Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Maciej Laskowski

Instytut Informatyki
m.laskowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 68
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(28)

1 Actual problems of economics / Laskowski Maciej // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 1, s. 16-16
2 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych / Laskowski Maciej // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2011, nr 2B(97), vol. 32, s. 499-511 [MNiSW: 4]
3 A comparative cost and accuracy analysis of selected colorblindness detection methods / Laskowski Maciej // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 3, vol. 141, s. 327-333 [MNiSW: 10]
4 Computer-based method for detecting colorblindness / Laskowski Maciej, Zabrodzki J. // BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS - 2015, nr 2, vol. 11, s. 20-20 [MNiSW: 8]
5 Critical date bugs and their impact on computer-based economy / Laskowski Maciej // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 6, vol. 120, s. 335-339 [MNiSW: 10]
6 Czynniki zwiększające jakość użytkową interfejsów aplikacji internetowych / Laskowski Maciej // LOGISTYKA - 2011, nr 6, s. 2191-2199 [MNiSW: 4]
7 Elementy grywalizacji w logistyce / Laskowski Maciej, Gutek Dariusz, Muryjas Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 6589 -6593 [MNiSW: 10]
8 Interactive method of detecting color vision disorders in candidates for drivers / Laskowski Maciej, Kęsik Jacek, Bober Dariusz // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 42, s. 5-15 [MNiSW: 7]
9 Interaktywna metoda wykrywania zaburzeń widzenia barw / Laskowski Maciej, Szymczyk Tomasz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, vol. 0, s. 129-142 [MNiSW: 5]
10 Koncepcja zastosowania XML do przetwarzania danych zebranych przez system wykrywania zaburzeń widzenia barw / Laskowski Maciej // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2012, nr 11, vol. 58, s. 947-949 [MNiSW: 7]
11 Layar – wirtualna rzeczywistość drogą do stworzenia inteligentnego miasta / Rawski Damian, Szadura Przemysław, Laskowski Maciej // ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI - 2012, nr 29, vol. 721, s. 71-80 [MNiSW: 4]
12 Metody detekcji zaburzeń widzenia barw w zawodach związanych z logistyką / Laskowski Maciej // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 3658-3666 [MNiSW: 10]
13 Narzędzia business intelligence w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem transportowym / Muryjas Piotr, Gutek Dariusz, Laskowski Maciej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7697-7705 [MNiSW: 10]
14 A new approach to generating pseudoisochromatic plates / Laskowski Maciej // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 251, s. 127-133 [MNiSW: 5]
15 PODAG - system obsługi obron prac dyplomowych jako przykład narzędzia e-logistycznego / Laskowski Maciej // LOGISTYKA - 2011, nr 3, s. 1543-1549 [MNiSW: 4]
16 Propozycje metodyk badania użyteczności interfejsów aplikacji / Laskowski Maciej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 21-24 [MNiSW: 2]
17 A short overview of pros and cons of gamification / Laskowski Maciej // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 7, vol. 145, s. 373-377 [MNiSW: 10]
18 Student projects as an addendum to university study path / Laskowski Maciej // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 10, vol. 124, s. 447-451 [MNiSW: 10]
19 System wspomagania obsługi motocykla na platformy mobilne / Gutek Dariusz, Laskowski Maciej, Muryjas Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 4385-4394 [MNiSW: 10]
20 Using 2D and 3D Computer Games to Detect Colorblindness – a Comparative Study / Laskowski Maciej // STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC - 2015, nr 1, vol. 43, s. 147-159 [MNiSW: 15]
21 Using customized pseudoisochromatic plates for detecting chosen forms of dichromacy / Laskowski Maciej // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 245-250 [MNiSW: 7]
22 Using Google search engine to get unauthorized access to private data / Laskowski Maciej // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 132, s. 381-386 [MNiSW: 10]
23 VI Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków / Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 1, s. 27-28
24 What can gamified university classroom teach us? / Laskowski Maciej, Wojdyga Aleksander // ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] - 2014, nr 2, vol. 20, s. 402-405 [MNiSW: 10]
25 Współczesne problemy informatyki w ekonomii, zarządzaniu, edukacji i ekologii / Laskowski Maciej // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, s. 30-30
26 Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w życiu codziennym / Laskowski Maciej, Rawski Damian, Szadura Przemysław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 2, s. 37-40 [MNiSW: 3]
27 Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego planu miasteczka akademickiego / Laskowski Maciej // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 1265-1272 [MNiSW: 4]
28 Zestaw gier wspomagający proces detekcji zaburzeń widzenia barw / Laskowski Maciej // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - 2011, nr 9, vol. 0, s. 533-538 [MNiSW: 3]

Monografie (11)

1 Bezpieczeństwo systemów informatycznych / Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 136 s.
2 Elektrotechnologie / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, 144 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
3 Innovations and sustainable development : actual research problems in Eastern Europe / Laskowski Maciej, Šauer Petr[Red:] Laskowski Maciej, Šauer Petr.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 192 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Problemy współczesnej inżynierii. T. 1, Elektrotechnika / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Laskowski Maciej, Mazurek Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 154 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
5 Problemy współczesnej inżynierii. T. 2, Informatyka / Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr[Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 189 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
6 Selskohozâjstvennoe i tehničeskoe razvitie. Tekušie naučnyje problemy vostočnoj Evropy / Vasa László, Laskowski Maciej[Red:] Vasa László, Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 170 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Techniki Ochrony Informacji / Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 172 s.
8 Technologie informacyjne / Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr[Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 134 s.- (Współczesne Technologie Informatyczne)
9 Technologie programistyczne / Laskowski Maciej, Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr[Red:] Laskowski Maciej, Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 158 s.- (Współczesne Technologie Informatyczne)
10 Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 178 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
11 Wybrane zagadnienia z inżynierii elektrycznej i mechatronicznej / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lublska, 2016, 152 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)

Referaty (6)

1 Dziennik szkolny jako przykład aplikacji mobilnej / Laskowski Maciej, Żyła Kamil, Dziubiński Grzegorz, Kosacki Hubert // W: ICT YOUNG 2012 Konferencja dla studentów i doktorantów - 2012, s. 157-163
2 Expert vs Novice Evaluators - comparison of heuristic evaluation assessment / Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: 16th International Conference on Enterprise Information Systems – ICEIS 2014, 27th - 30th April 2014, Lisbon, Portugal - 2014, s. 144-149
3 Gamification in higher education : a case study / Laskowski Maciej, Badurowicz Marcin // W: MakeLearn 2014 : Human Capital without Borders; Knowledge and Learning for Quality of Life : Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014; 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia - 2014, s. 971-975
4 Metody detekcji zaburzeń widzenia barw w zawodach związanych z logistyką / Laskowski Maciej // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 477-477
5 Składowanie danych biomedycznych zbieranych przez aplikacje mobilne bazujące na APP Inventor / Laskowski Maciej, Żyła Kamil // W: ICT YOUNG 2012 Konferencja dla studentów i doktorantów - 2012, s. 493-498
6 Wykorzystanie XML do współdzielenia danych zebranych przez wybrane aplikacje biomedyczne / Laskowski Maciej // W: 9 Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ. Metodi i zasobi vimirûvan' fizčnih veličin – Temperatura – 2012, L' viv, 25-28 Veresnâ, 2012: [Tezi dopovidej] - 2012, s. 232-233

Rozdzialy(23)

1 Algorithm for colorblindness detection sets generation / Laskowski Maciej // W: Information and Software Technologies, ICIST 2016 [WOS]; [Red:] Dregvaite Giedre, Damasevicius Robertas - Berlin: Springer-Verlag, 2016, s. 95-106 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 639) [MNiSW: 15]
2 Automation of colorblindness detection in computer-based screening test / Laskowski Maciej // W: Information and Software Technologies, ICIST 2015 [WOS]; [Red:] Dregvaite Giedre, Damasevicius Robertas - Berlin, Germany: Springer International Publishing, 2015, s. 45-56 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 538) [MNiSW: 15]
3 Features of rural green tourism in Crimea / Laskowski Maciej, Kulik A. V. // W: Innovations and sustainable development : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Laskowski Maciej, Šauer Petr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 121-129 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 From e-learning to MOOC – the AUKEE project case study / Borys Magdalena, Caffiau Sybille, Laskowski Maciej, Lujan-Mora Sergio, Meillon Brigitte, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata // W: EDULEARN 14 : 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 7th-9th July 2014 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2014, s. 6701-6708 .- (EDULEARN Processing, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 10]
5 Gry przeglądarkowe - kamień milowy czy kamień u nogi? Skromne początki i ciekawe perspektywy / Cholewiński Michał, Laskowski Maciej, Lenartowicz Aleksander // W: Problemy współczesnej inżynierii. T. 2, Informatyka; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 9-15
6 Implementing game elements into didactic process: a case study / Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: MakeLearn 2013 : Active Citizenship by Knowledge Management and Innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013 : 19-21 June 2013, Zadar, Croatia; [Red:] Dermol Valerij, Širca Nada Trunk, Ðaković Goran - Bangkok: ToKnowPress International Academic Publisher, 2013, s. 819-824 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
7 Implementing gamification techniques into university study path - a case study / Laskowski Maciej // W: Proceedings of 2015 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) [WOS]; 2015, s. 582-586 .- (IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN 2165-9567) [MNiSW: 15]
8 The importance of colorblindness awareness in education / Laskowski Maciej // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 4673-4680 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
9 Instruments of value-based management / Romanishin Volodymyr, Rovnyi Yaroslav, Laskowski Maciej // W: International finance : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Plechawska-Wójcik Małgorzata, Zavorotniy Roman Igorevich - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 45-57 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Intellectual capital formation and development conditions in Ukraine / Laskowski Maciej, Zharinova Alla // W: Ukrainian economics : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Borys Magdalena, Kharlamova Ganna - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 111-121
11 Is gamification a way to educate users in the field of ebanking / Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Martínez A. López, Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 5019-5028 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
12 Justification methodological approach to the evaluation of the quality of international aviation enterprises as the objects of property / Matvieiev Viacheslav, Laskowski Maciej // W: International economics : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Plechawska-Wójcik Małgorzata, Shatilova Olena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 47-60
13 Koła Naukowe czynnikiem aktywizującym studentów na przykładzie działalności Koła Naukowego Informatyki PENTAGON / Korulczyk Robert, Laskowski Maciej, Dziubiński Grzegorz, Kosacki Hubert, Rawski Damian, Szadura Przemysław, Broniszewski Tomasz, Budzyński Adrian // W: Problemy współczesnej inżynierii. T. 2, Informatyka; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 45-62 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
14 Memorability experiment vs. expert method in websites usability evaluation / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: ICEIS : proceedings of the 15th International Conference on Enterprise Information Systems. Vol. 3 [WOS]; Setúbal ; Portugalia: Scitepress AV D Manuell, 2013, s. 151-157 [MNiSW: 10]
15 Quality improvement of ERP system GUI using expert method: a case study / Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: International Conference on Human System Interaction (HSI) 2013 [WOS]; [Red:] Paja W. A., Wilamowski B. M. - New York: IEEE, 2013, s. 145-152 .- (Conference on Human System Interaction) [MNiSW: 10]
16 Quo vadis, e-gospodarko? / Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: Technologie informacyjne; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-21 .- (Problemy współczesnej inżynierii)
17 Realizacja projektów studenckich szansą na zwiększenie konkurenyjności absolwentów na rynku pracy / Laskowski Maciej, Laskowska Jagoda // W: Kompetentny absolwent informatyki 2011; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 109-109
18 Strukturnye izmeneniâ i nacionalnaâ konkurentosposobnost` / Laskowski Maciej, Baranov K.V // W: Национальная и региональная экономика : текущие научные проблемы Восточной Европы [Nacional'naâ i regional'naâ ekonomika: tekuŝie naučnye problemy vostočnoj Evropy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 18-29
19 The student, the professor and the player: usage for gamification and serious games in academic education – a survey / Laskowski Maciej, Borys Magdalena // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Martínez A. López, Candel Torres I. - IATED Academy, 2016, s. 2933-2941 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
20 Vortal wspomagający współpracę kół naukowych - studium przypadku / Laskowski Maciej, Nazaruk Damian, Nurek Łukasz // W: Technologie informacyjne; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 91-101 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
21 Web accessibility for the visually impaired / Laskowski Maciej // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 126-134 [MNiSW: 5]
22 Wykorzystanie metody projektowej na różnych etapach procesu dydaktycznego / Laskowski Maciej, Laskowska Jagoda // W: Kompetentny absolwent informatyki 2012; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 123-134
23 Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych układów GPU / Nowakowski Kamil, Laskowski Maciej // W: Informatyka-nauka i praktyka 2012; [Red:] Miłosz Marek, Skublewska-Paszkowska Maria - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 57-74