, Ciupa Batosz // W: Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości; [Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 49-63 [MNiSW: 4]
78 Progress visualisation and estimation in agile software project management / Miłosz Marek // W: Varia informatica 2011; [Red:] Miłosz Marek - Lublin: Polish Information Processing Society, 2011, s. 115-128
79 Pros and cons of computer science students’ professional work – research results / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 458-463 [MNiSW: 15]
80 Quality improvement of ERP system GUI using expert method: a case study / Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: International Conference on Human System Interaction (HSI) 2013 [WOS]; [Red:] Paja W. A., Wilamowski B. M. - New York: IEEE, 2013, s. 145-152 .- (Conference on Human System Interaction) [MNiSW: 10]
81 Reengineering of computer science curriculum according to technology changes and market needs / Miłosz Marek, Łukasik Edyta // W: Proceedings of 2015 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) [WOS]; 2015, s. 689-693 .- (IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN 2165-9567) [MNiSW: 15]
82 Restrictions on active citizenship in Polish rural areas due to digital exclusion - research results / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: MakeLearn 2013 : Active Citizenship by Knowledge Management and Innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013 : 19-21 June 2013, Zadar, Croatia; [Red:] Dermol Valerij, Širca Nada Trunk, Ðaković Goran - Bangkok: ToKnowPress International Academic Publisher, 2013, s. 1055-1060 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
83 Road map of higher education professionalization / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 1561-1566 .- (EDULEARN Processing, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
84 Satisfaction of postgraduate alumni in new information technologies – research results / Miłosz Marek, Kozieł Grzegorz // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Walencja: IATED Academy, 2015, s. 4908-4917 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
85 Science for education of society – the case of Lublin Science Festival / Miłosz Marek // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 1773-1778 .- (ICERI2017 Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
86 Selecting a php framework for a web application project - the method and case study / Miłosz Marek // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Walencja: IATED Academy, 2015, s. 1702-1712 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
87 Short forms of additional activities carried out by industry practitioners at the university in the eyes of computer science students / Miłosz Marek, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 3215-3222 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
88 A simulation decision games package and its use in the education and research of logistics practitioners / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek, Pastuszak Zbigniew // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2015, s. 3541-3548 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
89 Small computer enterprise on competitive market – decision simulation game for business training of computer science specialist / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 1831-1838 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
90 Social competencies of graduates in computer science from the employer perspective – study results / Miłosz Marek // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 1666-1672 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
91 Students’ perception of software industry internationalisation / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2016, s. 7454-7459 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
92 Students’ readiness for one-semester international academic mobility – a comparative study among Polish and Uzbek computer science students / Miłosz Marek, Mukhamedova D., Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 10309-10314 .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
93 Supply chain processes – a serious business simulation game / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 8080-8089 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
94 Synergy effect in GUI usability and accessibility education improvement / Borys Magdalena, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Mora S.L, Caffiau Sybille // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2013 [WOS]; New York: IEEE, 2013, s. 311-317 .- (IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN 2165-9567) [MNiSW: 10]
95 A systematic literature review as a tool to analyse emerging technologies – the methodology and blockchain case study / Miłosz Marek, Moniuszko P. // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 7457-7462 .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
96 Technical aspects of museum exposition for visually impaired preparation using modern 3D technologies / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 774-779 .- (IEEE Global Engineering Education Conference) [MNiSW: 15]
97 Tempus programme and its influence on development of EU universities / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Grzegórski Stanisław // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 8615-8623 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
98 Towards internationalisation and interdisciplinarity of higher education – the madem project case study / Dzieńkowski Mariusz, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Stryczewska Henryka // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 4919-4928 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
99 Towards university autonomy – the Trunak project / Miłosz Marek // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2310-2316 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
100 Training sessions in a master degree “Informatics as a second competence” / Merceron A., Luján-Mora S., Adam J.M., Bardou D., David Jerome , Miłosz Marek // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2013 [WOS]; New York: IEEE, 2013, s. 190-199 .- (IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN 2165-9567) [MNiSW: 10]
101 The use of RFID technology to control a 3D model realising the gamification paradigm / Czerwiński Dariusz, Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy, Tokovarov Mikhail // W: IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA) 2017; New York: IEEE, 2017, s. 22-27
102 The use of steganography to control multimedia players / Kozieł Grzegorz, Miłosz Marek // W: Information and Software Technologies, ICIST 2015 [WOS]; [Red:] Dregvaite Giedre, Damasevicius Robertas - Berlin, Germany: Springer International Publishing, 2015, s. 515-525 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 538) [MNiSW: 15]
103 Willingness and readiness of Polish and Tajik students to study computer science in English / Miłosz Marek, Jafarov Ahror, Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - 2017, s. 1878-1884 .- (ICERI2017 Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
104 Региональная инновационная политика кластеризации = Regional’naâ innovacionnaâ polityka klasterizacii / Martynak Olga, Miłosz Marek // W: Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 83-92