Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-3984-2013
ORCID 0000-0003-3644-9769

dr Edyta Łukasik

Instytut Informatyki
e.lukasik@pollub.pl
Liczba publikacji: 77
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(34)

1 Algorithm for selecting optimal clustering parameters used for over-segmentation reduction / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 9, s. 250-256 [MNiSW: 14]
2 Algorithms for tennis racket analysis based on motion data / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 255-262 [MNiSW: 10]
3 Analysis of motion interpolation methods / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 11, vol. 137, s. 448-455 [MNiSW: 10]
4 Analysis of two methods indicating the shoulder joint angles using three dimensional data / Skublewska-Paszkowska Maria, Dekundy Michał, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // PHYSICAL ACTIVITY REVIEW - 2018, vol. 6, s. 37-44 [MNiSW: 5]
5 Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym / Gawda Piotr, Zawadka Magdalena, Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub, Łukasik Edyta // MEDYCYNA SPORTOWA - 2017, nr 2(4), vol. 33, s. 87-96 [MNiSW: 12]
6 Calculation of the improper integrals for Fourier boundary element method / Łukasik Edyta, Pańczyk Beata, Sikora Jan // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 3, s. 7-10 [MNiSW: 3]
7 Całkowanie numeryczne i analityczne na przykładzie metody elemntów brzegowych Galerkina / Łukasik Edyta, Pańczyk Beata, Sikora Jan // METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ - 2011, nr 3, s. 91-104 [MNiSW: 4]
8 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera / Łukasik Edyta, Pańczyk Beata, Sikora Jan // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 29-43 [MNiSW: 5]
9 Comparison of programming languages on the IOS platform in terms of performance / Gut Kamil, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, vol. 7, s. 33-36 [MNiSW: 7]
10 Difference in vertical jumping abilities, endurance and quickness of regeneration lower extremity muscle groups after physical effort between CrossFit and climbing athletes / Gawda Piotr, Ginszt Michał, Smołka Jakub, Paćko Michał, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Majcher Piotr // ZDROWIE PUBLICZNE - 2018, nr 4, vol. 127, s. 168-172 [MNiSW: 8]
11 E-learning as a modern tool in corporate training / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 10, vol. 136, s. 486-501 [MNiSW: 10]
12 The immediate effect of self-myofascial release using a foam roller on electromyographic muscle activity / Ginszt Michał, Gawda Piotr, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Paćko Michał // MEDYCYNA SPORTOWA - 2017, nr 3, vol. 33, s. 209-213 [MNiSW: 12]
13 Implementacja rozpoznawania rodzaju ruchu na podstawie wskazań sensorów urządzenia mobilnego / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // LOGISTYKA - 2015, vol. 4, s. 5704-5713
14 Improved motion type identification method using mobile device sensors / Smołka Jakub, Troć Przemysław, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 2, s. 13-18 [MNiSW: 7]
15 IOS mobile to route determining / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // LOGISTYKA - 2014, nr 3 [MNiSW: 10]
16 A method for visualization of 3D motion data using a mobile device / Oseńko Michał, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 37-42 [MNiSW: 7]
17 Modern 3d technology used for the evaluation of motorsports drivers / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Kwiatkowski Marcin // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 12, s. 17-26 [MNiSW: 11]
18 Motion capture as a modern technology for analysing ergometer rowing / Skublewska-Paszkowska Maria, Montusiewicz Jerzy, Łukasik Edyta, Pszczoła-Pasierbiewicz Izabela, Baran Katarzyna, Smołka Jakub, Pueo Basilio // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 29, vol. 10, s. 132-140 [MNiSW: 10]
19 Near Field Communication in mobile applications / Badurowicz Marcin, Łukasik Edyta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 2, vol. 152, s. 450-453 [MNiSW: 10]
20 Nowe wykłady w ramach International Seminars on Computer Science / Łukasik Edyta, Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 2, vol. 39
21 Ocena skuteczności terapii punktów spustowych mięśnia czworobocznego przy użyciu elektromiografii powierzchniowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi zgłaszanymi w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych / Gawda Piotr, Michalik Joanna, Ginszt Michał, Stępień Marcin, Gawda Joanna, Suwała Marta, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM - 2016, nr 1, vol. 12, s. 8-14 [MNiSW: 11]
22 P 126 - Quantitative analysis of rowing technique using motion capture system / Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria // GAIT & POSTURE - 2018, vol. 65, Supl. 1, s. 447-448 [MNiSW: 35]
23 Performance analysis of native and cross-platform mobile applications / Grzmil Paweł, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, vol. 7, s. 50-53 [MNiSW: 7]
24 Pomiar przyspieszenia w globalnym układzie współrzędnych z użyciem urządzeń mobilnych / Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub, Łukasik Edyta, Badurowicz Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9646-9655 [MNiSW: 10]
25 Poziom aktywności fizycznej a ruchomość stawu biodrowego, miednicy i kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej podczas skłonu w przód / Zawadka Magdalena, Gawda Piotr, Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub, Łukasik Edyta // JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT - 2017, nr 8, vol. 7, s. 114-123 [MNiSW: 7]
26 Repeatability of the three dimensional kinematics of the pelvis, spine and lower limbs while performing selected exercises / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Zawadka Magdalena, Jabłoński Mirosław , Gawda Piotr // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
27 System automatycznego wykrywania kolizji wykorzystujący urządzenia mobilne / Smołka Jakub, Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 8315-8324
28 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Badurowicz Marcin, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 5, s. 49-52 [MNiSW: 7]
29 Weryfikacja metody rozpoznawania rodzaju ruchu wykorzystującej sensory urządzeń mobilnych / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1391-1395 [MNiSW: 5]
30 What factors can affect lumbopelvic flexion-extension motion in the sagittal plane? : a literature review / Zawadka Magdalena, Skublewska-Paszkowska Maria, Gawda Piotr, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Jabłoński Mirosław // HUMAN MOVEMENT SCIENCE - 2018, vol. 58, s. 205-218 [MNiSW: 30]
31 Wiedza studentów informatyki Politechniki Lubelskiej o platformach e-learningowych / Borys Magdalena, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 13-15 [MNiSW: 3]
32 Wykorzystanie systemu akwizycji ruchu do badania kierowców / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5678-5684
33 Wykrywanie zagrożeń w trakcie jazdy samochodem na podstawie analizy ruchów kierownicy / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 8301-8307
34 Zalety rozwiązań cloudcomputing w systemach telekomunikacyjnych / Badurowicz Marcin, Łukasik Edyta // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 1546-1551 [MNiSW: 10]

Monografie (3)

1 Android i iOS - tworzenie aplikacji mobilnych / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, 237 s.
2 IOS Application Development / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria.- Lublin: PIPS Polish Information Processing Society, 2016, 179 s.
3 Metody numeryczne w przykładach / Pańczyk Beata, Łukasik Edyta, Sikora Jan, Guziak T.[Red:] Pańczyk Beata, Łukasik Edyta.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 211 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Referaty (8)

1 Analysis of rowing using a motion capture system / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria, Montusiewicz Jerzy, Smołka Jakub, Pszczoła-Pasierbiewicz Izabela // W: 5th International Conference Motor Control 2016 "Bridging Motor Control and Biomechanics", 14th-16th September 2016, Wisła, Poland - 2016
2 Analysis of the professional tenis forehand and backhand strikes using a motion capture system / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // W: 5th International Conference Motor Control 2016 "Bridging Motor Control and Biomechanics", 14th-16th September 2016, Wisła, Poland - 2016
3 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera / Łukasik Edyta, Pańczyk Beata, Sikora Jan // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2012 oraz Letnia Szkoła Metod Numerycznych, 9-11.07.2012, Lublin - 2012, s. 88-89
4 Implementation of the fourier boundary element method / Pańczyk Beata, Łukasik Edyta, Sikora Jan // W: Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference Proceedings (ISDMCI`2013), 20-24 May 2013, Yevpatoria, Ukraine - 2013, s. 24-25
5 IOS mobile to route the determining / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 728-728
6 Iterative method for symmetric diagonally dominant linear systems / Grzegórski Stanisław, Łukasik Edyta, Pańczyk Beata // W: International Interdisciplinary PhD Workshop 2013 Proceedings September 8‐11, 2013 Brno, Czech Republic - 2013, s. 191-195
7 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Badurowicz Marcin, Łukasik Edyta // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2014,Biały Dunajec,8-10 września 2014 - 2014, s. 117-119
8 Wykorzystanie technik informatycznych w analizie ruchu człowieka / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // W: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Lubelskie Dni Promujące Zdrowie "Cywilizacyjne Zagrożenia Zdrowia. Trening Zdrowia", 27-28 maja 2015r., Lublin - 2015

Rozdzialy(32)

1 3D technology as an innovative factor in educational research for computer science study / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 297-303 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
2 ACM/IEEE recommendations for computing curricula and the needs of the Polish CS industry / Skublewska-Paszkowska Maria, Miłosz Marek, Łukasik Edyta // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 9050-9057 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
3 Additional activities strengthening the professional competences of ICT students / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Plechawska-Wójcik Małgorzata // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 8366-8371 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
4 Additional trainings of students as a way to closing the competency gap / Miłosz Marek, Łukasik Edyta // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 8590-8596 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
5 Algorithm defining the correctness of an ergometer rower’s technique using three-dimensional data / Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Montusiewicz Jerzy // W: Information and Software Technologies, ICIST 2017; [Red:] Damaševičius Robertas, Mikašytė Vilma - Cham ; Switzerland: Springer, 2017, s. 150-163 .- (Communications in Computer and Information Science , ISSN 1865-0929; nr 756) [MNiSW: 15]
6 Analysis of rowing based on handle trajectory / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Montusiewicz Jerzy // W: 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 62-68 [MNiSW: 15]
7 Analysis of selected elements of a rower’s posture using motion capture – a case study / Montusiewicz Jerzy, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Baran Katarzyna, Pszczoła-Pasierbiewicz Izabela // W: Information and Software Technologies [WOS]; Heidelberg: Springer, 2016, s. 107-118 .- (Communications in Computer and Information Science , ISSN 1865-0929; nr 639) [MNiSW: 15]
8 Applications of sensors embedded in mobile devices / Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub, Łukasik Edyta // W: Algorithms, networking and sensing for data processing, mobile computing and application; [Red:] Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Sikora Jan - Łódź: Wydawnictwo Poliechniki Łódzkiej, 2016, s. 257-282
9 Assessment of first degree higher education quality by ICT industry / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 5776-5782 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
10 Comprehensive measurements of human motion parameters in research projects / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Dzieńkowski Mariusz // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 8597-8605 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
11 E-learning as a supporting tool in education for computer science students / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 9065-9070 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
12 E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku Informatyka / Borys Magdalena, Łukasik Edyta // W: Kompetentny absolwent informatyki 2011; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 49-62
13 Enhancement the cooperation between university and industry / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria, Miłosz Marek // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 5827-5832 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
14 Evaluation of new technologies for ICT students’ examination in higher education / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 1128-1135 [MNiSW: 15]
15 Heart rate estimation using an EMG system integrated with a motion capture system / Smołka Jakub, Żurek Sebastian, Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
16 Interdisciplinary cooperation between medical and technical universities / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Gawda Piotr // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 5359-5364 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
17 Meeting the ICT industry needs by universities / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria, Miłosz Marek // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2015, s. 3135-3140 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
18 A mobile application for motion detection using a built-in camera as an example of a student research project / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Antoniewski Mateusz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 1146-1153 .- (INTED2018 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
19 Model of cooperation between ICT industry and university / Miłosz Marek, Czerwiński Dariusz, Łukasik Edyta // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 2338-2345 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
20 Motion capture as a tool for improving students skills in 3D system operation / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 5390-5396 .- (EDULEARN Processing, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
21 Motion capture system as a tool for it project research / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; Walencja: IATED Academy, 2015, s. 2914-2920 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
22 Motion capture technology as a tool for quantitative assessment of the rehabilitation progress of gait by using soft orthoses / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Miłosz Marek, Smołka Jakub, Taczała Jolanta, Zdzienicka-Chyła Agnieszka, Napiórkowski Jarosław, Kosiecz Anna // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B. m.]: IEEE, 2018, s. 384-390
23 New automatic algorithms for computing characteristics of three dimensional pelvic and lower limb motions in race walking / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Nawrocka Monika // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
24 Przetwarzanie zdjęć z wykorzystaniem chmury / Łukasik Edyta, Banaszkiewicz Karol // W: Technologie programistyczne; [Red:] Laskowski Maciej, Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, s. 9-27 .- (Współczesne Technologie Informatyczne)
25 Reengineering of computer science curriculum according to technology changes and market needs / Miłosz Marek, Łukasik Edyta // W: Proceedings of 2015 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) [WOS]; 2015, s. 689-693 .- (IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN 2165-9567) [MNiSW: 15]
26 The rigid body gap filling algorithm / Smołka Jakub, Łukasik Edyta // W: 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 337-343 .- (Conference on Human System Interaction, ISSN 2158-2246) [MNiSW: 15]
27 Short forms of additional activities carried out by industry practitioners at the university in the eyes of computer science students / Miłosz Marek, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 3215-3222 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
28 Support of computer science students by practitioners from industry / Łukasik Edyta // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 208-212 [MNiSW: 15]
29 University – industry cooperation in scope of athletes analysis / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Kwiatkowski Marcin // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 342-347 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
30 University-industry cooperation as an extension of higher education offer / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 3779-3785 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
31 Wykorzystanie platformy e-learningowej na kierunku Informatyka / Borys Magdalena, Łukasik Edyta // W: Kompetentny absolwent informatyki 2012; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 53-64
32 Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach medycznych / Łukasik Edyta, Małyszko Tomasz, Moskaluk Tomasz // W: Informatyka-nauka i praktyka 2012; Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 9-24