Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-3791-2013

Dr inż. Piotr Muryjas

Instytut Informatyki
p.muryjas@pollub.pl
Liczba publikacji: 31
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(23)

1 Analityczne systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem 3PL / Muryjas Piotr, Muryjas Mateusz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5013-5022
2 Analityka biznesowa w zarządzaniu kadrami w przedsiębiorstwie / Wawer Monika, Muryjas Piotr // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 429, s. 307-316 [MNiSW: 10]
3 Business Inteligence w zarządzaniu współczsnymi zakładami opieki zdrowotnej / Muryjas Piotr // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2014, nr 35, s. 273-290 [MNiSW: 6]
4 Business intelligence as a support in human resources strategies realization in contemporary organizations / Muryjas Piotr, Wawer Monika // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 2, vol. 152, s. 183-190 [MNiSW: 10]
5 Business intelligence for small and medium sized businesses / Muryjas Piotr // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 1, vol. 151, s. 469-476 [MNiSW: 10]
6 Business Intelligence narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa / Muryjas Piotr, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 74, vol. 662, s. 373-386 [MNiSW: 6]
7 Business intelligence w zarządzaniu edukacją akademicką / Muryjas Piotr // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2014, nr 1, vol. 5, s. 450-455 [MNiSW: 6]
8 Chmura obliczeniowa jako innowacyjne narzędzie IT wspomagania procesów logistycznych / Muryjas Piotr, Cieplak Tomasz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5003-5012
9 E-business intelligence-nowa jakość w e-biznesie / Muryjas Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2012, nr 87, vol. 702, s. 289-297 [MNiSW: 6]
10 E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce / Muryjas Piotr, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 68, vol. 651, s. 112-118 [MNiSW: 6]
11 E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi IT / Muryjas Piotr, Muryjas Mateusz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2012, nr 96, vol. 723, s. 297-309 [MNiSW: 6]
12 Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS / Muryjas Piotr, Wawer Monika // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 157-162 [MNiSW: 9]
13 Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT / Wawer Monika, Muryjas Piotr // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 68-73 [MNiSW: 9]
14 Edukacja studentów kierunku Informatyka na potrzeby współczesnego biznesu - wyniki badań własnych / Muryjas Piotr // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2013, nr 2, vol. 4, s. 121-127 [MNiSW: 6]
15 Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny / Wawer Monika, Muryjas Piotr // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2013, nr 134, s. 115-125 [MNiSW: 7]
16 Elementy grywalizacji w logistyce / Laskowski Maciej, Gutek Dariusz, Muryjas Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 6589 -6593 [MNiSW: 10]
17 Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej / Muryjas Piotr, Wawer Monika // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 252-258 [MNiSW: 9]
18 Mobilność przestrzenna kadr sektora IT Lubelszczyzny wobec otwarcia niemieckiego rynku pracy / Muryjas Piotr, Wawer Monika // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2013, nr 134, s. 82-93 [MNiSW: 7]
19 Narzędzia business intelligence w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem transportowym / Muryjas Piotr, Gutek Dariusz, Laskowski Maciej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7697-7705 [MNiSW: 10]
20 Orientacja biznesowa w edukacji akademickiej przyszłych kadr sektora IT / Muryjas Piotr // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2013, nr 2, vol. 4, s. 115-120 [MNiSW: 6]
21 Specjalista Big Data – oczekiwania pracodawców a edukacja akademicka / Muryjas Piotr, Wawer Monika // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 4, vol. 22, s. 246-252 [MNiSW: 9]
22 System wspomagania obsługi motocykla na platformy mobilne / Gutek Dariusz, Laskowski Maciej, Muryjas Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 4385-4394 [MNiSW: 10]
23 Usage of IT tools in e-marketing campaign design and management in small and medium-sized enterprises / Muryjas Piotr, Muryjas Mateusz // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2013, nr 67, vol. 250, s. 70-82 [MNiSW: 6]

Monografie (1)

1 Współczesne Technologie Informatyczne. Eksploatacja baz danych / Muryjas Piotr, Skublewska-Paszkowska Maria, Gutek Dariusz.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2011, 199 s.

Rozdzialy(7)

1 Academic education of IT students in the field of data analytics for the needs of the contemporary business / Muryjas Piotr, Wawer Monika // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m.]: IATED Aademy, 2017, s. 4133-4141 .- (ICERI2017 Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
2 Gamfication in the contemporary higher education empirical studies from the point of view of students / Muryjas Piotr, Wawer Monika // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 8834-8844 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
3 HR Analytics as a Support of High- and Mid-Level Managers in Contemporary Enterprises / Wawer Monika, Muryjas Piotr // W: Shaping the Future of ICT : Trends in Information Technology, Communications Engineering, and Management; [Red:] El Emary Ibrahiem M. M. , Brzozowska Anna - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 425-437
4 Introduction to basic integration of measurement devices with cloud computing services / Cieplak Tomasz, Muryjas Piotr // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 34-41 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
5 IT utilization in e-marketing : case studies using Google Tools / Muryjas Piotr, Muryjas Mateusz // W: IT tools in management and education : selected problems; [Red:] Kiełtyka Leszek - Częstochowa: Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2011, s. 42-60 .- (Monografie - Politechnika Częstochowska , ISSN 0860-5017 ; nr 213)
6 MMORPGs in the Creation of the Internet Communities / Muryjas Piotr // W: Varia informatica 2011; [Red:] Miłosz Marek - Lublin: Polish Information Processing Society, 2011, s. 103-114
7 Mobliny Business Intelligence wyzwaniem współczesnego biznesu / Muryjas Piotr // W: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji; [Red:] Kiełtyka Leszek - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013, s. 531-540